Новий Модуль Документ

Оновлено: 04.10.2012

2003 рік

 1. Kondratyuk S., Kärnefelt I., Kudratov I., Khodosovtsev A. Two new species of Caloplaca from Tadjikistan, Central Asia // Nord. J. Bot. - 22. - P. 633-640.(PDF)
 2. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Мельник Р.П., Загороднюк Н.В., Богдан О.В., Суботіна Н.О. Гербарій Херсонського державного університету (KHER) // Фальцфейнівські читання. - Херсон: видавництво ХДУ, 2003. - С. 42-49.(PDF)
 3. Khodosovtsev A.Ye., Kondratyuk S.Ya., Karnefelt I. Two new species of Caloplaca from Crimean peninsula // Ukr. botan. journ. - 2003. - T.60, N3. - P. 293-297.(PDF)
 4. Ходосовцев О.Є. Нові для України та Криму види лишайників з силікатних відслонень // Укр. ботан. журн. - 2003. - Т.60, №1. - С. 70-78.(PDF)
 5. Ходосовцев О.Є. Рід Bagliettoa A. Massal. (Verrucariales Mattik ex D. Hawksw. & O. Eriksson) Кримського півострова (Україна) // Укр. ботан. журн. - 2003. - Т.60, №2. – С. 131-138.(PDF)
 6. Ходосовцев О.Є. Анотований список лишайників Карадазького природного заповідника // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - 2003. - Т.5. - С. 31-43.(PDF)
 7. Ходосовцев О.С, Загороднюк Н.В., Богдан О.В. Ліхенологічний гербарій Херсонського державного університету // Вісник Луганського державного педуніверситету ім. Т.Г. Шевченка. - 2003. - Т.67, №11. - С. 89-93.(PDF)
 8. Ходосовцев О.Є., Попов Є.В. Leptogium imbicatum P. Jørg. та L. magnussonii Degel. & P. Jorg. нові види для ліхенофлори України // Метода. - 2003. - Вид. “Магістр” - С. 25-28.
 9. Ходосовцев О.Є. Изучение лишайников Карадагского заповедника // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. 2000. - Т. XII. - Симферополь: Сонат, 2003. - С. 122-135.(PDF)
 10. Ходосовцев О.Є. Третинні кріофільні релікти в ліхенобіоті Кримського півострова // ПІ новорічні біологічні читання.  Миколаїв: МДУ, 2003. - С.51-54.(PDF)
 11. Ходосовцев О.Є., Марсак І.В. Biatoropsis Ras. - новый род лихенофильного гриба для микобиоты Украины // Тез. всеукр. конф. молод. Учених "Актуальне вопросы современного естествознания - 2003".- Сімферополь. - 2003. - С. 91.(PDF)
 12. Ходосовцев О.Є., Ходосовцева Ю.А. Лишайники роду Caloplaca Th. Fr. Карадазького природного заповідника // Мат. юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых посвящ. 180-летию со дня рождения Л.С. Ценковского "Биоразнообразие: Екология. Эволюция. Адаптация." - Одеса, 2003. - С. 181.(PDF)