Оновлено: 14.07.2017

Засновник, почесний голова
д.пед.н., професор
Олександр Володимирович Співаковський
 
 Голова
д.ф-м.н., професор 
Песчаненко Володимир Сергійович

 

Вчений секретар:
к.пед.н., доцент 
Вероніка В’ячеславівна Денисенко
   

 

СКЛАД РАДИ

ПІДСТАВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ

НОВИНИ

  • 14 липня 2017 р.

    Пролонговано роботу нашої спеціалізованої вченої ради

    Відповідно до рішення МОНУ прологовано роботу спеціалізованої вченої ради К 67.051.02

Оновлено: 17.01.2017

Адреса: м. Херсон, вул. Університетська, 27

Херсонський державний університет

e-mail:  

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Оновлено: 08.11.2019

 

Песчаненко Володимир Сергійович

Голова спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Кузьменков Сергій Георгійович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Денисенко Вероніка В’ячеславівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

 Андрієвський Борис Макійович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Барбіна Єлизавета Сергіївна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Вінник Максим Олександрович 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафеди інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, проректор з фінаново-господарської та науково-педагогічної роботи, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.04; 

Заболотська Ольга Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Коваль Людмила Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти, директор Інституту початкової освіти та практичної психології, Бердянський державний педагогічний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Колгатін Олександр Геннадійович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Спеціальність 13.00.02;

Кравцов Геннадій Михайлович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики,  Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.02;

Львов Михайло Сергійович

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)";

Осипова Наталія Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Петухова Любов Євгенівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.04;

Саган Олена Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін і логопедії, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.02;

 Скворцова Світлана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та методики її навчання, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського.

Спеціальність  13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Співаковський Олександр Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,  професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, ректор, Херсонський державний університет,

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

 Таточенко Володимир Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Шерман Михайло Ісакович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)».