Матеріали конференції

Оновлено: 02.10.2010

Матеріали

П'ятої міжнародної науково-практичної конференції

"Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах" 

20-23 травня 2009 року в Херсонському державному університеті

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

21.05.009 

Бєляєв Юрій Іванович – ректор Херсонського державного університету, професор (Україна):

Вітальне слово

Жорж Мале (22,53 MB)– професор університету Ніцци-Софії Антиполіс, директор ASURE Formation (Франція):

"About “CLIP – I.C.T. based learning and personal development services for students”

Nice Sophia Antipolis’ University contribution"

Філіп Лаір (1,15 MB)– професор університету Ніцци-Софії Антиполіс (Франція):

"Setting an efficient partnership for allowing international student exchanges : a difficult issue"

Едвін Грей (4,69 MB)– професор університету Глазго-Каледонія (Glasgow, UK):

"It Professional Competences and the Requirements of the Labour Market: Experience of the United Kingdom"

Віктор Кордас (1,03 MB)– менеджер проектів Королівського технічного університету (Швеція):

"Міжнародні проекти у Королівському технічному університеті (Швеція)"

Бардачов Юрій Миколайович – ректор Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор (Україна):

"ІКТ: проблеми та досягнення"

Жолткевич Григорій Миколайович (629,30 KB)– декан механіко-математичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор (Україна):

"Модель знань випускника спеціальності "Інформатика""

Нікітченко Микола Степанович (93,00 KB)– завідувач кафедри теорії та технології програмування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова підкомісії МОН з інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор (Україна):

"Інтеграція інформатико-програмістських дисциплін на основі композиційно-номінативного підходу"

Надєєва Альона Вікторівна (791,50 KB)– магістрант Херсонського державного університету (Україна):

"Роль веб порталу «Electronic Virtual Enhanced research-engaged student teams» у вирішенні проблеми сумісної роботи розподілених міжнародних команд над одним дослідженням"

Лютіков Василь Анатолійович (1,17 MB)– магістрант Херсонського державного університету (Україна):

"Результати стажування"

Співаковський Олександр Володимирович (1,58 MB)– проректор з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор (Україна):

"Про результати проектів CLIP та CC4U2" 

22.05.09

 СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (ДЕМОНСТРАЦІЇ РІШЕНЬ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ)

Мельниченко Олександр Михайлович (5,31 MB)- начальник відділу технічних засобів навчання, Херсонський національний технічний університет

 «Вирішення проблеми підтримки та супроводження парку комп’ютерної техніки ВНЗ на основі використання технології тонкий клієнт – термінальний сервер”»

Владимир Кург (5,09 MB)- Группа технического развития (R&D)

 «Cloud Computing. Технический  и программный аспекты»

Андрей Родионов (2,41 MB)- Sun Campus Ambassador Sun Microsystems

«Обзор образовательных программ Sun Microsystems»

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

22.05.09

Heinrich C. Mayr (10,27 MB) ректор Alpen-Adria-Universität:

"Lifelong IT-Literacy "

Данько Олександр Миколайович (7,22 MB)– координатор академічних програм IBM Україна (Україна):

"Програма IBM Academic Initiative"

Акіменко Віталій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна):

"Про розробку освітнього стандарту за напрямом

040302  «Інформатика»"

Сєдов Андрій Олеговичзаступник директора департаменту інновацій та трансферу технологій, Міністерство освіти і науки України (Україна):

"Впровадження інноваційних освітніх технологій запорука розвитку економіки знань в Україні"

Морзе Наталія Вікторівна (2,85 MB)проректор з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем в АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор (Україна):

 

Говорущенко Юрій Юрійович – магістрант Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (Україна):

"Результати стажування