Новий Модуль Документ

Оновлено: 08.10.2012

2011 рік

 1. Надеина О.В., Ходосовцев А.Е., Назарчук Ю.В. Завершается проєкт по степным лишайникам Красной книги Украины // Степной Бюллетень. – 2011. – № 33. – С. 53-56.
 2. Ходосовцев О.Є., Зав'ялова Т.В. Лишайники ключових ботанічних територій Північно-Західного Приазов’я // Мережа ключових ботанічних територій у приазовському регіоні. Матеріали міжнародної наради (6-7 жовтня 2011 р., м. Мелітополь). – Київ: Альтерпрес, 2011. – С. 55-56.
 3. Ходосовцев О.Є. Лишайники – як індикатори дефляційних процесів // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 6-8 квітня 2011 року). Під ред. І.О. Дудки та С.Я. Кондратюка. – Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011. – С. 230-232.
 4. Ходосовцев О.Є., Джуган В.Ю. Caloplaca erodens Tretiach, Pinna et Grube – новий для Південно-Східної Європи вид лишайника // Наука і методика. – 2011. – С. С. 37-39.
 5. Ходосовцев О.Є., Оржаховська А. Verrucaria tectorum та V. furfuracea на Півдні України // Наука і методика. – 2011. – С. С. 33-35.
 6. Ходосовцев О.Є., Власенко Г. Bacidia adastra маловідомий для України лишайник з Кримського півострова // Наука і методика. – 2011. – С. С. 35-37.
 7. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Пономарьова О.А., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О. Территоріальні аспекти запроєктованого національного природного парку «Нижньодніпровський» // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Зб. Наук. Праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – С. C 348-351.
 8. Vondrak J., Riha P., Redchenko O., Vondrakova O., Hrouzek P. Khodosovtsev A. The Caloplaca crenulatella species complex; its intricate taxonomy and description of a new species // The Lichenologist. – 2011. – Vol. 43, N 5. – P. 467-481.(PDF)
 9. Soun J., Vondrak J., Sochting U., Hrouzek P., Khodosovtsev A., Arup U. Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe // The lichenologist. – Vol. 43, N 2. – P. 113-135.(PDF)
 10. Бойко М.Ф., Дерев’янко В.М., Дерев’янко Н.В., Загороднюк Н.В., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І., Корольова О.В., Сушинська Н.І., Ходосовцев О.Є. Чекліст рослин і грибів Ботанічного саду Херсонського державного університету. - Херсон: Айлант, 2011. – 108 с.
 11. Khodosovtsev A.Ye., Moysiyenko I.I., Kuns B. A plant cover survey of the national park “Oleshkivski Pisky 8th European Dry Grassland Meeting. Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. Abstracts & Excursion Guides. – Uman: Publisher-polygraphik center “Vizavi”, 2011. – P. 84-87.