Новий Модуль Документ

Оновлено: 08.10.2012

2009 рік

 1. Khodosovtsev A.Ye., Naumovich G. O., Elix J.A., Kondratyuk S.Ya. Lecanora panticapaensis sp. Nova and Buelliella poetshii, two noteworthy species from Ukraine // Bibliotheca Lichenologica. – 2009. – Vol. 100. – P. 189-197.(PDF)
 2. Гавриленко Л.М., Ходосовцев О.Є., Наумович Г.О. Marchandiobasidium aurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis – новий для України вид ліхенофільного гриба // Чорноморськ. ботан. ж. – Т. 5, № 4. – С. 609-611.
 3. Ходосовцев О.Є., Пилипенко І.О., Бойко М.Ф., Мальчикова Д.С., Мойсієнко І.І., Селюніна З.В. Запроєктований національний природний парк «Олешківські піски» // Екологічний бюлетень. – 2009. – №1. – С. 72-89.
 4. Ходосовцев О.Є., Гавриленко Л.М. Лишайники та ліхенофільні гриби Бургунської балки (Херсонська область) // Чорноморськ. бот. журн. – 2009. – Т. 5, № 1. – С. 28-36.(PDF)
 5. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Rhizina undulate Fr. (Ascomycota, Pezizales) у постпірогенних сукцесіях на Олешківських пісках (Херсонщина, Україна) // Чорноморськ. ботан. журн. – 2009. – Т.5, № 2. – С. 261-264.
 6. Ходосовцев О.Є., Уманець О.Ю. Phoma cladoniicola Diederich, Kocourk & Etayo – новий для України вид ліхенофільного гриба з Олешківських пісків // // Чорноморськ. ботан. журн. – 2009. – Т.5, № 2. – С. 273-275.(PDF)
 7. Ходосовцев О.Є., Пилипенко І.О., Бойко М.Ф., Мальчикова Д.С., Мойсієнко І.І., Селюніна З.В. Запроєктований національний природний парк «Олешківськім піски»: 1. Природні умови // Екологічний бюлетень. – 2009. - № 1. – С. 72-89.
 8. Ходосовцев О.Є., Вондрак Я., Шоун Я. Конвергентная эволюция эпифитных лишайников Caloplaca holocarpa комплекса (Teloschistales, Ascomycota) степной зоні Європы // Степи Северной Евразии: мат. V межд. симпозиума. – Оренбург, 2009. – Т. 1. - С. 699-703.
 9.  Бойко М.Ф., Мальчикова Д.С., Мойсієнко І.І., Пилипенко І.О., Ходосовцев О.Є. проєктування національного природного парку «Олешківські піски»: сучасні підходи та критерії до його функціонування // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Зб. Наук. Праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 56-63.
 10. Мойсієнко І.І., Коломійчук В.П., Ходосовцев О.Є.,Бойко М.Ф., Вондрак Я., Наумович Г.О., Ходосовцева Ю.А. Перше повідомлення про зростання Colchicum ancyrense B.L.Burtt на Херсонщині // Чорноморськ. ботан. журн. – 2009. – Т. 5, № 4. – С.612-616.
 11. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Загороднюк Н.В. Мохи та лишайники у постпірогенних сукцесіях на Олешківських пісках (Херсонщина, Україна) // V Ботанічні читання присвячені пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжн. наук. конф. (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 36-38.
 12. Vondrak J., Khodosovtsev A. Proteced forest belts and water channels; new habitats in the steppae zone of the former USSR and their potencial for population genetic studies in lichen-forming fungi // V Ботанічні читання присвячені пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжн. наук. конф. (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 40.
 13. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Пилипенко І.О., Мойсієнко І.І., Мальчикова Д.С. Функціональне зонування запроєктованого національного природного парку «Олешківські піски» (Херсонщина, Україна) // V Ботанічні читання присвячені пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжн. наук. конф. (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 119-121.
 14. Ходосовцев О.Є. Мікологія. Лабораторний практикум. - Херсон: Айлант, 2009. – 36 с.
 15. Ходосовцев О.Є. Леукокарпія біаторова - Leucocarpia biatorella (Arnold) Vezda // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 728.
 16.  Ходосовцев О.Є. Аспіцілія блукаюча - Aspicilia vagans Oxner // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 738.
 17. Ходосовцев О.Є. Ризоплака темноглазкова - Rhizoplaca melanophtalma (Ramond) Leuckert & Poelt // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 739.
 18. Ходосовцев О.Є. Леканора реутера - Lecanora reuteri (Trevis.) Scharer // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 740.
 19. Ходосовцев О.Є. Лептогій черепитчастий - Leptogium imbricatum P. Jorg. // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 730.
 20.  Ходосовцев О.Є. Сквамарина небезпечна - Squamarina periculosa (Schaerer) Poelt // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 769.
 21.  Ходосовцев О.Є. Фульгензія пустельна - Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 770.
 22.  Ходосовцев О.Є. Сейрофора загадкова - Seirophora contortuplicata (Ach.) Froden // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 773.
 23.  Ходосовцев О.Є. Лептогій шредера - Leptogium sсhraderi (Ach.) Nyl. // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 732.
 24.  Ходосовцев О.Є. Сквамарина сочевиценосна - Squamarina lentigera (G. H. Weber) Poelt // Червона книга України. Рослинний світ. / За ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтінг, 2009. – С. 768.
 25.  Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Милюєва К. Незбалансоване заліснення як одна з екологічних проблем Нижньодніпровських арен // Наука і методика. Зб. Наук. і метод. пр. / відп. ред. М.Ф. Бойко.– Херсон: Айлант, 2009. – С.4-6.
 26.  Vondrak J., Soun J., Redchenko O., L. Lokos, Khodosovtsev A. Populations of two Caloplaca species with peculiar ecology observed in the Bukk Mts, Hungary // Bryonora. – 2009. – 44. – P. 8-12.(PDF)
 27. Vondrak J., Soun J., Lőkös L., Khodosovtsev A. Noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi from the Bükk Mts, Hungary // Acta Botanica Hungarica. – 2009. – Vol. 51, N 1-2. – P. 217-230.(PDF)