Новий Модуль Документ

Оновлено: 04.10.2012

2002 рік

 1. Khodosovtsev A. Ye., Kondratyuk S.Ya. & Karnefelt I. Caloplaca albopustulata, a new lichen from Crimea peninsula (Ukraine) // Graphis Scripta. - 2002. - Vol. 13, N l.  P. 5-8.(PDF)
 2.  Ходосовцев О.Є. Лишайники карстовых обнажений Чатырдага (Крым) // Ботан. журн. - 2002. - Т.87, № 1. - С. 46-56.(PDF)
 3.  Ходосовцев О.Є., Редченко О.О. Анотований список лишайників заповідника "Мис Март'ян" // Укр. ботан. журн.  2002. - Т.59, № 1. - С. 64-71.(PDF)
 4.  Ходосовцев О.Є. Нові для України та Кримського півострова види лишайників з Кримських яйл // Укр. ботан. журн. - 2002.  Т.59, №2. - С. 171-178.(PDF)
 5.  Ходосовцев О.Є. Нові та рідкісні для України види роду Caloplaca Th. Fr. (Teloschistaceae) з півдня України // Укр. ботан. журн.  2002. - Т.59, № 3. – С. 321-329.
 6. Ходосовцев О.Є. Absconditella Vezda (Ostropalеs) та Gonohymenia J. Steiner (Lichinalеs)  нові роди для ліхенофлори Кримського півострова // Укр. ботан. журн. - 2002. - Т.59, № 5. - С. 612-615.(PDF)
 7. Ходосовцев О.Є. Екологічні індекси лишайників кам'янистих відслонень Карабі-яйли (АР Крим, Україна) // Природничий Альманах. Серія: Біологічні науки. - Вип. 2, № 3. - Херсон, 2002. - С. 225-239.
 8.  Ходосовцев О.Є. Ліхеноценотичні елементи в ліхенофлорі кам'янистих відслонень Кримського півострова // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. - К.: Фітосоціоцентр, 2002. - С. 299-314.
 9.  Ходосовцев О.Є. Schizmatomma, новий рід для ліхенофлори Кримського півострова // Актуальні проблеми флористики, систематики екології та збереження фіторізноманіття. - Львів, 2002. - С. 51-53.(PDF)
 10.  Ходосовцев О.Є. Ареалогічний аналіз ліхенофлори кам'янистих відслонень Кримського півострова // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях. - Кривий Ріг, 2002. - С. 431-434.(PDF)
 11. Ходосовцев О.Є. Лихеноценотические элементы в лихенофлоре каменистых обнажений Крымского полуострова // Програма и тезисы докладов третьей международной лихенологической школы и симпозиума "Бореальная лихенофлора. Лихеноиндикация". - Екатеринбург: Из-во Урал. у-та, 2002. - С. 64-66.(PDF)
 12. Ходосовцев О.Є., Загороднюк Н.В., Цуканова М.О. Рідкісні лишайники з роду Соllema Кримського півострова // Метода. - Вид. Екобуклет.  Херсон, 2002. - С. 5-9.(PDF)
 13. Ходосовцев О.Є., Кондратюк С.Я., Вірченко В.М., Мойсієнко І.І., Литвиненко О.І., Ступак А.П., Мельник Р.П., Кудратов І., Павлова Н.Р. Михайло Федосійович Бойко (до 60-річчя від дня народження) // Укр. ботан. журн. - 2002. - Т.59, №3. - С. 351-352.
 14. Ходосовцев О.Є., Кудрявцева В. Анатомічна будова слані Caloplaca flavescens (Lichens, Teloschistaceae) // Зб. наук. праць. Метода. - Херсон, 2002. - Вид. Екобуклет. - С. 14-16.(PDF)
 15.  Ходосовцев О.Є., Цихоня Є.О. До вивчення роду Physconia (Lichens, Physciaceae) півдня України // Зб. наук, праць. Метода. - Вид. Екобуклет. - Херсон, 2002. - С. 19-21.(PDF)