Оголошення

Оновлено: 03.12.2019

Шановні профспілчани!!!

Запрошуємо ваших дітей на виставу «Дивоцвіти»

та інтермедію «Чарівна скринька»,

яка відбудеться 19 грудня 2019 року о 16 годині в Херсонському обласному академічному театрі ляльок

За довідками звертатись до голів профбюро

 

важлива інформація

Первинна профспілкова організація співробітників ХДУ

Оновлено: 08.09.2015

ДЛЯ ЧОГО ПРАЦІВНИКУ ПОТРІБНА ПРОФСПІЛКА?

ПРОФСПІЛКА - НАДІЙНА ОПОРА Й РЕАЛЬНА СИЛА, ЯКА ЗДАТНА ЗАХИСТИТИ!

Вступаючи до профспілки, працівник повинен розуміти, що він добровільно стає членом організа­ції, яка представлятиме й відстоюватиме його трудові, соціальні-економічні права та інтереси в орга­нах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Працівнику, який у процесі роботи віддає свої знання, вміння, професійні здібності, свою робочу силу, потрібен захист його законних прав і інтересів, оскільки самостійно їх відстояти важко

Саме профспілка може впевнено запропонувати працівникові свій захист і підтримку. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй законодавством надані широкі повноваження, зокрема щодо громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та іні­ціювання притягнення роботодавця-порушника до відповідальності.

Тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів із питань:

 • оплати праці, гарантій і компенсацій;
 • зайнятості, професійної підготовки й підвищення кваліфікації;
 • режиму робочого часу й відпочинку;
 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • соціального захисту й охорони здоров’я.

Тільки член профспілки може розраховувати на:

 • представництво його професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • представництво й захист його індивідуальних прав та інтересів при реалізації конституційного права на звернення за захистом до судових органів, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і міжнародних судових установ;
 • представництво його інтересів у взаємовідносинах із роботодавцем на основі колективного до­говору підприємства та відповідно до законодавства;
 • захист і солідарну підтримку спілчан та профспілкової організації.

Лише член профспілки має право на:

 • отримання в профспілкових органах безкоштовної кваліфікованої юридичної консультативної до­помоги;
 • захист своїх прав та інтересів у суді за підтримки профспілкового юриста;
 • захист та підтримку профспілкового комітету у випадку розірвання з ним трудового договору з ініціативи роботодавця;
 • проведення незалежної експертизи умов його праці профспілковим органом;
 • захист житлових прав профспілковим комітетом;
 • матеріальну допомогу від профкому й підтримку в надзвичайних ситуаціях;
 • звернення у разі загрози його життю або здоров’ю на виробництві із заявою до профспілкового комітету щодо ініціювання ним негайного припинення небезпечних робіт;
 • отримання безоплатної консультативної допомоги довірених лікарів профспілок із питань тимчасової або постійної втрати працездатності та встановлення інвалідності;
 • забезпечення путівкою, придбаною за рахунок коштів профспілкового бюджету на лікування, оз­доровлення та відпочинок (у тому числі й на членів сім’ї);
 • отримання пільгових кредитів у профспілкових кредитних організаціях;
 • безоплатне та на пільгових умовах користування послугами палаців і будинків культури, підліткових клубів, дитячих спортивних шкіл та оздоровчих секцій, підпорядкованих профспілкам;
 • підтримку профспілкового комітету після виходу на пенсію чи у разі настання інвалідності в користуванні нарівні з працівниками наявними на підприємстві можливостями щодо медичного об­слуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами й пільгами згідно зі статутом підприємства, установи, організації та колектив­ним договором.

Інформація

Контакти голови профспілки співробітників ХДУ

Первинна профспілкова організація співробітників ХДУ
Тел.: 0552 32-67-15
Вн. тел.: 507

Новини профспілкової організації співробітників ХДУ

 • 31 серпня 2015 р.

  Позиції Профсплки у бюджеті країни

  Новини профспілкової організації співробітників ХДУ

  Переглядів(2141)   Детальніше

НАШІ ЮВІЛЯРИ