Новий Модуль Документ

Оновлено: 08.10.2012

2008 рік

 1. Бойко М.Ф., Мальчикова Д.С., Мойсієнко І.І., Пилипенко І.О., Ходосовцев О.Є., Чорний С.Г. проєктування національного природного парку «Олешківські піски» // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008. – С. 18-22.
 2. Наумович Г.О., Ходосовцев О.Є. Лишайники Чорного лісу (Знам’янський р-н, Кіровоградська область) // Чорноморськ. бот. ж. – 2008. - Т. 4., Т1. – С. 7-13.(PDF)
 3. Ходосовцев О.Є. Нові для України види лишайників з півдня степової зони України // Укр. ботан. журн. – 2008. - Т.65, № 2. – С. 234-241.(PDF)
 4. Vondrák J., Khodosovtsev A. Ye., Říha P. Caloplaca concrecicola (Teloschistaceae), a new species from anthropogenic substrata in Eastern Europe // The Lichenologist. – 2008. – Vol. 40, N 2. – P. 97-104.(PDF)
 5. Ходосовцев О.Є. Фітокліматичний аналіз та його використання в географії лишайників // Географія в інформаційному суспільстві: збірка наукових праць у 4-х томах. – К.: ВГЛ «Обрій», 2008. - Т. 3. - С. 149-150.
 6.  Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Пилипенко Д.С., Мальчикова Д.С., Селюніна З.В., Мельник Р.П. Концепція створення національного природного парку «Олешківські піски» // ІІ відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини: збірник тез доповідей. – Херсон: Айлант, 2008. – С. 43-44.
 7. Ходосовцев О.Є. До вивчення високогірної ліхенобіоти Українських Карпат // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: мат. міжн. наук. конф., присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів-Пожижевська, 23-27 вересня, 2008 р.). – Львів, 2008. - С. 427-428.
 8.  Ходосовцев А.Е. Екологічні проблеми запроєктованого національного природного парку «Олешківські піски» // Науковий вісник МДУ. – 2008. – Вип. 23 (3). – С.116-118.
 9. Ходосовцев О.Є., Русіна Н.В. Про знахідки Thelocarpon intermediellum Nyl. та Thelocarpon laureri (Flot.) Nyl. на півдні України // Чорноморськ. бот. ж. – 2008. - Т. 4., Т1. – С. 131-133.(PDF)
 10.  Ходосовцев О.Є., Зав’ялова Т.В. Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи “Кам’яна Могила” (Запорізька область, Мелітопольський район) // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – Т. 4, № 2. – С. 264-272.(PDF)
 11. Ходосовцев О.Є., Зав’ялова Т.В. Ліхенологічне зонування скелястих відслонень р. Каїнкулак (Запорізька область, Чернігівський район) // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 16. – С.56-60.(PDF)
 12. Русіна Н.В., Ходосовцев О.Є. Ліхенобіота Трьоізбенського полігону як перспективного відділення Луганського природного заповідника // Наукові праці Луганського природного заповідника. – 2008. - Вип. 1 - С. 38-43.