Новий Модуль Документ

Оновлено: 08.10.2012

2007 рік

 1. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Проблеми вивчення нижчих рослин у курсі ботаніки вищої школи в зв’язку з прогресом у розробці системи органічного світу // Метода. – 2007. – С.10-15.
 2. Кондратюк С.Я., Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Ніна Сергіївна Голубкова (до 75-річчя від дня народження) Чорноморськ. ботан. журн. – 2007. – Т.3, № 1. – С. 129-130.
 3. Минакова О., Ходосовцев О. Лишайники м. Кам’янка-Дніпровська (Запорізька область) // Наука і методика: зб. наук. праць. – Херсон, 2007. – С. 71-73.
 4.  Постоялкін С.В., Ходосовцев О.Є, A.Ye., Сухарюк Д.Д. Лишайники Українсько-Швейцарської модельної ділянки Угольского масиву Карпатського біосферного заповідника // Чорноморськ. бот. ж. – 2007. - Т. 3, N2. –C.5-11.
 5. Ходосовцев О.Є. Collemopsidium angermannicum (Degel.) A. Nordin – новий для України вид лишайника // Чорноморськ. ботан. журн. – 2007. – Т.3, № 1. – С. 125-126.(PDF)
 6. Ходосовцев О.Є., Ходосовцева Ю.А. Нові для України види епіфітних лишайників з урбанізованих екосистем Ялтинського амфітеатру // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 2. – С. 258-265.
 7.  Ходосовцев О.Є. Епігейні лишайники як раритетний генофонд ліхенофлори степових рефугіумів // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження: мат. Ш між народ. наук. конф. (Асканія-Нова, 18-22 вересня, 2007 р.). – Армянськ: ПП Андрєєв О.В., 2007. – С. 101-103.
 8. Ходосовцев О.Є. Порівняльний аналіз літоліхенобіот Альпійської складчастої області та прилеглих регіонів // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Зб. Наук. Праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 301-310.
 9. Ходосовцев О., Димитренко О. Ліхенофільні лишайники роду Caloplaca Th.Fr. півдня України // Наука і методика: зб. наук. праць. – Херсон, 2007. – С. 60-61.
 10. Ходосовцев О.Є. Макроеволюція та макросистеми органічного світу як узагальнююча варіативна біологічна дисципліна та її між предметні зв’язки // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2007. – Спец. випуск 4 (43). – С. 36-42.
 11. Ходосовцев О.Є., Шаповал В.В. Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" (18-22 вересня 2007 р., Асканія-Нова, Україна) // Чорноморськ. бот. ж. – 2007. - Т. 3, N2. – C.131-134.
 12. Khodosovtsev A.Ye., Vondrák J., Šoun J. New lichenized and lichenicolous fungi for the Crimean peninsula (Ukraine) // Chornomorsk. bot.z. – 2007. – Vol. 3, N 2. – P. 109-118.
 13. Kondratyuk S., Zelenko S.Breuss O., Khodosovtsev A. Polyblastia nevoi and Caloplaca wasseri – two new lichens species from Israel // Ukr. botan. journ. – 2007. – Vol. 64, N 5. - P. 687-692.(PDF)
 14. Ходосовцев О.Є. Стан лишайників після пожеж на Нижньодніпровських аренах // VII міжнародні Новорічні біологічні читання: зб. наук. праць. – Вип.7. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2007. - С. 268-270.