Склад студентського парламенту ХДУ

Updated: 3/6/2020

Основні завдання органів студентського самоврядування ХДУ

Updated: 3/6/2020

 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітньої діяльності, науково-дослідної роботи;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів у гуртожитках Університету;
 • сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • представництво в колегіальних, робочих і дорадчих органах Університету та його окремих структурних підрозділах, згідно відповідних положень про ці органи та вимог чинного законодавства;
 • залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах з благоустрою території біля Університету та студентських гуртожитків;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • участь у роботі стипендіальної комісії;
 • співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, вихователями гуртожитків, деканами факультетів та керівниками інших структурних підрозділів Університету.

Updated: 3/6/2020