1994

Оновлено: 25.07.2012

1994 рік

  1. Ходосовцев А.Є. Лишайники биосферного заповедника Аскания-Нова // Охорона генофонду рослин в Україні // (Кривий Ріг, травень 1994). - Донецьк, 1994.  - С. 66-67.
  2. Ходосовцев О.Є. Епіфітні лишайники в степових фітоценозах півдня України // ІІ-гі наукові читання пам'яті Й.К. Пачоського (Херсон, 19-20 грудня 1994). - Херсон, 1994.  -  С. 71-74.