Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.05.2019

Рускуліс Лілія Володимирівна

докторська дисертація зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

"МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН"

aref Рускуліс.pdf (539 Kb)

Рускуліс Л. В. - Дисертація.pdf (5 Mb)

Рускуліс Л. В. -додатки.pdf (5.8 Mb)

Відгук опонента Копусь.pdf (676.7 Kb)

Відгук опонента -Хом`як.doc (2.9 Mb)

ВІДГУК опонента_Нікітіна_ Рускуліс.pdf (621.8 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 20.11.2018

Нищета Володимир Анатолійович


докторська дисертація з теми "Методика формування риторичної компетентності в учнів основної школи у процесі вивчення української мови" 

зі спеіальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Нищета_ДИСЕРТАЦІЯ.pdf (4.5 Mb)

aref Нищета.pdf (545 Kb)

 Відгук Голуб.pdf (1.7 Mb)

підпис Голуб.pdf (127.9 Kb)

Відгук Симоненко.pdf (1.8 Mb)

Відгук Мамчур.PDF (642.3 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.12.2016

Нагрибельна Інна Анатоліївна

докторська дисертація "Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання української мови в початкових класах"

зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова)

dis Нагрибельна.pdf (2.7 Mb)

aref_Nagrebelna1.pdf (757.4 Kb)

 Відгук ХОМЯК.pdf (194.5 Kb)

Відгук ГОРОШКІНА.pdf (220.7 Kb)

відгук КЛИМОВА.pdf (376.4 Kb)

Гирич Зоя Іванівна

докторська дисертація "Теорія і методика  формування комунікативної компетенції іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю у процесі навчання російської мови"

зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова)

dis. Гирич.pdf (3.5 Mb)

aref (Гирич).pdf (706 Kb)

ВІДГУК_УШАКОВА Н.І..pdf (293.6 Kb)

ВІДГУК СТАТІВКИ..pdf (346.5 Kb)

ВІДГУК -ПАНЧЕНКО.pdf (170.2 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.02.2018

Чень Чунься

кандидатська дисертація з теми «Формування лінгвосоціокультурної компетентності китайських студентів у процесі навчання російської мови» зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова).

AREF Чень.docx (270.1 Kb)

ЧЕНЬ_ДИС_на_САЙТ.pdf (3.9 Mb)

Відгук Є.П.Голобородько.doc (52 Kb)

Відгук офіц опон. Ніколаєнко В.В..docx (23.8 Kb)

Оновлено: 03.03.2016

Вербещук Світлана Василівна

Кандидатська дисертація з теми “Формування мовленнєвої культури учнів початкової школи в процесі літературного читання”.

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

aref.pdf (554.4 Kb)

Відгук офіц.опон. Мамчур Л.І..pdf (201 Kb)

Відгук офіц.опон. Мартиненко В.О..pdf (316.6 Kb)

dis.Вербещук.pdf (2.3 Mb)

Спеціалізована вчена рада Д 67.051.03

Оновлено: 14.05.2015

Кучеренко Ірина Анатоліївна

докторська дисертація з теми «Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі»

зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова)    dis.Кучеренко.docx (1.2 Mb)

                                                                                                                       Відгуки опонентів Кучеренко І.А..doc (71 Kb)

 

Шуляр Василь Іванович

докторська дисертація з теми «Теоретико-методичні засади сучасного уроку української літератури в основній і старшій школі»

зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська література) dis.Шуляр.doc (4.8 Mb)

                                                                                                                            dis. ДОДАТКИ.doc (3.5 Mb)

                                                                                                                            Відгуки опонентів Шуляра В.І..doc (121 Kb)

                                                                                                                            Відгук опонента Жили С.О..PDF (3.2 Mb)

Ружевич Яна  Ігорівна

кандидатська дисертація з теми «Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури»

зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (зарубіжна література) dis. РУЖЕВИЧ.doc (1.2 Mb)

                                                                                                                            Відгуки опонентів Ружевич Я.І..doc (95.5 Kb)

Оновлено: 16.06.2016

Турсиду Наталія Юріївна

кандидатська дисертація з теми «Навчання російської мови як іноземної студентів-греків на засадах лінгвокультурологічного підходу», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)

 диссертация_турсиду_12.06.2016.pdf (2.6 Mb)

aref_Турсиду.pdf (462 Kb)

Відгук Хейлік В.Д..pdf (1.8 Mb)

Відгук Голобородько Є.П..pdf (366.3 Kb) 

 

Федорова Олександра Анатоліївна

кандидатська дисертація з теми «Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення  у процесі навчання української мови», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

dis Федорова.pdf (1.9 Mb)

aref_Федорова.pdf (648.9 Kb)

Відгук Бакум З.П..pdf (1.5 Mb)

Відгук Дідук-Ступ Г.І..pdf (5.3 Mb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 18.10.2017

Божко_ dis.pdf (2.8 Mb)

Божко_Додатки.docx (1.8 Mb)

Відгук опонента Кулик.pdf (457.8 Kb)

Відгук опонента Омельчук.doc (78.5 Kb)

arerf_tit Божко.pdf (137.3 Kb)

arerf Божко.pdf (481.6 Kb)

Божко Олена Петрівна

дисертація «Формування текстотвірних умінь учнів основної школи  в процесі вивчення синтаксису складного речення», подану

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання

(українська мова)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 06.02.2018

Шиянюк ЛарисаВасилівна

Кандидатська дисертація з теми «Текстоцентричний підхід до формування  українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

aref Шиянюк.docx (146.4 Kb)

dis Шиянюк.doc (3 Mb)

Бакум .П. (Шиянюк Л.В.).docx (28 Kb)

Тоцька Н.Л. (Шиянюк Л.В.).doc (43.5 Kb)

Новий Модуль Документ

Оновлено: 16.05.2018

ГРИДЖУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

"ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ"

2018.05.25 dis Гриджук О.Є.pdf (3.8 Mb)

ДОДАТКИ Гриджук О.Є.pdf (4.7 Mb)

aref Гриджук 1.pdf (1.2 Mb)

відгук Климова К.Я..pdf (392.6 Kb)

Відгук Хом.яка І.М..pdf (113.6 Kb) 

 ВідгукКопусь.doc (77.5 Kb)