ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Оновлено: 09.12.2015

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16,
ст.121 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.79
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 905-IV ( 905-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.318
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 345-VI ( 345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }


Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади
створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.