ЗНО для магістрів

Оновлено: 07.02.2020

 Вступ на навчання для здобуття СВО магістр на основі здобутого СВО бакалавр за спеціальностями 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 024 "Хореографія", 035.01 "Філологія (Українська мова та література)", 035.034 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно)), перша-російська", 035.041 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)). перша-німецька", 035.051 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша- іспанська", 035.055  "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша- французька", 035.10 "Філологія (Прикладна лінгвістика)", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент", 081 "Право", 091 "Біологія", 091 "Біологія (Ботаніка)", 101 "Екологія", 102 "Хімія", 103 "Науки про Землю", 106 "Географія", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 126 "Інформаційні системи та технології", 227 "Фізична терапія, ерготерапія", 231 "Соціальна робота", 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 262 "Правоохоронна діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування" у 2020 році здійснюється за результатами вступних іспитів – єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО та фахового вступного випробування (для спеціальності 081 "Право" у формі єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з права та загальних правничих компетентностей).

Реєстрацію для проходження ЄВІ з іноземної мови здійснює приймальна комісія Херсонського державного університету з 06 травня по 03 червня 2020 року.

Строки проведення ЄВІ з іноземної мови – 01 липня 2020 року. Строки проведення ЄФВВ з права та загальних правничих комепетентностей – 03 липня 2020 року. Строки проведення фахового вступного випробування  для усіх спеціальностей (крім 081 "Право") – з 05 липня по 26 липня 2020 року.

Прийом документів для вступу на основі результатів ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ з права та загальних правничих компетентностей (для 081 "Право") з 05 липня по 22 липня 2020 року.

Зарахування вступників за державним замовленням  не пізніше 12.00 11 серпня 2020 року.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12.00 12 серпня 2020 року.