Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки"

Оновлено: 29.12.2014

 

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙУ НАУКОВОМУ ВІСНИКУ

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-теоретичний журнал, заснований у 2013 р.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 19747-9547Р від 15 березня 2013 р.

CentreInternationaldel'ISSN: 2307-8030

Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».На підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014 року № 153 (Додаток № 7).У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірнику входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

Більш детальна інформація на офіційному сайті наукового віснику: www.ej.kherson.ua