Сервіси для студентів

Оновлено: 06.11.2011

Сервіси для студентів ХДУ

         http://ksuonline.kspu.edu/

Система дистанційного навчання «KSU Online» призначена для:

      • підтримки навчального процесу студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання;

      • організації дистанційної освіти.

      • обміну інформацією як між викладачем і студентом, так і між самими студентами.

  Одна із сильних сторін системи – широкі можливості для комунікації та взаємодії учасників навчального процесу. «KSU Online» підтримує обмін файлами будь-яких форматів. Сервіс розсилки дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події.

   Важливою особливістю системи є те, що система створює і зберігає портфоліо кожного учня: всі здані ним роботи, всі повідомлення у форумі, всі оцінки і коментарі викладача до робіт.

 

                               http://feedback.kspu.edu/

Сервіс "KSU Feedback" призначений для проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними критеріями серед строго певного кількості респондентів.

Сервіс надає широкий інструментарій для:

 • організації зберігання даних;
 • аналізу результатів;
 • розподілу рівнів доступу організаторами голосування;
 • ефективної командної роботи;

       http://elibrary.kspu.edu/

Пошук книг в електронному каталозі бібліотеки

  

                  dls.kherson.ua/dls

Система дистанційної освіти «Херсонський Віртуальний Університет» призначена для забезпечення дистанційного навчання у вищих (університетах, інститутах) і середніх (школах, коледжах) навчальних закладах.
Система відповідає основним вимогам організації дистанційної освіти в мережі Internet, а саме:

 • забезпечення доступу до навчальних матеріалів за допомогою мережі Internet;
 • розповсюдження (пересилання) навчального матеріалу;
 • проведення тестування;надання персоніфікованих інтерактивних навчальних курсів;
 • забезпечення групової роботи в мережі;накопичення в базі даних системи навчальних інформаційних ресурсів (підручників, курсів, тестів і т.д.) у форматі IMS, їх імпорт і експорт;
 • інформування користувачів про хід і результати навчального процесу;
 • організація дистанційного навчання згідно з навчальними планами;
 • створення структури віртуального навчального закладу (підрозділ, відділи, співробітники).