Оновлено: 14.07.2017

Засновник, почесний голова
д.пед.н., професор
Олександр Володимирович Співаковський
 
 Голова
д.ф-м.н., професор 
Песчаненко Володимир Сергійович

 

Вчений секретар:
к.пед.н., доцент 
Вероніка В’ячеславівна Денисенко
   

 

СКЛАД РАДИ

ПІДСТАВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ

НОВИНИ

  • 14 липня 2017 р.

    Пролонговано роботу нашої спеціалізованої вченої ради

    Відповідно до рішення МОНУ прологовано роботу спеціалізованої вченої ради К 67.051.02

Оновлено: 17.01.2017

Адреса: м. Херсон, вул. Університетська, 27

Херсонський державний університет

e-mail:  

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Оновлено: 21.07.2017

 

Песчаненко Володимир Сергійович

Голова спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Шарко Валентина Дмитрівна

Заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри фізики та методики її навчання, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)».

Денисенко Вероніка В’ячеславівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

 Андрієвський Борис Макійович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Барбіна Єлизавета Сергіївна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

 Заболотська Ольга Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Коваль Людмила Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти, директор Інституту початкової освіти та практичної психології, Бердянський державний педагогічний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Колгатін Олександр Геннадійович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Спеціальність 13.00.04;

Кравцов Геннадій Михайлович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики,  Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Кузьменков Сергій Георгійович

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання, Херсонський державноий університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Львов Михайло Сергійович

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Спеціальність 13.00.02 "Тееорія та методика навчання (математика)";

 

Одінцов Валентин Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Осипова Наталія Володимирівна

 Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

Петухова Любов Євгенівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Херсонськоий державний університет.

Спеціальність 13.00.04;

Саган Олена Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін і логопедії, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.04;

 Скворцова Світлана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та методики її навчання, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського.

Спеціальність  13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Співаковський Олександр Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради України з освіти і науки, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонського державного університету,

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

 Таточенко Володимир Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, Херсонський державний університет.

Спеціальність  13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;

Шерман Михайло Ісакович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»;