Спеціалізована вчена рада Д 67.051.03

Оновлено: 14.05.2015

Кучеренко Ірина Анатоліївна

докторська дисертація з теми «Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі»

зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова)    dis.Кучеренко.docx (1.2 Mb)

                                                                                                                       Відгуки опонентів Кучеренко І.А..doc (71 Kb)

 

Шуляр Василь Іванович

докторська дисертація з теми «Теоретико-методичні засади сучасного уроку української літератури в основній і старшій школі»

зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська література) dis.Шуляр.doc (4.8 Mb)

                                                                                                                            dis. ДОДАТКИ.doc (3.5 Mb)

                                                                                                                            Відгуки опонентів Шуляра В.І..doc (121 Kb)

                                                                                                                            Відгук опонента Жили С.О..PDF (3.2 Mb)

Ружевич Яна  Ігорівна

кандидатська дисертація з теми «Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури»

зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (зарубіжна література) dis. РУЖЕВИЧ.doc (1.2 Mb)

                                                                                                                            Відгуки опонентів Ружевич Я.І..doc (95.5 Kb)

Оновлено: 03.03.2016

Вербещук Світлана Василівна

Кандидатська дисертація з теми “Формування мовленнєвої культури учнів початкової школи в процесі літературного читання”.

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

aref.pdf (554.4 Kb)

Відгук офіц.опон. Мамчур Л.І..pdf (201 Kb)

Відгук офіц.опон. Мартиненко В.О..pdf (316.6 Kb)

dis.Вербещук.pdf (2.3 Mb)

Оновлено: 16.06.2016

Турсиду Наталія Юріївна

кандидатська дисертація з теми «Навчання російської мови як іноземної студентів-греків на засадах лінгвокультурологічного підходу», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)

 диссертация_турсиду_12.06.2016.pdf (2.6 Mb)

aref_Турсиду.pdf (462 Kb)

Відгук Хейлік В.Д..pdf (1.8 Mb)

Відгук Голобородько Є.П..pdf (366.3 Kb) 

 

Федорова Олександра Анатоліївна

кандидатська дисертація з теми «Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення  у процесі навчання української мови», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

dis Федорова.pdf (1.9 Mb)

aref_Федорова.pdf (648.9 Kb)

Відгук Бакум З.П..pdf (1.5 Mb)

Відгук Дідук-Ступ Г.І..pdf (5.3 Mb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.12.2016

Нагрибельна Інна Анатоліївна

докторська дисертація "Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання української мови в початкових класах"

зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова)

dis Нагрибельна.pdf (2.7 Mb)

aref_Nagrebelna1.pdf (757.4 Kb)

 Відгук ХОМЯК.pdf (194.5 Kb)

Відгук ГОРОШКІНА.pdf (220.7 Kb)

відгук КЛИМОВА.pdf (376.4 Kb)

Гирич Зоя Іванівна

докторська дисертація "Теорія і методика  формування комунікативної компетенції іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю у процесі навчання російської мови"

зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова)

dis. Гирич.pdf (3.5 Mb)

aref (Гирич).pdf (706 Kb)

ВІДГУК_УШАКОВА Н.І..pdf (293.6 Kb)

ВІДГУК СТАТІВКИ..pdf (346.5 Kb)

ВІДГУК -ПАНЧЕНКО.pdf (170.2 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 18.10.2017

Божко_ dis.pdf (2.8 Mb)

Божко_Додатки.docx (1.8 Mb)

Відгук опонента Кулик.pdf (457.8 Kb)

Відгук опонента Омельчук.doc (78.5 Kb)

arerf_tit Божко.pdf (137.3 Kb)

arerf Божко.pdf (481.6 Kb)

Божко Олена Петрівна

дисертація «Формування текстотвірних умінь учнів основної школи  в процесі вивчення синтаксису складного речення», подану

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання

(українська мова)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.02.2018

Чень Чунься

кандидатська дисертація з теми «Формування лінгвосоціокультурної компетентності китайських студентів у процесі навчання російської мови» зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова).

AREF Чень.docx (270.1 Kb)

ЧЕНЬ_ДИС_на_САЙТ.pdf (3.9 Mb)

Відгук Є.П.Голобородько.doc (52 Kb)

Відгук офіц опон. Ніколаєнко В.В..docx (23.8 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.02.2018

Шиянюк ЛарисаВасилівна

Кандидатська дисертація з теми «Текстоцентричний підхід до формування  українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

aref Шиянюк.docx (146.4 Kb)

dis Шиянюк.doc (3 Mb)

Бакум .П. (Шиянюк Л.В.).docx (28 Kb)

Тоцька Н.Л. (Шиянюк Л.В.).doc (43.5 Kb)