Склад студентського парламенту ХДУ

Updated: 12/5/2019

 • Чернов Михайло Володимирович – голова студентського парламенту, тел. +380992061032
 • Дворецька Наталія Анатоліївна – голова старостату
 • Тараненко Наталія Миколаївна – голова студентського містечка
 • Пасічник Альона Сергіївна – голова студентського наукового товариства
 • Меньшикова Наталія Анатоліївна
 • Боталова Ольга Віталіївна
 • Марушко Андрій В'ячеславович
 • Петренко Анастасія Ігорівна
 • Раннєва Олена Петрівна
 • Покидько Юлія Вадимівна
 • Мурзак Анна Олександрівна
 • Савченко Оксана Володимирівна
 • Лук'янова Людмила Андріївна
 • Лавро Людмила Павлівна
 • Юдін Віталій Сергійович
 • Шаталов Олексій Ігорович

Основні завдання органів студентського самоврядування ХДУ

Updated: 12/5/2019

 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітньої діяльності, науково-дослідної роботи;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів у гуртожитках Університету;
 • сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • представництво в колегіальних, робочих і дорадчих органах Університету та його окремих структурних підрозділах, згідно відповідних положень про ці органи та вимог чинного законодавства;
 • залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах з благоустрою території біля Університету та студентських гуртожитків;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • участь у роботі стипендіальної комісії;
 • співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, вихователями гуртожитків, деканами факультетів та керівниками інших структурних підрозділів Університету.