Положення

Оновлено: 02.03.2020

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Херсонському державному університеті  (79 Kb)

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності Херсонського державного університету  (68 Kb)

Положення про науково-технічну раду Херсонського державного університету  (53.5 Kb)

Положення про відділ по роботі з обдарованою молоддю Херсонського державного університету  (81.5 Kb)

Положення про надання науковим виданням грифа вченої ради ХДУ.doc (96 Kb)

Положення про Наукові школи ХДУ.doc (68 Kb)

Положення про наукове товариство студентів,аспірантів,докторантів та молодих учених ХДУ.doc (83 Kb)

Перелік документів для надання журналам, збірникам, вісникам, тезам, матеріалам конференцій, електронним виданням грифа затвердження вченої ради університету.doc (45 Kb)

Перелік документів для надання монографії грифа затвердження вченої ради університету.doc (54.5 Kb)

 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН № 605 від 18.04.2017).doc (111 Kb)

Положення про спеціалізовану вчену раду (наказ МОН № 1059 від 14.09.2011).doc (142 Kb)

Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади.doc (147 Kb)

Положення про академічну доброчесність ХДУ.doc (121.5 Kb)

Положення про комісію з питань академічної доброчесності ХДУ.doc (51.5 Kb)

Положення про Всеукраїнські олімпіади ХДУ.doc (113 Kb)

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.08.2019 № 800.

https://zakon.rada.gov.ua/go/800-2019-%D0%BF

Положення про підвищення кваліфікації від 03.10.19 № 771-Д.doc (166.5 Kb)