Новий Модуль Документ

Оновлено: 08.10.2012

2006 рік

 1. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. I–й відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини // Чорноморськ. ботан. журн. – 2006. – Т.2, № 1. – С. 134-135.
 2. Бойко М.Ф., Черевченко Т.М., Левон Ф.М., Ходосовцев О.Є. та ін. Дерев’янко Василь Миколайович (до 60-річчя від дня народження) // Чорноморськ. ботан. журн. – 2006. – Т.2, № 1. – С. 136-138.
 3. Гелюта В.П., Джаган В. В., Ходосовцев О.Є., Костіков І.Ю., Волгін С.В., Бойко М.Ф., Тихоненко Ю.Я. Нові місцезнаходження Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert (Sclerodermataceae) в Україні // Чорноморськ. ботан. журн. – 2006. – Т.2, № 2. – С. 118-122.(PDF)
 4. Kondratyuk S. Ya., Khodosovtsev A.Ye., Karnefelt I. Limoniella caloplacae sp. nova (Leothiales), a new lichenicolous fungus on Caloplaca botysthenica sp. nova (Lecanorales, Ascomycota) // Mycologia Balcanica. – 2006. – N3. – P. 95-99.
 5. Ходосовцев О.Є. Нові для України види лишайників з Криму // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63, № 2. – С. 196-202.(PDF)
 6. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Фітобіологія – наука ХХІ століття // І відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 2006 р.). – Херсон: Айлант, 2006. – С. 6.
 7. Ходосовцев О.Є. Лишайники роду Candelariella (Candellariaceae, Lecanorales) України // І відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 2006 р.). – Херсон: Айлант, 2006. – С. 60.
 8. Ходосовцев О.Є. Лишайники на інтродукованих рослинах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дендропарк „Ботанічний”» (Каховський р-н, Херсонська обл.) // Досягнення та проблеми інтродукції рослин в степовій зоні України / Зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Нова Каховка, 19 жовтня, 2006 р.) – Херсон: Айлант, 2006. – С. 69-70.
 9. Ходосовцев О.Є. Перспективи використання фітокліматичного аналізу в географії лишайників // Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошук / Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 50-річчю Мелітопольського відділу Укр. геогр. тов. (27-8 вересня 2006 р.). – Мелітополь: Вид-во Мелітополь, 2006. – С. 71-74.
 10. Ходосовцев О.Є. Лишайники лёссовых обнажений юга Украины // Охрана степей Евразии (Оренбург, 4-8 сентября 2006г.).  Оренбург, 2006. - С. 743-745.
 11. Ходосовцев О.Є. Нові для Кримського півострова види лишайників // Чорноморськ. ботан. журн. – 2006. – Т.2, № 1. – С. 98-103.
 12. Ходосовцев А.Е. Аннотированный список лишайников Опкуского природного заповедника // Труды Никитского ботанического сада – Национального научного центра. – 2006. – Т. 126. – С. 89-94.
 13. Ходосовцев А.Е. Аннотированный список лишайников Казантипского природного заповедника Труды Никитского ботанического сада – Национального научного центра. – 2006. – Т. 126. – С. 216-221.
 14. Ходосовцев О.Є. Лишайникові угруповання як незалежні системи // VI міжн. Новорічні біологічні читання. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2006. – С. 174-176.
 15. Ходосовцев О.Є., Бівзюк І. Буркути (Херсонська обл., Голопристанський р-н) – перспективний об’єкт природно-заповідного фонду України // Наука і методика. Збірка наукових і методичних праць. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 35-38.
 16. Ходосовцев О.Є., Богдан О.В. Анотований список лишайників Кримського природного заповідника // Чорноморськ. ботан. журн. – 2006. – Т.2, № 1. – P. 95-117.
 17. Ходосовцев О.Є., Калюжна Н. Ареалогічна структура літоліхенобіоти яйлинських ландшафтів Кримського півострова // Наука і методика. Збірка наукових і методичних праць. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 38-41.
 18. Ходосовцев О.Є., Постоялкін С.В. Нові види лишайників для України та Українських Карпат з Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – Т.63, № 3. – С. 351-357.(PDF)