Оновлено: 24.03.2020

На засіданнях Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 26 лютого і 6 березня 2020 року, які розглядали питання формування Переліку наукових фахових видань України, було затверджено 13 друкованих періодичних видань, що включені до категорії «А», 338 друкованих періодичних видань та 20 електронних періодичних видань, що включені до категорії «Б», 53 науковим виданням було відмовлено у включенні їх до Переліку наукових фахових видань України.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» 8 науковим виданням університету присвоєна категорія «Б»:

 

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Головний редактор

Галузь науки, назва спеціальності або галузь знань

1

Information Technologies in Education

д.пед.н., проф. Співаковський О.В.

педагогічні 

спеціальності – 011

2

Чорноморський ботанічний журнал

Черноморский ботанический журнал

Chornomorski Botanical Journal

д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.

біологічні

спеціальності – 091

3

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Geographical Sciences»

д.геогр.н., проф. Пилипенко І.О.

географічні

спеціальності – 103, 106

4

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences»

д.е.н., доц. Шашкова Н.І.

економічні 

спеціальності – 051, 073

5

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Psychological Sciences»

д.психол.н., проф. Блинова О.Є.

психологічні

спеціальності – 053 

6

Південний архів (філологічні науки)

South Archive (Philological Sciences)

д.філол.н., проф. Ільїнська Н.І.

філологічні 

спеціальності – 035

7

Природничий альманах (біологічні науки)

Scientific Bulletin of Natural Sciences (Biological Sciences)

д.б.н., проф. Зав’ялов В.П.

біологічні 

спеціальності – 091

8

Інсайт: психологічні виміри суспільства

Insight: the psychological dimensions of society

д.психол.н., проф. Попович І.С.

психологічні 

спеціальності – 053

 

Посилання: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku