Відділ аспірантури

Оновлено: 27.05.2011

Ректоратом Херсонського державного університету, деканатами і кафедрами приділяється постійна увага питанням підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, які і є одним із основних джерел постійного поповнення та оновлення кадрового потенціалу університету.

Аспірантура і докторантура існує у нашому університеті з 1992 року. 

Херсонський державний університет проводить набір в аспірантуру на навчання за кошти держбюджету, фізичних та юридичних осіб з відривом та без відриву від виробництва зі спеціальностей:

03.00.05 Ботаніка

03.00.13 Фізіологія людини та тварини

07.00.01 Історія України

07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

10.01.01 Українська література

10.01.02 Російська література

10.01.05 Порівняльне літературознавство

10.02.01 Українська мова

10.02.04 Германські мови (англійська мова)

10.02.16 Перекладознавство

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 Теорія  та методика навчання ( іноземна мова)

13.00.02 Теорія та методика навчання  (фізика)

13.00.02 Теорія та методика навчання ( математика)

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

13.00.07 Теорія і методика виховання

13.00.10 Інформаційні технології в освіті

16.00.10 Ентомологія

19.00.01 Загальна психологія, історія психології

19.00.08 Спеціальна психологія

Докторантура при Херсонському державному університеті нараховує 5 наукових спеціальностей:

10.02.01 Українська мова
10.01.02 Російська література
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 Теорія та методика навчання (російська мова)
13.00.02 Теорія та методика навчання (українська мова)

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу аспірантури та докторантури.

 

Післядипломна освіта
На базі вищої освіти у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації на протязі 2 років можна здобути другу вищу освіту.

Післядипломна освіта

Оновлено: 03.10.2011

Післядипломна освіта
На базі вищої освіти у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації на протязі 2 років можна здобути другу вищу освіту.