1998

Оновлено: 04.10.2012

1998 рік

 1. Мельник Р.П., Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Крицька Л.І., Ходосовцев О.Є. Історія ботанічних досліджень Північного Причорномор'я // Метода.  Вид. "Константи". - Херсон, 1998. - С. 6-10.
 2. Coppins B.J., Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D., Coppins A.M., Wolseley P.A. & Virchenko V.M. Diversity of lichens and mosses of Regional Landscape Park “Stuzhytzia” (Ukrainian Part of the "International Biosphere Reserve “Eastern Carpathians Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the eastern Carpathians” (Darwin International Workshop: honored to the 100-years Anniversary of a famous Ukrainian Lichenologist Professor Alfred M.Oxner (1898-1973), 25-30 May 1998, Kostrino, Ukraine. - Kiev: Phytosociocentre, 1998. - P. 139-161.
 3. Khodosovtsev A.Ye. New lichen species for the biota of Ukraine // Ukr. botan. jurn. - 1998. - Vol.55, N1. - P. 88-9I.
 4. Kondratyuk S.Ya., Coppins B.J., Zelenko S.D., Khodosovtsev A.Ye., Coppins A.M.. Wolseley P. A. Lobarion lichens as indicators of primeval forests in the Ukrainian Part of the Proposed Trilateral Reserve “Eastern Carpathians”// Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the eastern Carpathians (Darwin International Workshop: honored to the 100-years anniversary of a famous Ukrainian lichenologist Professor Alfred M.Oxner (1898-1973), 25-30 May 1998, Kostrino, Ukraine / Coppins B.J & Kondratyuk S.Ya. (eds.). - Kiev: Phytosociocentre, 1998. - P. 64-79.
 5. Kondratyuk S.Ya.. Søchting U., Khodosovtsev A.Ye. & Karnefelt I. Caloplaca scythica, a new lichen species from south Ukraine // Graphis Scripta. - 1998. - Vol. 9, N1. - P. 15-19.(PDF)
 6. Кондратюк С.Я., Навроцька І.Л., Ходосовцев О.Є. Сучасний стан вивченості лишайників на природно-заповідних територіях рівнинної частини України // Укр. ботан. журн.  1998.  Т.55, № 4. - С. 436-444.
 7. Kondratyuk S.Ya., Khodosovlsev A.Ye. Zelenko S.D. The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine.  Kiev: Phytosociocentre, 1998. - 180 p.
 8. Ходосовцев О.Є. Біорізноманіття заповідника «Асканія-Нова»: лишайники та ліхенофільні гриби // Акт. пит. збереження та відновлення степ. екосист. / Мат. міжн. наук. конф., присв. 100 річчю запов. аскан.степу (Асканія-Нова, 21 -23 травня, 1998). - Асканія-Нова, 1998. - С. 9-12.(PDF)
 9. Ходосовцев О., Мойсієнко І., Шевера М. Від організаторів // Акт. пит. ботаніки та екології (Херсон-Лазурне, 7-І І вересня, 1998).  Херсон, 1998. - С. 3-4.
 10. Ходосовцев О.Є. Лишайники океанічного фітокліматичного елемента у ліхенофлорі степового Криму // Акт. пит. ботаніки та екології / Мат. конф. мол. вчених (Херсон-Лазурне, 7-11 вересня, 1998). - Херсон. 1998. - С. 43-44.
 11. Ходосовцев О.Є., Редченко О.О. Роди Pyrenocollema Reinke та Lecanographa Torrente & Egea нові для ліхенофлори України // Акт. пит. ботаніки та екології (Херсон-Лазурне, 7-1 І вересня, 1998). - Херсон. 1998. - С. 44-45.
 12. Ходосовцев О.Є. Лишайники як біодеструктори памятників архітектури України // В зб.: Проблеми біоруйнування пам'яток культури України, Київ, 1998. – С. 115-129.
 13. Кондратюк С.Я., Коппінс Б., Зеленко С.Д., Коппінс О., Уолслі П. До вивчення та охорони лишайників угрупування Lobarion на території регіонального парку “Стужиця” // Значення та перспективи стаціонаних досліджень для збереження біорізноманітності (Мат-ли конф., присв. 40-річчю функціонування високогірського біологічного стаціонару на г. Пожижевська). - Львів: Простір-М., 1998. - С. 91-94.
 14. Кондратюк С.Я., Коппінс Б., Зеленко С.Д., Ходосовцев О.Є., Коппінс О., Уолслі П. До вивчення та охорони лишайників угрупування Lobarion на території регіонального парку “Стужиця”// Заповідна справа в Україні. - 1998. - Т.4, Вип.1. - С. 35-50.