Розклад занять факультетів ХДУ

Оновлено: 24.05.2017

Розклад занять

факультетів ХДУ у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

(денна форма навчання)

Факультет біології, географії і екології .xls (211 Kb)

Факультет дошкільної та початкової освіти .xls (180 Kb)

Факультет економіки і менеджменту .xls (604.5 Kb)

Факультет іноземної філології  1.xlsx (114.6 Kb)

Факультет іноземної філології 2 .xls (168 Kb)

Факультет культури і мистецтв  .xls (366 Kb)

Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму .xlsx (828.2 Kb)

Факультет психології, історії та соціології 5.04 .xlsx (449.8 Kb)

Факультет технологій та сфери обслуговування .xls (204 Kb)

Факультет фізики,математики та інфрматики .xls (235.5 Kb)

Факультет фізичного виховання та спорту .xls (145 Kb)

Факультет філології та журналістики .xlsx (54.5 Kb)

Юридичний факультет .xls (118.5 Kb)

 

Розклад

проведення семестрових екзаменів з дисциплін факультетів

у ІІ семестрі 2016-2017 навчального року

Факультет біології, географії і екології .xls (57 Kb)

Факультет дошкільної та початкової освіти .xls (73 Kb)

Факультет економіки і менеджменту  .xls (87 Kb)

Факультет економіки і менеджменту 14 курс .xls (111.5 Kb)

Факультет іноземної філології №2 .xls (69 Kb)

Факультет іноземної філологіяї №1 .xls (80 Kb)

Факультет культури і мистецтв .xls (56 Kb)

Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму .xlsx (180.3 Kb)

Факультет психології, історії і соціології .xls (96.5 Kb)

Факультет технологій та сфери облсугогвування .xls (65.5 Kb)

Факультет фізики, математики та інформатики .xls (75.5 Kb)

Факультет фізичного виховавння та спорту .xls (46 Kb)

Факультет філогогії та журналістики 10.05.xlsx (61 Kb)

Юридичний факультет 10.05 .xls (68.5 Kb)

  

РОЗКЛАД

роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,

ступеня вищої освіти "магістр" факультетів ХДУ на денній та заочній формах навчання

у 2016-2017 навчальному році  

Факультет біології, географії і екології ОКР спеціаліст .doc (57.5 Kb)

Факультет біології, географії і екології СВО магістр .doc (38 Kb)

Факультет дошкільної та початкової освіти .doc (92.5 Kb)

Факультет економіки і менеджменту .doc (31 Kb)

Факультет іноземної філології .doc (53 Kb)

Факультет культури і мистецтв .rtf (77.4 Kb)

Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму  .doc (109.7 Kb)

Факультет психології, історії та соціології .doc (53.5 Kb)

Факультет технологій та сфери обслуговування .rtf (59 Kb)

Факультет фізики, математики та інформатики .xls (43 Kb)

Факультет фізичного виховання та спорту .rtf (62.6 Kb)

Факультет філології та журналістики .xlsx (14.7 Kb)

Юридичний факультет .doc (34 Kb)

Розклад

навчальної та заліково-екзаменаційної сесії для студентів

ІІІ курсів СВО "бакалавр" та І курсів СВО "магістр" заочної форми навчання

 у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

Факультет дошкільної та початкової освіти .doc (186.5 Kb)

Факультет економіки і менеджменту .xls (84 Kb)

Факультет іноземної філології .xls (58.5 Kb) 

Факультет культури і мистецтв 1 курс СВО магістр .docx (35.7 Kb)

Факультет культури і мистецтв 1 курс СВО бакалавр .docx (22.9 Kb)

Факультет культури і мистецтв 2 курс .docx (30.6 Kb)

Факультет культури і мистецтв 3 курс СВО бакалавр .docx (37.2 Kb)

Факультет психології, історії та соціології .xls (107.5 Kb)

Факультет фізики, математики та інформатики .doc (189.5 Kb)

Факультет фізичного виховання та спорту .doc (167.5 Kb)

Факультет філології та журналістики .xlsx (20.1 Kb)

Юридичний факультет .xls (120 Kb)