Раков Сергій Aнатолійович

Оновлено: 29.09.2010

Раков Сергій  Aнатолійович

Посада:  Радник з наукових питань директора Українського центру оцінювання якості освіти (Київ), професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Адреса:

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти
пл. Свободи, 6 , Харків - 61 022,  Україна 8 050 802 0136

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

вул. Блюхера, 2, Харків - 61168, Україна (+380) 0572 680-236

Teл./Факс:  (+380) 0572 680-236
Електронна пошта: 

Області інтересів:

·         Тестові і моніторингові дослідження у галузі освіти

·         Міжнародні порівняльні дослідження у галузі освіти

·         Комп'ютерна підтримка дослідницького підходу у математичній освіті

·         Використання ІКТ в  освіті

·         Розробка програмного та методичного забезпечення для освіти
(математика, інформатика, іноземні мови тощо)

·         Дослідницька робота у галузі математичного аналізу, теорії функцій та функціонального аналізу

 

Кваліфікація:

·        Математик: 14 публікацій з функціонального аналізу у  центральних математичних виданнях СРСР;

·        Викладач  математики(125 публікацій з питань удосконалення математичної освіти на основі дослідницьких підходів у навчанні з використанням ІКТ ); викладав курси: математичний аналіз, дискретна математика, інформатика, аналітична геометрія, диференціальна геометрія, теорія ймовірностей та математична статистика, програмування на мовах Pascal, Prolog, Lisp, Logo, Visual Basic;

·        Науковий керівник розробок педагогічних програмних засобів (ППЗ), включаючи програмне забезпечення та методичні посібники для   вчителів та студентів з предметів: математичний аналіз, аналітична геометрія, програмування на мовах Pascal, Logo, англійська мова для середніх шкіл та університетів.

·        Науковий керівник дипломників та аспірантів: успішно підготовлені та  захищені 3 кандидатські  дисертації з методики викладання математики та інформатики:

¨        Забара І.М., "Інтелектуальні навчальні програми в математичній освіті (на прикладі вивчення похідної у курсі математичного аналізу у середній школі та університетах)",  1993 р.

¨        Олійник Т.О.,  "Навчальні дослідження в математичній освіті як засіб навчання та вивчення математики", 1994 р.

¨        Малярчук С.М., "Формування основ інформаційної культури учнів 6-7 класів на основі використання діяльнісного середовища ЛОГО", 1997 р.

·      Науковий керівник проєкту “Пілотні школи” у північно-східному регіоні України (Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Сумська та Полтавська області). Згідно цьому спільному із США проєкту інформатизації загальноосвітніх шкіл протягом 1991-1996 років до шкіл було поставлено 50 перших IBM – сумісних комп’ютерних класів PS-2, було забезпечено повний комплекс послуг (доставка та установка класів, інсталяція базового програмного забезпечення, ремонт, апгрейд, розробка спеціалізованого програмного забезпечення, семінари для вчителів з питань використання інформаційних технологій у викладанні інформатики, математики, іноземних мов, географії, на уроках у початковій школі, управлінні школою і т. ін.).

·        Координатор проєктів фонду Відродження:

¨        проєкт «Інформатика до школи» (керівник проєкту), 1995 рік (МФ «Відродження» - розробка 10 програмно – методичних комплексів (ПМК) (програмні педагогічні засоби (ППЗ), навчальні і методичні матеріали для вчителів і учнів) з питань використання інформаційних технологій у викладанні математики, інформатики, англійської мови, географії, біології. Матеріали опубліковані і безкоштовно передані в 50 шкіл міста Харкова і Харківської області.

¨        проєкт «Інформатика - молоді» (керівник проєкту), 1996 рік (МФ «Відродження» - розробка 10 ПМК (програмні педагогічні засоби (ППЗ), навчальні і методичні матеріали для вчителів і учнів) з питань використання інформаційних технологій у викладанні математики, інформатики. Матеріали опубліковані і безкоштовно передані в 50 шкіл міста й області.

·     Координатор в Україні міжнародного порівняльного проєкту дослідження  успішності математичної освіти Kassel-Exeter Project, згідно з яким понад 500 учнів 7 –8 класів 10 шкіл  Харківського  регіону досліджувались протягом 2 років  з точки зору впливу на їх успішність різних методик, програм, форм організації навчального процесу у порівнянні з іншими 17 країнами учасниками проєкту (1996-1998), університет м. Екзетер, Великобританія, керівник - професор D. Burghes.

·         Координатор в Україні проєкту  MAVI (Порівняльний проєкт з дослідження  математичних поглядів учнів 7 класів у Фінляндії  та Україні), 1997-1998, університет Гельсінкі, Фінляндія, керівник професор E. Pehkonen

·         Координатор в Україні  міжнародного проєкту IPMA (Міжнародний порівняльний проєкт математичних досягнень), починаючи з 1999 року проводиться довгостроковий моніторинг навчальних досягнень учнів, починаючи з 1 класу. Згідно проєкту учні 11 класів Харківської області і м. Харкова проходять тестування (1 раз на рік) на протязі 4 років, з ними проводяться інтерв’ю, анкетування, відеозапис кращого досвіду. У проєкті бере участь 20 країн, координатор - університет м. Екзетер, Великобританія, керівник - професор D. Burghes.

·         Координатор в Україні  міжнародного проєкту MAVI-A (Міжнародний Фінсько-Український  порівняльний проєкт дослідження кореляції між  поглядами на математику учнів 8 класів та їх успішністю навчання математики. Починаючи з 2006 року, планується  проводити педагогічні дослідження в обох країнах на основі тестувань за спеціально створеними тестами, анкетувань, інтерв’ю, створення бібліотеки відеозаписів уроків математики в обох країнах з подальшим їх аналізом і створенням бібліотеки кращого педагогічного досвіду. Мета проєкту – відпрацювання пропозицій для вдосконалення національних освітніх систем Фінляндії та України на основі компетентнісної парадигми освіти, дослідницьких методів навчання з ІКТ підтримкою, кращого педагогічного досвіду цих країн. Фінансується Академією наук Фінляндії.

·         Науковий керівник колективів розробників програмно – методичних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів, що мають рекомендації Міністерства освіти і науки України і поставляються до шкіл у рамках державних поставок:

¨         ПМК “DG” динамічної геометрії з курсу геометрії

¨        ПМК “10 000 Words” з курсу англійської мови

¨        ПМК “Школярик” для інтерактивного тестування

·         Учасник міжнародних конференцій у галузі математики та методики викладання математики (Великобританія, Польща, Німеччина, Чехія, Росія, Данія, Швеція, Фінляндія, Угорщина, Китай)

·         Головний редактор щомісячного вісника ТІМО (Тестування і моніторинг в освіті)

·         Запрошений професор Гельсінського університету (Фінляндія): жовтень–грудень 2006 року за програмою порівняльних  моніторингових досліджень якості математичної освіти (Україна–Фінляндія)

·         Координатор у Харківській області спільного проєкту  «Центр тестових технологій» МОН України та МФ «Відродження»  з розробки та апробації моделі зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (2002–2006 р.р.)  

Професійний досвід:

2007–

Радник з наукових питань директора УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти (Київ)

Професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Головний редактор журналу ТІМО (Вісник. Тестування і моніторинг в освіті)

Харків, видавництво «Факт»

2006 -2007

 

Директор

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

2002-2006

Директор

Харківський регіональний центр тестових технологій

2000 - 2004

Проректор з інформатизації

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

1991 - 2000

Директор

Регіональний Центр Нових Інформаційних Технологій в Освіті при Харківському державному  педагогічному  університеті ім. Г.С.Сковороди

1985  - 1991

Завідувач кафедрою інформатики

Харківський державний  педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди,
 Фізико-математичний факультет,
 Кафедра Інформатики

1983  - 1985

Проректор з наукової роботи

Бердянський державний педагогічний інститут

1978  - 1983

Завідувач кафедрою

Бердянський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, кафедра математики

1975 - 1977

Викладач

Харківська держава академія комунального господарства, кафедра вищої математики

1973 - 1975

Аспірант

Харківська держава академія комунального господарства, кафедра вищої математики

1971 - 1973

Офіцер

Радянська Армія

1966 - 1971

Студент

Механіко-математичний факультет
 Харківського національного  Університету

1956 - 1966

Школяр

Бердянська середня школа № 16

Освіта:

1971 - математик  та викладач  математики, Харківський національний університет ім. В.Каразіна
 дипломна робота: “Про безумовну збіжність послідовностей у просторі Лоренца”

1977- кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.01.01 “Математичний Аналіз”), Московський інститут електронного машинобудування, дисертація: “Про деякі класи банахових просторів, що  пов'язані з безумовною збіжністю послідовностей”

2005- доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 “Теорія і методика навчання інформатики“), Київський національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, дисертація “Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій”

 

Вибрані публікації:

    1.    Раков С.А., Свойство Банаха-Сакса и задача трех пространств, Математические заметки, т.31, №1, 1982, стр. 112-125, Наука, Москва.

    2.    Раков С.А., О равномерно гладких переномировках равномерно выпуклых банаховых пространств, Исследования по линейным операторам и теории функций, Записки научных семинаров ЛОМИ, т.135, 1984, стр.120-135, Наука, Ленинград.

    3.    Раков С.А.  (у співавторстві), Библиотека учебных алгоритмов и программ. – К.:  Радянська школа, 1988. - 136с.

    4.    Раков С.А., Ніколаєвська М.І., Олійник Т.О., Організація навчальних дослідницьких робіт з основ математичного аналізу засобами пакета MathCAD, навчальний посібник, “Основа”, Харків, 1993, 132 с.

    5.    Раков С.А., Горох В.П., Компьютерные эксперименты в геометрии, “РЦНИТ”, 1996, Харьков, 176 с.

    6.    Раков С.А., Олейник Т.А., Скляр Е.В., Использование пакета Derive в курсе математики, учебное пособие, “РЦНИТ”, 1996, Харьков, 160 с.

    7.    Раков С.А., Логвинова Г.В., Прокопенко А.И., Практикум по программированию на языке Паскаль, “РЦНИТ”, 1996, Харьков, 256 с.

    8.    Rakov S.A. et al., Mathematical Analysis, Part I, Guidebook for students (in English), RCNIT, Kharkov, 1997, 178 p.p.

    9.    Rakov S.A. et al., Mathematical Analysis, Part II, Guidebook for students (in English), RCNIT, Kharkov, 1998, 178 p.p.

  10.  Rakov S.A. et al., Mathematical Analysis, Part III, Guidebook for students (in English), RCNIT, Kharkov, 1999, 216 p.p.

  11.  Раков С.А., Горох В.П., Олійник Т.О., та ін, “Інформаційні Технології в аналітичній геометрії, посібник для  студентів, 204p., 2000

  12.  Раков С.А. (у співавторстві, під редакцією Ракова С.А., Бикова В.Ю.), Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG, “Вікторія”, 2002, Харків, 136 с.

  13.  Раков С.А., Горох В.П., Програмно-методичний комплекс DG як крок від традиційної до інформаційної технології навчання геометрії,  „Комп’ютер у школі і сім’ї”, № 1, 2003, с.20-23.

  14.  Раков С.А. Дослідницький підхід у курсі геометрії, відкриті задачі, проблемні області, чотирикутники та пакет динамічної геометрії DG // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2.  Комп’ю­терно-орієнтовані системи на­вчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Дра­го­манова, 2004. – № 1(8). – С. 42 – 55.

  15.  Раков С.А. Програмно-методичний комплекс “ІКТ в аналітичній геометрії”  // Нові технології навчання: Науково-методичний зб. (Спеціальний випуск:  Матеріали міжнародної науково-методичної конференції “Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, Київ, 18 – 20 жовтня 2004 р.). – Київ: НУХТ, 2004. – С. 137 – 143.

  16.  Раков С.А.. Яким бути тестам з математики – погляд з позицій гуманізму, синергетизму та математичних компетенцій // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. праць. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2004. – № 20. – С. 115 – 131. 

  17.  Раков С.А. Комп’ютерна підтримка дослідницького підходу у математичній освіті, болонський процес та профілізація загальноосвітньої школи // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ю­терно-орієнтовані системи на­вчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Дра­го­манова, 2005. – №2 (9). – С. 42 – 53.

  18.  Раков С.А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти // Математика у школі. – К.: Педагогічна преса, 2005. – №5. – С. 10 – 13.

  19.  Раков С.А. Міжнародний конгрес ICME-10 з питань математичної освіти: дослідницькі підходи у навчанні та ІКТ // Математика у школі.– К.: Педагогіч­на преса, 2005. – №3. – С. 10 – 15.

  20.  Раков С.А. Пакети динамічної геометрії у курсі геометрії (основні властивості найпростіших геометричних фігур) // Математика у школі. – К.: Педагогічна преса, 2005. – №7. – С. 2 – 9.

  21.  Раков С.А. Комп’ютерне моделювання трикутного математичного більярду // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2005. – №1 – С. 42 – 47.

  22.  Раков С.А. Педагогічні можливості тестів з математики формату SA (коротка відповідь) // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2004. – №1. – С. 14 – 18.

  23.  Раков С.А. Пакет DG та дослідницький підхід у курсі алгебри та початків аналізу ЗНЗ // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2005. – №4. – С. 29 – 32.

  24.  Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги (або чи можна перетворити Україну на силіконову долину) // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2005. – №5. – С. 5 – 8.

  25.  Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ.– Харків: “Факт”, 2005.– 360 с

  26.  Раков С.А. Зовнішнє тестування випускників США: тест академічних здібностей// Вісник.Тестування і моніторинг в освіті.–2006.–№10–11.–С.36–64

  27.  Раков С.А.(співавтор Е.Пекконен) Мартикулярні екзамени у Фінляндії// Вісник.Тестування і моніторинг в освіті.–2006.–№10–11.–С.34–36

  28.  Раков С.А.(співавтор Е.Пекконен) Мартикулярні екзамени у Фінляндії. Варіанти завдань // Вісник.Тестування і моніторинг в освіті.–2006.–№12.–С.39–42

  29.  Rakov S., Gorokh V.P. Information Technologies in Geometry (an example of generalization of one well known problem about squares) // Bulletin // User Group of Derive, 1998. – v.31. – p. 25 – 30. (авторський внесок: постановка, розв’язок базової задачі, відкриття низки її узагальнень; концепція комплексного використання ІКТ в математичних дослідженнях і наукове редагування статті; внесок співавтора: доведення основного результату статті
засобами пакета Derive; узагальнення 3 відомих результатів із геометрії правильних многокутників з використанням засобів ІКТ).

  30.  Rakov S.A., Gorokh V.P. Explorations in Plane Geometry in Cabri and Derive Environment // Vortrage auf der 32. Tagung fur Didaktik der Matematik. – Munchen, 1998. – р. 511 – 518. (авторський внесок: концепція комплексного використання пакетів комп’ютерної алгебри та динамічної геометрії комп’ютерної підтримки дослідницької і навчальної роботи у галузі математики; наукове редагування статті; внесок співавтора: добір дидактичного матеріалу і комп’ютерна реалізація (побудова комп’ютерних моделей та їх дослідження). 

  31.  Pehkonen, E. & Rakov, S. Comparative Survey on Pupils Beliefs of Mathematics Teaching in Finland and Ukraine // Teaching Mathematics and Computer Science. – 2005.– 3 (1), p. 13-33. (авторський внесок: розробка спільно з співавтором концепції, мети, завдання і технології порівняльного проєкту; відпрацювання спільної анкети і її українського варіанту; відбір конвенційної вибірки; організація анкетування в Україні, інтерпретація результатів; внесок співавторів: проведення анкетування в Фінляндії, статистична обробка результатів дослідження).

  32.  Rakov S.,Titarenko L., Ionova H. Mathematics teacher training in Ukraine // Teacher Training, International Monographs on Mathematics Teaching Worldwide // Monograph 2. – Centre for Innovation in Mathematical Teaching, University of Exeter, United Kingdom, 2004. – p. 245 – 258. (авторський внесок: концепція і наукове редагування; огляд стану підготовки в Україні вчителів математики для загальноосвітніх навчальних закладів; внесок співавторів – огляд стану підготовки в Україні вчителів початкової школи з математики).

  33.  Rakov S. Kassel Project in Ukraine // Kassel Project, final report, International Monographs on Mathematics Teaching Worldwide // Monograph 3, 2004. – p. 92 – 96. (авторський внесок: звіт, як координатора в Україні, про участь України у міжнародному порівняльному дослідженні якості математичної освіти учнів 8–9 класів; авторський внесок співавторів – аналогічні звіти 15 країн – учасниць проєкту).

  34.  Rakov S. International Project on Mathematical Attainments, Ukraine (Country Report) – IPMA // International Monographs on Mathematics Teaching Worldwide, Monograph 4, 2004. – p. 199 – 216. (авторський внесок: звіт, як координатора в Україні, про участь України у міжнародному порівняльному дослідженні якості математичної освіти учнів 1–5 класів; авторський внесок співавторів – аналогічні звіти 20 країн – учасниць проєкту).