Новий Модуль Документ

Оновлено: 04.10.2012

2005 рік

 1. Бойко М.Ф., Бойко П.М., Личинкіна Н.А., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. Про нову знахідку Betula borysthenica Klok. у пониззі Південного Бугу // Укр. ботан. журн. - 2005. - Т.62, №3. – С. 396-398.(PDF)
 2. Coppins B.J., Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D., Wolseley P.A. Contribution to lichen flora of Ukrainian Carpathians // Чорномор. ботан. журн. – 2005. – Т.1, №2. – С. 5-23.(PDF)
 3. Івашина Г.О., Мойсієнко І.І., Полещук С.В., Русіна Л.Ю., Сидорович М.М., Ходосовцев О.Є., Шмалєй С.В., Яковлева С.Д. Діяльність науково-дослідних лабораторій інституту природознавства // Печатное слово. - 2005. – №3/14. – С. 64-67.(PDF)
 4. Ходосовцев О.Є. Placopyrеnium О. Breuss – (Lichens, Verrucariaceae) новий рід для ліхенофлори Кримського півострова // Укр. ботан. журн. - 2005. - Т.62, №1. - С. 111-114.(PDF)
 5. Ходосовцев О.Є. Нові для України роди лишайників // Укр. ботан. журн. - 2005. - Т.62, №2. – С. 170-174.
 6. Ходосовцев О.Є. Різноманіття лишайників природних заповідників Кримського півострова // Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование. Мат-лы III научной конф. (22 апреля 2005 г., Симферополь, Крым). Ч.1. География. Заповедное дело. Ботаника. Лесоведение. - Симферополь: КРА «Экология и мир», 2005. - С. 285-292.(PDF)
 7. Ходосовцев О.Є. Біотичний компонент та літобіота в системній організації ландшафтів // Фальцфейнівські читання (17-19 травня 2005р.). Том 2. - Херсон: в-во ХДУ, 2005. - С. 231-233.(PDF)
 8. Ходосовцев О.Є. Літоліхенобіота як критерій класифікації ландшафтів Кримського півострова // Наукові записки Херсонського відділу укр. географічного товариства. – Херсон, 2005. – Вип. 1. - С. 101-106.(PDF)
 9. Ходосовцев О.Є. Ареалогічна структура літоліхенобіоти модельних ландшафтів Кримського півострова // Зб. наук. праць. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Херсон, 2005. – С. 22-27.(PDF)
 10. Ходосовцев А.Е. Лишайники /в кн. Андрющенко Ю.А. и др. Природа Сивашского региона и влияние на неё человека (состояние изученность и библиография). – Киев, 2005. – С. 7-8.
 11. Ходосовцев О.Є. Систематична структура літоліхенобіоти Кримського півострова // V новорічні біологічні читання. – Миколаїв, МДУ, 2005. – С. 63-65.(PDF)
 12. Ходосовцев А.Е. Род Candelariella (Candelariaceae, Lecanorales) юга Украины // Новости систематики низших растений. – 2005. – Т. 39. – С. 82-96.(PDF)
 13. Ходосовцев О.Є., Богдан О.В. Анотований каталог лишайників Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника // Чорномор. ботан. журн. - 2005. – Т.1, №1. – С. 117-132.(PDF)