Новий Модуль Документ

Оновлено: 04.10.2012

2004 рік

  1. Boom P. van den, Khodosovtsev A.Ye. Notes on Lecania in Eastern Europe and Central Asia //Graphis Scripta. - 2004. - 16(1). - P. 1-10.(PDF)
  2. Бойко М.Ф., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. Польовий практикум з дисциплін кафедри ботаніки. - Херсон: ХДУ, 2004. - 92 с.
  3. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Мельник P.П., Ходосовцев О.Є., Богдан О.В., Загороднюк Н.В. Гербарій кафедри ботаніки ХДУ - наукова база вивчення рослинного світу // Печатное слово, 2004 (2/7). - С. 92 - 97.(PDF)
  4. Кондратюк С.Я., Ходосовцев А.Е., Окснер А.Н., Макарова Т.И. Определитель лишайников России. Сем. Фусцидеевые, Телосхистовые. - Санкт-Петербург: Наука, 2004. - 339 с.
  5. Khodosovtsev A.Ye., Kondratyuk S.Ya., Karnefelt I. Candelariella boikoi, a new lichen species from Eurasia // Graphis Scripta. - 2004. - 16(1). - P. 11-15.(PDF)
  6. Khodosovtsev A., Kuznetzova E., Himelbrant D. Lichen genus Caloplaca on the Kamchatka peninsula (Russian Far East) // Botanica Lithuanica. – 2004. – 10(3). – P. 195-208.(PDF)
  7. Ходосовцев О.Є. Lichenothelia D.Hawksw. – новий рід для мікобіоти України // Укр. ботан. журн. - 2004. - Т.61, №6. - С. 32-34.(PDF)
  8. Ходосовцев О.Є. Мезофільні реліктові елементи в літоліхенобіоті Кримського півострова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. - Херсон: Айлант, 2004. - С. 460-462.(PDF)
  9. Ходосовцев О.Є. Реконструкція головних етапів формування літоліхенобіоти Кримського півострова // IV новорічні біологічні читання. - Миколаїв: МДУ, 2004. - С. 115-119.(PDF)