Новий Модуль Документ

Оновлено: 08.10.2012

2010 рік

 1. Короленко А.А., Ходосовцев О.Є. Лишайник Caloplaca arnoldii (Wedd.) Zahlbr. ex Ginsb. На півдні України Наука і методика [зб. наук. і метод. праць / відп. ред. М.Ф. Бойко]. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 25-27.
 2. Надєіна О.В., Димитрова Л.В., Ходосовцев О.Є., Бойко Т.О., Ходосовцев Ю.А. Перші кроки до застосування категорій Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN): досвід з епігейними лишайниками України // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11-15 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 32-37.
 3. Скороход Н.В., Ходосовцев О.Є. Caloplaca ferrugineoides H.Magn. – маловідомий лишайник з південно-східної Європи // Наука і методика [зб. наук. і метод. праць / відп. ред. М.Ф. Бойко]. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 41-43.
 4. Федотова М.О., Ходосовцев О.Є. До вивчення Xanthoria aureola (Wedd.) Zahlbr. на півдні України // Наука і методика [зб. наук. і метод. праць / відп. ред. М.Ф. Бойко]. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 45-47.
 5. Ходосовцев О.Є. Рецензія. Саркина И.С. Грибы знакомые и незнакомые. Справочник-определитель грибов Крыма. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2009 // Чорноморськ. ботан. ж. – 2010. – Т.6, № 1. – С. 139.
 6. Ходосовцев О.Є. Рецензія. Джаган В.В., Руденко М.М., Гелюта В.П. Гриби Канівського природного заповідника. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008 // Чорноморськ. ботан. ж. – 2010. – Т.6, № 1. – С. 139-140.
 7. Ходосовцев О.Є. Рецензія. Бойко П.М. Нижньодніпровський екокоридор Національної екомережі України. – Херсон: Айлант, 2010 // Чорноморськ. ботан. ж. – 2010. – Т.6, № 1. – С. 143-144.
 8. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Орел Т.І., Ісіков В.П. До 70-річчя професора Валерія Дмитровича Работягова // Чорноморськ. бот. ж. – 2010. – Т.6, № 1. – С. 135- 136.
 9. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Інгінова К.О. Типологізація біологічних кірок псамофітних ландшафтів Нижньодніпровських арен // ІІІ відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини. Зб. тез доп. (Херсон, 20 травня 2010 р.). – Херсон: Айлант, 2010.– С.33-34.
 10. Vondrak J., Khodosovtsev A., Lokos L., Merkulova O. The identity of type specimens in BP of some names in Caloplaca // Mycotaxon. – 2010. – Vol. 111. – P. 241-250.(PDF)
 11. Vondrak J., Palice Z., Khodosovtsev A., Postoyalkin S. V. Contribution to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians // Чорноморськ. ботан. ж. – 2010. - Т. 6, № 1. – С. 6-35.(PDF)
 12. Надєіна О., Димитрова Л., Ходосовцев О., Назарчук Ю. Що вам відомо про степові Лишайники? Маленькій всесвіт під ногами. – Одеса, 2010. – 20 с.
 13. Ромс O.Г., Ходосoвцев О.Є., 2010 C: Рід 179. Фісконія – Physconia Poelt – В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. Т. 2, вип. 3. – К: Наук. думка, 2010. – С. 343–357.
 14. Ромс O.Г., Ходосoвцев О.Є., 2010 B: Рід 177. Фісція – Physcia (Schreb.) Michaux s.str. – В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. Т. 2, вип. 3. – К: Наук. думка, 2010. – С. 317–341.
 15. Ромс O.Г., Ходосoвцев О.Є., 2010 A: Рід 176. Феофісція – Phaeophyscia Moberg. – В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. Т. 2, вип. 3. – К: Наук. думка, 2010. – С. 300–317.
 16. Ходосовцев О.Є., Ромс О.Г., 2010: Рід 158. Гіперфісція – Hyperphyscia Müll. Arg. // В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. – К: Наук. думка, 2010. – С. 297–300.
 17. Ходосовцев О.Є., 2010 D: Рід 188. Ботріолепрарія - Botryolepraria Canals, Herrnandez-Marine, Gomez-Bolea et Llimona. – В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. – К: Наук. думка, 2010. - С. 426.
 18. Ходосовцев О.Є., 2010 C: Рід 187. Лепрарія – Lepraria Ach. nom. cons // В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. – К: Наук. думка, 2010. – С. 411-425.
 19. Ходосовцев О.Є., 2010 B: Рід 178. Фісціелла Physciella Essl. – В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. – К: Наук. думка, 2010. – С. 341-343.
 20. Ходосовцев О.Є., 2010 A: Рід 158. Соленопсора – Solenopsora A. Massal. – В кн. А.М. Окснер. Флора лишайників України. Т. 2, вип. 3. – К: Наук. думка, 2010. – С. 155–160.
 21. Русіна Н.В., Надєіна О.В., Ходосовцев О.Е. Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів Луганського природного заповідника // Чорноморськ. бот. ж.. – 2010. – Т. 4., № 2. – С. С. 247-258.
 22. Ходосовцев А.Е., 2010: Pyrenochaeta xanthoriae Diederich – новий для України вид ліхенофільного гриба // Чорноморськ. бот. ж. – Т. 6, N 2. – С. С. 280-281
 23. Джаган B.В., Романенко П.О., Бойко В.В., Ходосовцев О.Є., Поліщук В.П. Півстоліття з юнацьким завзяттям (до 50-річчя професора Ігоря Юрійовича Костікова) // Чорноморськ. бот. ж. – Т. 6, N 2. – С. С. 404-406.
 24. Khodosovtsev A.Ye., Naumovich A., Vondráková O.S., Vondrák J. Athelium imperceptum Nyl. (Thelocarpaceae, Ascomycota), a little known ephemeral lichen of biological soil crust, new to Ukraine // Chornomors`k. bot. z. – 2010. – Vol. 6, N 3. – P. P. 385-389.
 25. Vondrák J., Vondráková O., Khodosovtsev A. First record of fertile Caloplaca arcisproxima and designation of its epitype // Chornomors`k. bot. z. – 2010. –Vol. 6, N 4. – P. P. 506-507.