Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні

Оновлено: 19.10.2010

Tempus TACIS Project IB_JEP-22045-2001

Навчально-інформаційний центр з управління земельними ресурсами при Херсонському державному університеті

Інформаційне повідомлення про проведення Другої Міжнародної науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (Херсон, 26-27 травня 2004 року)

 

 

 

Організатори

 • Херсонський державний університет (Україна)
 • University of Nice-Sophia Antipolis (Франція)
 • Херсонський державний аграрний університет (Україна)
 • Херсонське обласне головне управління земельними ресурсами (Україна)
 • Скадовський районний відділ земельних ресурсів (Скадовськ, Херсонська область, Україна)
 • Чаплинський районний відділ земельних ресурсів (Чаплинка, Херсонська область, Україна)
 • ОАО АПФ “Таврія”, Нова Каховка (Херсонська область, Україна)
 • Politechnico di Torino (Італія)
 • Direction Départementale de l’Equipement-Alpes-Marittimes, Nice (Франція)

   

 •  

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

   

  Другої Міжнародної науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ”Ушкаренко Віктор Олександрович – голова оргкомітету, ректор Херсонського державного аграрного університету, академік УААН, доктор с.-г. наук, професор (Україна).

  Бєляєв Юрій Іванович – заступник голови оргкомітету, ректор Херсонського державного університету, Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії педагогічних та соціальних наук, професор (Україна).

  Андрусенко Іван Іванович – професор кафедри екології Херсонського державного аграрного університету (Україна).

  Балюк Святослав Антонович –заступник директора Національного ґрунтового центру, інститут ґрунтознавства і агрохімії УААН України, член-кореспондент УААН України (Україна).

  Жан-Поль Гішар – професор економіки, директор Інституту співробітництва зі Східними Країнами, Університет Ніцца – Софія – Антіполіс (Франція).

  Жовтоног Ольга Ігоревна – заступник директора інституту гідротехніки і меліорації, доктор с.х. наук (Україна).

  Єрашов Євген Олександрович – начальник Херсонського обласного центру зайнятості населення (Україна).

  Мармуль Лариса Олександрівна – завідуючий кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор (Україна).

 • Мацко Петро Володимирович – доцент кафедри землеустрою Херсонського державного аграрного університету, к. с.-г. н., професор (Україна).

  Медвєдєв Віталій Володимирович –директор Національного ґрунтового центру, інститут ґрунтознавства і агрохімії УААН України, академік УААН (Україна).

  Морозов Володимир Васильович – перший проректор Херсонського державного аграрного університету, к. с.-г. н., професор (Україна).

  Панчук Олександр Якович – завідуючий кафедрою земельного кадастру Національного аграрного університету, канд. економічних наук, член-кор. УЕАН (Україна).

  Вінсент Ренар – економіст, експерт з земельних питань, завідувач відділу наукових досліджень при Національному центрі наукових досліджень (Франція).

  Сніговий Володимир Семенович – директор Інституту землеробства південного регіону, член.-кор. УААН, докт. с.-г. наук, професор (Україна).

  Співаковський Олександр Володимирович – координатор проекту IB_JEP-22045-2001, проректор Херсонського державного університету з інформаційних технологій, міжнародних зв’язків та соціально-економічних питань, к.ф.-м.н., професор (Україна).

  Тягур Василь Костянтинович – директор державного підприємства геодезії, картографії та кадастру “Херсонгеоінформ” (Україна).

  Поль Фурке – завідувач Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки інституту технологій, Університет Ніцци Софія – Антіполіс (Франція).

  Чорний Сергій Григорович – завідувач кафедри екології та географії Херсонського державного університету, докт. с.-г. наук, професор (Україна).

  Яремко Юрій Іванович – начальник обласного управління земельних ресурсів Херсонської області (Україна).

 •  

  РОБОТА СЕКЦІЙ ЗА НАПРЯМАМИ:

  Соціально-правові аспекти земельної реформи та формування ринку земель в Україні (керівники секції: канд. економічних наук, член-кор. УЕАН, завідувач кафедри земельного кадастру Національного аграрного університету Панчук О.Я.).

  Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в умовах проведення земельної реформи (керівники секції: доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету Мармуль Л. О.).

  Екологічні проблеми при реформуванні земельних відносин (керівники секції: доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології та географії Херсонського державного університету Чорний С.Г.).

  Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення реформування земельних відносин (керівники секції: кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування Херсонського державного аграрного університету Мацко П.В. ).

   

  ПОДАННЯ ТЕЗ І РЕЄСТРАЦІЯ

  Зацікавлених взяти участь у Міжнародної Конференції просимо подати заявку на участь до Організаційного комітету Конференції. Матеріали просимо надсилати на адресу Херсонського державного університету. Форма заявки додається.

  Доповіді, що подаються, повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і не наданими на інші конференції. Заявки на участь і тексти статей обсягом 7 сторінок мають бути подані до Організаційного комітету до 01.04.2004. Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому науковому виданні “Таврійський науковий вісник”, а також розміщені на сайті Херсонського державного університету за адресою www.kspu.edu. Авторам кращих робіт буде надана можливість опублікувати матеріали у збірнику ВАК України.

  Публікація матеріалів у фаховому науковому виданні “Таврійський науковий вісник” здійснюватиметься за рахунок проекту IB_JEP-22045-2001.

   

  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА АДРЕСА ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ

  Місце проведення: Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27 Адреса для спілкування: 73000, Україна, Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 105. Тел: (0552), 32-67-07, 32-67-42, 24-23-50; e-mail:

  Контактна особа: Кушнір Наталія Олександрівна

   

  РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Українська
 • Російська
 • Англійська
 •  

  ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

  До публікації у “віснику” приймаються статті, набрані в редакторі Місrоsоft Word (шрифт Аrіаl, розмір 14 через 1 інтервал, без переносів, сторінка А-4 з полями: ліве - 3 см, праве, нижнє, верхнє - 2 см, сторінки без нумерації).

  Обов’язково подаються: УДК, назва статті, ініціали, прізвище (великими літерами), вчена ступінь, звання, назва установи. Прізвища друкуються під назвою статті. Згідно з існуючими вимогами щодо оформлення наукових матеріалів, текст повинен мати: вступ, основну частину та висновки. Бібліографічний покажчик подається До статті додаються короткі анотації українською, російською та англійською мовами.

  При недотриманні цих умов редакція залишає за собою право відхилити публікацію статті. Статті та заявки на участь надсилаються електронною поштою на адресу

  Кожному учаснику конференції, що надіслав свою статтю та/або заявку на участь, організаційним комітетом буде направлено електронною поштою підтвердження про отримання надісланих матеріалів.

   

  ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

  Прізвище: ___________________________________________________________
  Ім’я: ________________________________________________________________
  По-батькові: _________________________________________________________
  Вчений ступень: ______________________________________________________
  Вчене звання: ________________________________________________________
  Посада: _____________________________________________________________
  Установа: ___________________________________________________________
  Країна, адреса: _______________________________________________________
  Телефон: ____________________________________________________________
  Факс: _______________________________________________________________
  E - mail: _____________________________________________________________
  Назва секції в роботі якої планується взяти участь__________________________
  Назва доповіді: _______________________________________________________
  Заявка на проживання:
  Гуртожиток університету з_________по___________березня
  Готель міста           з_________по___________березня   
  Місце для проживання не потрібно
  

   

  Програма

  Другої міжнародної науково-практичної конференції

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

  (м.Херсон, 26-27 травня 2004 року)

   

   

  Організатори

  •      Херсонський державний університет (Україна)
  •      University of Nice-Sophia Antipolis (Франція)
  •      Херсонський  державний аграрний університет (Україна)
  •      Херсонське обласне головне управління земельних ресурсів (Україна)
  •      Скадовський районний відділ земельних ресурсів (Скадовськ, Херсонська область, Україна)
  •      Чаплинський районний відділ земельних ресурсів (Чаплинка, Херсонська область, Україна)
  •      ОАО АПФ “Таврія”, Нова Каховка (Херсонська область, Україна)
  •      Politechnico di Torino (Італія)
  •      Direction Départementale de l’Equipement Alpes-Maritimes, Nice (Франція)

   

  Організаційний комітет

  Ушкаренко Віктор Олександрович – голова оргкомітету, ректор Херсонського державного аграрного університету, академік УААН, доктор с.-г. наук, професор (Україна).

   

  Бєляєв Юрій Іванович – заступник голови оргкомітету, ректор Херсонського державного університету, Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії педагогічних та соціальних наук, професор (Україна).

   

  Андрусенко Іван Іванович – професор кафедри екології Херсонського державного аграрного університету (Україна).

   

  Балюк Святослав Антонович – заступник директора Національного ґрунтового центру, інститут ґрунтознавства і агрохімії УААН України, член-кореспондент УААН України (Україна).

   

  Жан-Поль Гішар – професор економіки, директор Інституту співробітництва зі Східними Країнами, Університет Ніцци – Софії Антіполіс (Франція).

   

  Жовтоног Ольга Ігорівна – заступник директора Інституту гідротехніки і меліорації, доктор с.-г. наук (Україна).

   

  Єрашов Євген Олександрович – начальник Херсонського обласного центру зайнятості населення (Україна).

   

  Мармуль Лариса Олександрівна – завідуючий кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор (Україна).

   

  Мацко Петро Володимирович – доцент кафедри землеустрою Херсонського державного аграрного університету, к. с.-г. наук, професор (Україна).

   

  Медвєдєв Віталій Володимирович – директор Національного ґрунтового центру, Інститут ґрунтознавства і агрохімії УААН України, академік УААН (Україна).

   

  Морозов Володимир Васильович – перший проректор Херсонського державного аграрного університету, к. с.-г. н., професор (Україна).

   

  Панчук Олександр Якович – доцент Інституту післядипломної освіти НАУ, канд. економічних наук, член-кор. УЕАН (Україна).

   

  Вінсент Ренар – економіст, експерт з земельних питань, завідувач відділу наукових досліджень Національного центру наукових досліджень (Франція).

   

  Сніговий Володимир Семенович – директор Інституту землеробства південного регіону, член.-кор. УААН, доктор с.-г. наук, професор (Україна).

   

  Співаковський Олександр Володимирович – проректор Херсонського державного університету з інформаційних технологій, міжнародних зв’язків та соціально-економічних питань, кандидат ф.-м. наук, професор (Україна).

   

  Тягур Василь Костянтинович – директор Херсонського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру “Херсонгеоінформ” (Україна).

   

  Поль Фурке – завідувач Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки інституту технологій, Університет Ніцци – Софії Антіполіс (Франція).

   

  Чорний Сергій Григорович – завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, доктор с.-г. наук, професор (Україна).

   

  Яремко Юрій Іванович – начальник Херсонського обласного головного управління земельних ресурсів (Україна).

   

  Програма конференції

   

  Час

  Зміст

  Місце

  25 травня, вівторок

  10.00 – 18.00

  Зустріч, реєстрація учасників конференції

  Навчально-інформаційний центр з управління земельними ресурсами

  26 травня, середа

  800-900

  Зустріч, реєстрація учасників конференції

  Навчально-інформаційний центр з управління земельними ресурсами

  800-900

  Розміщення учасників конференції

  Готель, гуртожиток №4

  900-1100

  Знайомство з університетом

  ХДУ

  1100-1230

  Пленарне засідання

  Конференц-зала, ауд. № 256

  1230-1300

  Кава брейк

  ауд. № 202

  1300-1400

  Пленарне засідання

  Конференц-зала, ауд. № 256

  1400-1500

  Обід

  Студентська їдальня

  1500-1700

  Робота секцій

  ауд. № 501, 506, 512, 604

  1800

  Вечеря

  Студентська їдальня

  27 травня, четвер

  900-1200

  Робота секцій

  ауд. № 501, 506, 512, 604

  1200-1230

  Кава брейк

  ауд. № 202

  1230-1330

  Заключне пленарне засідання. Прийняття підсумкового документу Конференції

  Конференц-зала, ауд. № 256

  1330-1500

  Обід

  Студентська їдальня

  1500-1600

  Круглий стіл за участю представників ЗМІ

  Конференц-зала, ауд. № 256

   

   

  Програма пленарного засідання конференції (26 травня, середа; 11.00-14.00)

   

   

  П.І.Б.

  Посада

  Тема виступу

  1.   

  Юрій Бєляєв

  Заступник голови оргкомітету, ректор Херсонського державного університету, кандидат філ. наук, професор (Україна)

  Вітальне слово

  2.   

  Віктор Ушкаренко

  Голова оргкомітету, ректор Херсонського державного аграрного університету, академік УААН, доктор с.-г. наук, професор (Україна)

  Представлення робочої програми конференції та результатів участі Херсонського державного аграрного університету у проекті Tempus IB_JEP-22045-2001

  3.   

  Олександр Співаковський

  Проректор Херсонського державного університету, координатор проекту Tempus IB_JEP-22045-2001, кандидат ф.-м. наук, професор (Україна)

  Представлення результатів проекту Tempus IB_JEP-22045-2001, плану подальшої роботи у сфері реформування земельних відносин

  4.   

  Володимир Морозов

  Перший проректор Херсонського державного аграрного університету, кандидат с.-г. наук, професор (Україна)

  Землекористування на меліорованих ландшафтах в умовах проведення земельної реформи

  5.   

  Євген Єрашов

  Начальник Херсонського обласного центру зайнятості населення (Україна)

  Досвід співпраці в сфері перепідготовки та підвищення кваліфікації земельних адміністраторів та перспективи подальшої діяльності

  6.   

  Ігор Козаков

  Заступник міського голови м. Херсона (Україна)

  Реформування земельних відносин у м. Херсон

  7.   

  Володимир Жмуцький

  Заступник голови Державного комітету України по земельних ресурсах (Україна)

  Актуальні питання розвитку

  земельної реформи в Україні

  8.   

  Юрій Яремко

  Начальник Херсонського обласного головного управління земельних ресурсів (Україна)

  Розвиток ринку несільськогосподарських земель на Херсонщині, його аналіз та проблеми

  9.   

  Поль Фурке

  Контрактер проекту Tempus IB_JEP-22045-2001, професор (Франція)

  Участь Університету Ніцци – Софії Антіполіс у здійсненні проекту Tempus IB_JEP-22045-2001

  10.               

  Ізабелла Ламі

  Науковий співробітник Politecnico di Torino (Італія)

  Участь Politecnico di Torino у здійсненні проекту Tempus IB_JEP-22045-2001

  11.               

  Олександр Панчук

  Доцент Інституту післядипломної освіти НАУ, канд. економічних наук, член-кор. УЕАН (Україна)

  Правові аспекти земельної реформи та формування ринку земель в Україні

  12.               

  Джон Ніксон

  Професор Нью-Йоркського державного університету (США)

  Фермерство та сталий розвиток сільського господарства у Північному Нью-Йорку

   

  РОБОТА СЕКЦІЙ ЗА НАПРЯМКАМИ:

   

  Головний корпус ХДУ

  ауд. 501

  Соціально-правові аспекти земельної реформи та формування ринку земель в Україні

  Керівник секції: Панчук Олександр Якович – доцент Інституту післядипломної освіти НАУ, канд. економічних наук, член-кор. УЕАН (Україна)

  1.      Стан та перспективи розвитку земельної реформи в Україні. В.В. Жмуцький, заступник голови Державного комітету України по земельних ресурсах

  2.      Аспекти законодавчого регулювання аграрної реформи. М.Ю.Гарбуз, Перший заступник голови Державного комітету України по земельних ресурсах у зв'язках з Верховною Радою України

  3.      Розвиток ринку несільськогосподарських земель на Херсонщині, його аналіз та проблеми. Ю.І.Яремко, начальник Херсонського обласного головного управління земельних ресурсів

  4.      Land policy and land valuation in Ukraine and in France. Vincent Renard, professor

  5.      The importance of a mortgage system for the Ukraine. Reinhold Wessely, professor

  6.      Наступний етап земельної реформи: структурування завдань та підходів. Ігнатенко М.Г.- доктор с.-г. наук, проф., Херсонський державний аграрний університет, Малєєв В.О.- кандидат с.-г. наук,  доцент, Херсонський державний аграрний університет

  7.      Соціально – економічні умови цільового використання земель Балаклійського району Харківської області. Загній Д.М., асистент кафедри землевпорядкування та земкадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

  8.      Економіко-правові основи функціонування єдиної системи містобудівних регламентів і процедур. Зварич В. В., викладач Херсонського державного університету

   

   


  Головний корпус ХДУ

  ауд. 512

  Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в умовах проведення земельної реформи

  Керівник секції: Мармуль Лариса Олександрівна – завідуючий кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор (Україна)

  1.       Біоенергетична ефективність вирощування чини посівної при зрошенні в умовах півдня України. В.О. Ушкаренко – д. с.-г. н., професор, академік УААН, П.Н. Лазер – к. с.-г. н., професор, С.О. Лавренко – аспірант, Херсонській ДАУ

  2.       Визначення спеціалізації господарства – вимога часу. Смолієнко Н.Д. – к. с.-г. н., доцент кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет, Клипко Л.І. – співробітник кафедри економічної кібернетики, Херсонський державний аграрний університет

  3.       Використання кропу в житті людини і умови отримання насіння культури. Шепель А.В. - доцент кафедри землеробства Херсонського державного аграрного університету

  4.       Шляхи підвищення ефективності управління природокористуванням в умовах земельної реформи в зоні рисосіяння України. Л.М.Грановська - докторант, канд. с.-г. н., доцент, Національний аграрний університет (м. Київ)

  5.       Вплив строків сівби і норм висіву на урожайність зерна і посівні якості насіння пшениці озимої м’якої та твердої в умовах півдня України. Шапоринська Н.М. – аспірант кафедри рослинництва Херсонського державного аграрного університету

  6.       Деякі питання захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель Херсонської області. І.В.Пєсков, Директор ДП „Херсонський науково-дослідний та проектний Інститут Землеустрою”

  7.       Ефективність використання вологи гібридами соняшника в основних та проміжних посівах при зрошенні в умовах півдня України. П.Н. Лазер – професор, кандидат с.-г. наук О.О. Каплін – здобувач ХДАУ

  8.       Напрями використання сільськогосподарських земель Херсонщини в пореформений період. Г.Є. Жуйков, О.М. Димов, кандидати с.-г. наук, Інститут землеробства південного регіону УААН

  9.       Продуктивність зрошуваного гектару при вирощуванні люпину білого в умовах півдня України. В.О.Ушкаренко - д. с.-г. н., професор, академік УААН, М.В.Минкін - к. с.-г. н., доцент, С.М.Олефіренко - аспірант, Херсонський ДАУ

  10.    Розвиток агропромислової інтеграції та її вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах земельної реформи. Л.О. Мармуль ‑ д. е. н., професор, Р.В. Морозов – к. е. н., доцент Херсонський державний аграрний університет

  11.    Стан та проблеми реформування земельних відносин в південному степу. І.І. Андрусенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Т.І. Виноградова, асистент кафедри менеджменту організації Херсонський державний аграрний університет

  12.    Стан та шляхи підвищення ефективного використання зрошуваних земель півдня України в умовах проведення земельної реформи. І.П. Липинець – к.с-г.н., доцент, Херсонський ДАУ, Д.М. Бабич – обласне головне управління земельних ресурсів Херсонської обл.

  13.    Сучасний стан та проблеми родючості ґрунтів південного регіону України. В.В.Гамаюнова – доктор с.-г. наук, професор, ХДАУ, І.Д.Філіп’єв – доктор с.-г. наук, професор, О.В.Сидякіна – кандидат с.-г. наук, Інститут землеробства південного регіону УААН

   

  Головний корпус ХДУ

  ауд. 506

  Екологічні проблеми при реформуванні земельних відносин

  Керівник секції: Чорний Сергій Григорович – завідуючий кафедрою ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, доктор с.-г. наук, професор (Україна).

  1.        Агроекологічний моніторинг присадибних ділянок на радіонуклідно забруднених територіях Житомирської області. П.П. Надточій, доктор сільськогосподарських наук, Державний агроекологічний університет, Т.М. Мислива, кандидат сільськогосподарських наук, Державний агроекологічний університет, В.А. Трембіцький, Житомирський обласний проектно-технологічний центр родючості ґрунтів

  2.        Агротехника засоленных и солонцеватых земель в Азербайджане. К. с.-х. н. А.Д. Гашимов, НПО АзНИИГиМ

  3.        Екологічна оцінка структури сучасних агроландшафтів (на прикладі Херсонської області). С.Г. Чорний, доктор с.-г. наук, професор, Миколаївський державний аграрний університет, м. Миколаїв

  4.        Екологічні проблеми формування поливної води на Інгулецькому масиві в системі реформування земельних відносин. В.В. Морозов – кандидат с.-г. наук, професор; В.М. Нежлукченко – кандидат т. наук, доцент; Є.Г. Волочнюк – кандидат с.-г. наук, асистент, Херсонський державний аграрний університет

  5.        Development of land cadastre in the system of landscape melioration at the South of Ukraine. Morozov V.V., Kherson State Agrarian University.

  6.        Изучение возможности использования железо-кальциевых шламов промышленных предприятий в качестве адсорбентов тяжелых металлов в загрязненных водах и почвах. В.Я. Ладных, Л.И. Мошник, кандидаты сельскохозяйственных наук, Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского» УААН

  7.        Комплексна меліорація земель в адаптивно-ландшафтному землеробстві. В.Х. Ківер, доктор сільськогосподарських наук, професор, член – кореспондент УААН, Д.М. Онопрієнко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

  8.        Можливий вплив змін клімату на якість поливної води та стан земельних ресурсів півдня України. С.Г.Чорний, доктор с.-г. наук, професор, Н.М. Абрамова, Миколаївський державний аграрний університет

  9.        Оптимізація землекористування в умовах проведення земельної реформи. В.В. Морозов – к. с.-г. н., професор, О.В. Морозов – к. с.-г. н., А.Я. Полухов – аспірант, Херсонський ДАУ

  10.     Оцінка сольового режиму ґрунтів Краснознам’янського зрошуваного масиву в умовах земельної реформи. В.В.Морозов, кандидат с.-г. наук, професор, Д.О.Ладичук, кандидат с.-г. наук, доцент, О.І.Булигін, здобувач Херсонський державний аграрний університет

  11.     Проблеми охорони ґрунтів в умовах земельної реформи: стан та перспективи. Морозов О.В. – кандидат с.-г., наук, доцент, Ковальчук С.І. – пошукач, Херсонській ДАУ, Корнбергер В.Г. – інженер – гідротехнік, Інститут рису УААН

  12.     Продуктивность короткоротационного севооборота при применении минеральных удобрений в условиях Луганской области. М.С.Чижова, А.И.Денисенко, В.Н.Рыбина, Кандидаты с.-х. наук, доценты Луганского национального аграрного университета

  13.     Ресурсосберегающая технология возделывания риса на засоленных землях. Д.т.н., проф. Джафаров Х.Ф., К. с.-х. н. Гашимов А.Д., НПО АзНИИГиМ

  14.     Розвиток еколого-економічного маркетингу використання твердих осадів стічних вод на ґрунтах південного регіону України. Мала Н.В., ст. викладач, ХДАУ, Мухіна І.А., доцент ХДАУ

  15.     Система аналізу та прогнозування екологічного стану земель при зрошенні. П.І. Ковальчук, д.т.н., професор, А.І. Задорожний, н. с., С.А. Шевчук, аспірант, Інститут гідротехніки і меліорації УААН, м. Київ

  16.     Сучасні проблеми збереження родючості та шляхи поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель. А. В. Мелашич, О. П. Сафонова – кандидати с.-г. наук, Б. І. Чергінець – кандидат біологічних наук Інститут землеробства південного регіону УААН

   

  Головний корпус ХДУ

  ауд. 604

  Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення реформування земельних відносин

  Керівник секції: Мацко Петро Володимирович – доцент кафедри землеустрою Херсонського державного аграрного університету, к. с.-г. н., професор (Україна).

  1.      Деякі шляхи вирішення проблем земельної реформи в Україні. В.Р. Домків – директор Н.В.Ф. “Нові технології”, П.В. Мацко –  к. с.-г. н., доцент Херсонського ДАУ

  2.      Експериментальне обґрунтування багатошарової моделі управління поливами. П.І.Ковальчук - д.т.н., М.М.Волошин - н.с., В.П.Ковальчук - к.т.н., Інститут гідротехніки і меліорації УААН, м. Київ

  3.      Застосування комп’ютерної програми “Digitals” в навчальному процесі П.В. Мацко – к. с.-г. н., доцент, Л.А. Зражевська – ст. викладач, Г.І. Угріна - асистент, А.С. Романча – студент 5 курсу ГМФ, Херсонський ДАУ

  4.      Інформаційне забезпечення для оптимізації платного водокористування при вирощуванні овочевих культур. Н.В. Пендак – аспірант, Інститут гідротехніки і меліорації УААН, м. Київ

  5.      Методологія та математичні моделі платного водокористування в умовах зрошення або зволоження земель. М.І. Ромащенко, д.т.н., академік УААН, П.І. Ковальчук, д.т.н, Т.А.Михапьська, к.т.н., А.О. Прудська, аспірант, Інститут гідротехніки і меліорації УААН

  6.      Моделирование процесса остаточного загрязнения грунтовых вод. Н.Н. Беляев, доктор технических наук, профессор, Д.М. Оноприенко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Днепропетровский государственный аграрный университет

  7.      Ринок землі в умовах асиметричної інформації В.М. Кобець, аспірант, ХДУ

  8.      Застосування ГІС-технологій для підтримки реалізації земельної реформи. Г.І. Тищенко, викладач кафедри екології та географії Херсонського державного університету, К. Толстопят, студент Херсонського державного університету

   

   

   

  Заключне пленарне засідання (27 травня, четвер; 12.30-13.30)

   

   

  П.І.Б.

  Посада

  Тема виступу

  1.   

  Віктор Ушкаренко

  Голова оргкомітету, ректор Херсонського державного аграрного університету, академік УААН, доктор с.-г. наук, професор (Україна)

  Підсумки роботи конференції

  2.   

  Олександр Панчук

  Доцент Інституту післядипломної освіти НАУ, канд. економічних наук, член-кор. УЕАН (Україна).

  Підсумки секції «Соціально-правові аспекти земельної реформи та формування ринку земель в Україні»

  3.   

  Лариса Мармуль

  Завідуючий кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор (Україна)

  Підсумки секції «Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в умовах проведення земельної реформи»

  4.   

  Сергій Чорний

  Завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, докт. с.-г. наук, професор (Україна).

  Підсумки секції «Екологічні проблеми при реформуванні земельних відносин»

  5.   

  Петро Мацко

  Доцент кафедри землеустрою Херсонського державного аграрного університету, к. с.-г. н., професор (Україна).

  Підсумки секції «Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення реформування земельних відносин»

  6.   

  Олександр Співаковський

  Проректор Херсонського державного університету, координатор проекту Tempus TACIS IB_JEP-22045-2001, професор (Україна)

  Презентація підсумкового документу конференції

  7.   

  Володимир Жмуцький

  Заступник голови Державного комітету по земельних ресурсах (Україна)

  Коментар підсумкового документу конференції