Тюхтенко Наталія Анатоліївна

Оновлено: 09.10.2018

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, народилася 11 квітня 1964 року в місті Херсоні, за національністю – українка.

Освіта:

Одеський державний економічний університет, спеціальність «Економіка і соціологія праці», кваліфікація – економіст;

Херсонський сільськогосподарський інститут, кваліфікація – інженер-будівельник (диплом з відзнакою).

З 1986 року почала трудову діяльність на посаді секретаря комітету комсомолу, викладача Херсонського СПТУ-12.

Із січня 1989 року перейшла на роботу до Херсонського обласного центру профорієнтації молоді Міністерства праці СРСР. Подолала шлях від старшого економіста  до начальника відділу - заступника директора. У зв’язку з реорганізацією центру профорієнтації переведена на роботу до Херсонського обласного центру зайнятості головним соціологом  із присвоєнням 13 рангу державного службовця.

У 1996 році вступила до аспірантури Одеського державного економічного університету. Після її закінчення у травні 2000 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.02 – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», отримавши науковий ступінь кандидата економічних наук.

З жовтня 1997 року перейшла на роботу до Херсонського державного університету. Працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри економіки і підприємництва, завідувача кафедри економічної теорії, а з грудня 2006 року обрана деканом економіко-юридичного факультету, де працювала до серпня 2011 року. Із серпня 2011 року призначена на посаду проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету.

Має  20-річний стаж науково-педагогічної діяльності.

Тюхтенко Н.А. є автором 62 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: навчально-методичні посібники з «Сучасних економічних теорій», «Історії економічних вчень», «Управління людськими ресурсами», «Макроекономіки» (рекомендовано Міністерством освіти і науки, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист МОНУ від 27.09.2010 р. № 1/11-8997), статті у провідних фахових виданнях України, Польщі, Чехії, Болгарії, США з проблем формування людського капіталу, інноваційних аспектів підприємництва і управління.

Є керівником науково-дослідної лабораторії «Перспективи економічного розвитку Таврійського регіону», в рамках якої здійснюється проведення і захист наукових досліджень аспірантів і студентів.

Веде активну міжнародну діяльність. У 2004 році в рамках спільного проєкту ХДУ і Державного університету штату Нью-Йорк «Північний округ штату Нью-Йорк та південь України – нова співпраця між університетами у розвитку підприємництва і економіки» проходила 4-місячне стажування в університетах США, в результаті якого був створений Центр розвитку малого бізнесу у ХДУ; проходила стажування у Королівському інституті технологій (м.Стокгольм, Швеція) у грудні 2010 року, стажування у Східно-Середньоземноморському університеті (м.Фамагуста, Кіпр) у 2011 р., у вересні 2016 року пройшла стажування за програмою підвищення кваліфікації у Варненському економічному університеті (м.Варна, Болгарія). Бере постійну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, форумах з проблем економіки, управління, підготовки фахівців, серед останніх: «Економічна теорія: інноваційні методи викладання та роль досліджень у навчальному процесі» (м.Київ, 2005 рік), «Україна-Польща-ЕС: сучасний стан та перспективи» (м.Краків, Польща, 2006 рік), «Україна – Чехія: стан та перспективи взаємовідносин» (м.Прага, Чехія, 2007 рік), «Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки» (м.Херсон, 2007 рік), «Бізнес і освіта: неминучість співпраці» (м.Київ, 2008 рік), «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи» (м.Вроцлав, Польща, 2009 рік), «Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії» (м.Херсон, 2010 рік), «Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації» (м.Київ, 2012 рік), «Можливості навчання та стажування в університетах Польщі» (м.Люблін, Польща, 2015 рік), «Україна – Болгарія – Європейський союз: сучасний стан та перспективи» (м.Вроцлав, Польща) тощо.

У вересні 2009 року була обрана членом Ревізійної комісії Спілки економістів України.

У травні 2010 року була обрана академіком Академії економічних наук України.

Є членом постійно діючої комісії Херсонської обласної державної адміністрації з економічних реформ, протягом останніх п’яти років була членом Громадської ради при Державній фіскальній службі України. 

Наказом президента Спілки економістів України від 23 листопада 2010 р.  № 42 Тюхтенко Н.А. нагороджено Почесною відзнакою Спілки економістів України.

Указом Президента України від 1 жовтня 2016 року № 427/2016 Тюхтенко Н.А. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».