VI Міжнародна науково-практична конференція

Оновлено: 01.10.2010

VI Міжнародна науково-практична конференція
«Інформатизація освіти України.
ІКТ у вищих навчальних закладах»

 

 

3-6 червня 2010 року


Організатори конференції:

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський Національний університет імені В. Н. Каразіна 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України  

Херсонський державний університет 

Компанія DataArt 

 

Спонсор конференції:

 

Microsoft Ukraine 

 

Майже кожен вищій навчальний заклад самостійно намагається знайти ті чи інші форми інтеграції компаній, підприємств та університетів. На жаль, майже відсутні механізми, які сприяли б реальній, а не декларованій інтеграції. Саме тому, конференцію присвячено в тому числі пошуку й побудові потенційної моделі інтеграції бізнесу та університетів; задоволення університетами сучасних вимог ринку праці у такій високотехнологічній сфері як інформаційно-комунікаційні технології.

Однією з стратегічно важливіших сфер розвитку Українського суспільства є сфера вищої освіти. З 2005 року Україна стала однією з країн-учасниць Болонського процесу. Процеси євроінтеграції, що відбуваються у нашій країні, впливають і на цю важливу сферу життя.

Задачами, що постали перед системою освіти України, є відповідність європейським стандартам, адаптація навчальних планів, активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, створення міжуніверситетської інфраструктури, розвиток системи неперервної освіти з використанням ІКТ.

Підготовка фахівців, зокрема у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, потребує тісної взаємодії університетів та споживачів їх послуг - наприклад, компаній-розробників програмного забезпечення.

 • У випускників вищих навчальних закладів повинні бути сформовані компетентності, яких очікує ринок праці. Механізмом формування переліку цих компетенцій у Болонському процесі є "European Qualification Framework", у якому приймають участь не тільки ВНЗ та органи управління освітою, але й компанії, в яких працюють випускники ВНЗ.
 • Оцінка якості підготовки фахівців повинна проводитися із залученням споживачів освітніх послуг, які надаються університетами.
 • Якісна організація підвищення кваліфікації співробітників є один з індикаторів успішності компанії.

Сьогодні в Україні створюється інноваційна інфраструктура, яка  являє собою сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо). Метою створення такої інфраструктури є забезпечення  ефективного використання вітчизняного науково - технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки.

VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах» запрошує до участі представників вищих навчальних закладів, компаній, організацій, установ, що працюють на ринку ІКТ, професіональних асоціацій для обговорення питань інтеграції університетів та бізнесу, потреб ринку праці, забезпечення якості підготовки фахівців з ІКТ.

Оголошення

У рамках роботи шостої міжнародної науково-практичної конференції буде проведений майстер-клас за методикою Эдварда ДЕ Боно "Шість капелюхів мислення".

Майстер- клас проведуть Михало Завілейський - виконавчий директор Dataart (Росія) і Наталя Морзе - проректор з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем в АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Ознайомитися з методикою можна за посиланням http://www.debono.ru/article/sixhats.htm

Важливі дати

 • представлення доповідей (повні тексти статей з анотаціями) - 10.05.2010
 • повідомлення про ухвалення/відхилення - 15.05.2010
 • заявка про демонстрацію програмної розробки - 20.05.2010

Примітка, демонстрація програмного забезпечення власної розробки відбувається лише на власному обладнанні, за виключенням Web-додатків. 

 • підтвердження приїзду - 20.05.2010
 • початок конференції - 03.06.2010

 

Презентації для доповідей готуються у Microsoft Office PowerPoint версії 2003 і нижче.

Терміни, вказані в даному пункті, - остаточні. Матеріали, подані після зазначених термінів, розглядатися і публікуватися не будуть.

 Орієнтовна програма

 

02-03.06.2010 - Заїзд учасників конференції

 

Дата

Час

Місце проведення

Зміст

03.06.2010

1000-1200

Ауд. 250 ХДУ

Зустріч, реєстрація, розміщення учасників конференції, екскурсія

03.06.2010

1200-1430

Конференц-зал, ауд. № 256

Перше пленарне засідання

03.06.2010

1500-1620

 

Переїзд до СОТ «Буревісник»

03.06.2010 1800-2000 Столова табору Представницький захід
04.06.2010 900-1000 Столова табору Сніданок
04.06.2010 1000-1300   Робота секцій
04.06.2010 1300-1400 Столова табору Обід
04.06.2010 1400-1700   Робота секцій
04.06.2010 1800 Столова табору Вечеря
05.06.2010 900-1000 Столова табору Сніданок
05.06.2010 1000-1300   Семінар-тренінг
05.06.2010 1300-1400 Столова табору Обід
05.06.2010 1400-1700   Семінар-тренінг
05.06.2010 1800 Столова табору Вечеря
06.06.2010 900-1000 Столова табору Сніданок
06.06.2010 1000-1200   Заключне пленарне засідання. Прийняття підсумкового документу Конференції. Закриття Конференції.
06.06.2010 1200-1300 Столова табору Обід
06.06.2010 1300-1420   Переїзд до м. Херсона

 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

03.06.10. 

 

Співаковський Олександр Володимировичмодератор пленарного засідання, проректор з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків, завідувач кафедри інформатики, доктор педагогічних наук, професор.

 

Бєляєв Юрій Іванович – ректор Херсонського державного університету, професор:

Вітальне слово

 


Акіменко Віталій Володимирович професор кафедри системного аналізу та прийняття рішень Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор:

“Особливості розробки освітнього стандарту з інформатики (напрям підготовки 040302)”

 


Сидоров Микола Олександрович – завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, декан факультету комп’ютерних наук Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор: 

“Інформатизація процесів підготовки фахівців з програмного забезпечення ”

 


Морзе Наталія Вікторівна – проректор з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем в АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор:

“Новий тип викладача в умовах електронного навчання”

 


Завілейський Михайло Сергійович – виконавчий директор DataArt (Росія): 

“Мотиваційний профіль IT-професіонала. Створення мотиваційного середовища:
від школи до завершення кар’єри”

 


Тильманн Ройтер професор Клагенфуртського университету (Австрія)

“Розумний підхід до Болонського процесу - Австрійський варіант”

 


Єрмолаєв Вадим Анатолійович – доцент кафедрі ІТ Запорізького національного університету, к.ф.-м.н.

“Прикладні дослідження і розробки в партнерстві із промисловістю”

 


Байдачний Сергій Сергійович – фахівець з розробки програмного забезпечення Microsoft:

“Програми Microsoft для ВНЗ”

 


 Витрати учасників

 

Учасники не оплачують:

 • Оргвнесок
 • Трансфер в СОТ «Буревісник» та у м. Херсон;
 • Публікація матеріалів конференції.

 

Учасники оплачують:

 • Триразове харчування та проживання у СОТ «Буревісник» (200 грн. на добу, відповідно, три доби - 600 грн.)

 

 

Секретар конференції: Кушнір Наталія Олександрівна

067-551-50-15, 068-346-04-15

 

Контактна інформація

Секретар конференції: Кушнір Наталія Олександрівна

Херсонський державний університет, ауд.107

вул. 40 років Жовтня, 27,

м. Херсон,

Україна

73000 

Тел.: 38067-551-50-05, 38068-346-04-15
Email: