Спеціалізовані вчені ради Херсонського державного університету

Оновлено: 25.06.2015

Спеціалізована вчена рада Д.67.053.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності:

13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова, російська мова)
Голова спецради – доктор педагогічних наук, професор М.І. ПЕНТИЛЮК
Спеціалізована вчена рада К.67.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності:

13.00.02 - теорія та методика навчання (математика);
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
Голова спецради – доктор педагогічних наук, професор О.В. СПІВАКОВСЬКИЙ
Спеціалізована вчена рада К.67.051.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності:

10.02.04 - германські мови;
10.02.16 - перекладознавство
Голова спецради – доктор філологічних наук, професор Л.І. БЄЛЄХОВА