Тюхтенко Наталія Анатоліївна

Оновлено: 14.02.2020

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, народилася 11 квітня 1964 року в місті Херсоні, за національністю – українка.

Освіта:

Одеський державний економічний університет, спеціальність «Економіка і соціологія праці», кваліфікація – економіст;

Херсонський сільськогосподарський інститут, кваліфікація – інженер-будівельник (диплом з відзнакою).

З 1986 року почала трудову діяльність на посаді секретаря комітету комсомолу, викладача Херсонського СПТУ-12.

Із січня 1989 року перейшла на роботу до Херсонського обласного центру профорієнтації молоді Міністерства праці СРСР. Подолала шлях від старшого економіста  до начальника відділу - заступника директора. У зв’язку з реорганізацією центру профорієнтації переведена на роботу до Херсонського обласного центру зайнятості головним соціологом  із присвоєнням 13 рангу державного службовця.

У 1996 році вступила до аспірантури Одеського державного економічного університету. Після її закінчення у травні 2000 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.02 – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», отримавши науковий ступінь кандидата економічних наук.

З жовтня 1997 року перейшла на роботу до Херсонського державного університету. Працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри економіки і підприємництва, завідувача кафедри економічної теорії, а з грудня 2006 року обрана деканом економіко-юридичного факультету, де працювала до серпня 2011 року. Із серпня 2011 року призначена на посаду проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету.

Має  більш ніж 20-річний стаж науково-педагогічної діяльності.

Тюхтенко Н.А. є автором більш ніж 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: навчально-методичні посібники з «Сучасних економічних теорій», «Історії економічних вчень», «Управління людськими ресурсами», «Макроекономіки» (рекомендовано Міністерством освіти і науки, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист МОНУ від 27.09.2010 р. № 1/11-8997), статті у провідних фахових виданнях України, Польщі, Чехії, Болгарії, США з проблем формування людського капіталу, інноваційних аспектів підприємництва і управління.

Працює над науково-дослідною роботою «Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств» (державний реєстраційний номер 0116U005125). Є керівником науково-дослідної лабораторії «Перспективи економічного розвитку Таврійського регіону», в рамках якої здійснюється проведення і захист наукових досліджень аспірантів та студентів.

Веде активну міжнародну наукову діяльність:

-       у 2004 році в рамках спільного проекту Херсонського державного університету і Державного університету штату Нью-Йорк (SUNY, Potsdam) «Північний округ штату Нью-Йорк та південь України – нова співпраця між університетами у розвитку підприємництва і економіки» проходила 4-місячне стажування в університетах США, в результаті якого, при її безпосередній участі, був створений Центр розвитку малого бізнесу при Херсонському державному університеті;

-       проходила стажування у Королівському інституті технологій – KTH (Швеція, 2010 р.);

-       стажування у Східно-Середньоземноморському університеті (м.Фамагуста, Кіпр, 2011 р.);

-       стажування у Варненському економічному університеті (м.Варна, Болгарія, 2016 р.);

-       стажування в університеті Т. Гарика Масарика (м.Брно, Чеська Республіка, 2017 р.).

У 2003 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою 3-х денного тематичного семінару: «Оцінювання та дослідження ефективності урядової діяльності на регіональному рівні» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за участю Проекту Шведського Агентства Міжнародного Розвитку «Підтримка реформи державного управління в Україні» (свідоцтво від 10.04.2003 №261).

У квітні 2005 року взяла участь у семінарі «Вдосконалення викладацької майстерності», що був організований Бюро освітніх та культурних програм Держдепартаменту США, Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів спільно з Національною академією управління (м.Київ, Україна).

У жовтні 2005 року пройшла навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування посад I-IVкатегорій в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (свідоцтво від 21 жовтня 2005 АБ №007195).

У 2013 році пройшла підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України  за категорією «Проректори з навчальної та виховної роботи ВНЗ III-IV рівнів акредитації» (свідоцтво від 06.12.2013 № 12СПВ 011834).

У 2016-2017 роках пройшла підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти Херсонського державного університету за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» (свідоцтво від 07.03.2017 АА 02125609/000054-17).

Пройшла навчання в рамках школи-семінару педагогічної майстерності викладачів ВНЗ «Інноваційно-дидактичні підходи з розвитку креативного мислення та формування підприємницького духу» з 10 березня 2017 р. по 19 травня 2017 р. у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Бере постійну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, форумах з проблем економіки, управління, підготовки фахівців, серед яких: «Економічна теорія: інноваційні методи викладання та роль досліджень у навчальному процесі» (м.Київ, 2005 рік), «Україна-Польща-ЕС: сучасний стан та перспективи» (м.Краків, Польща, 2006 рік), «Україна – Чехія: стан та перспективи взаємовідносин» (м.Прага, Чехія, 2007 рік), «Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки» (м.Херсон, 2007 рік), «Бізнес і освіта: неминучість співпраці» (м.Київ, 2008 рік), «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи» (м.Вроцлав, Польща, 2009 рік), «Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії» (м.Херсон, 2010 рік), «Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації» (м.Київ, 2012 рік), «Можливості навчання та стажування в університетах Польщі» (м.Люблін, Польща, 2015 рік), «Україна – Болгарія – Європейський союз: сучасний стан та перспективи» (м.Вроцлав, Польща), ІІІ Міжнародна конференція з економічних досліджень (м.Аланія, Туреччина, 2019 рік).

За значні заслуги у науково-педагогічній діяльності у 1998 році відзначена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

У травні 2010 року здобувач була обрана Академіком Академії економічних наук зі спеціальності «Економічна теорія».

У листопаді 2011 року здобувача було нагороджено Почесною відзнакою Спілки економістів України.

У жовтні 2016 року було присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

З 2009 року по теперішній час є членом Ревізійної Комісії Спілки економістів України.

З 2011 по 2012 рік була членом робочої групи з розроблення проекту регіональної програми розвитку малого підприємництва в Херсонській області на 2011-2012 роки при Херсонській обласній державній адміністрації.

З 2011 по 2014 рік здобувач була членом експертної ради з економіки при ДАК з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-VI рівнів акредитації.

Є членом постійно діючої комісії Херсонської обласної державної адміністрації з економічних реформ, є членом Громадської ради при Державній фіскальній службі України. 

Наказом президента Спілки економістів України від 23 листопада 2010 р.  № 42 Тюхтенко Н.А. нагороджено Почесною відзнакою Спілки економістів України.

Указом Президента України від 1 жовтня 2016 року № 427/2016 Тюхтенко Н.А. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».