Міжнародна мобільність ХДУ

Оновлено: 22.12.2017

Міжнародна мобільність студентів та викладачів ХДУ

звіт за 2015-2016 рік

 

Показники студентської мобільності, що постійно зростають. Студенти проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх таборах, школах, міжнародних програмах, обмінах, олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки навчатися, отримувати нові знання, уміння та навички, а й покращувати рівень володіння іноземними мовами, подорожувати країнами та навіть заробляти. Якщо у 2012-2014 році ці показники були  на позначці 30-35 студентів, то вже в 2014-2016 році показники зросли до позначки більше 100 студентів. З вересня 2015 р. по даний час, 58 студентів 9 факультетів ХДУ проходили навчання у Республіці Польща, Німеччині, Австрії та США. Наприклад, серед пріоритетних програм, кожного року, двічі на рік студенти з різних факультетів навчаються протягом 2 семестрів у Поморській академії в Слупську (Польща).

Реалізація програми «Подвійний диплом» також є пріоритетним напрямом розвитку ХДУ. Так, у 2013 році була підписана  угода між ХДУ та  Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща) для організації процесу подвійного дипломування за напрямом “Фізичне виховання (управління в спорті)”. Наразі 9 студентів факультету фізичного виховання та спорту навчаються за даною програмою. У 2014 р. було підписано Угоду про реалізацію програми «Подвійний диплом» між ХДУ та Поморською академією в Слупську. Якщо на початку 2015 року 11 студентів факультету дошкільної та початкової освіти змогли оцінити переваги даної співпраці, то вже на початку 2016 року кількість студентів збільшилась майже вдвічі. Наразі 21 студент факультету дошкільної та початкової освіти навчаються за даною програмою. Гарним прикладом договірних відносин підтримали і інші факультети. Так влітку 2015 року 2 студентки факультету культури і мистецтв теж стали студентками даної академії.

Також,  1 студентка юридичного факультету ХДУ проходить навчання в Академії готельного менеджменту та ресторанного бізнесу в Польщі, 1 студентка факультету економіки і менеджменту здобуває освіту в Віденському університеті м. Відень (Австрія), 1 студентка факультету перекладознавства навчається  Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина).

Активність наших студентів можна побачити й у інших програмах. Наприклад, студенти факультету фізичного виховання та спорту постійно беруть участь в учбово-тренувальних зборах, олімпійських іграх, кубках світу, чемпіонатах Європи та світу, універсіадах та міжнародних турнірах, де займають призові місця та підвищують рівень та статус нашого університету. 27 студентів кожного року від'їжджають за кордон для участі у програмі “Work and Travel”. Інші студенти беруть участь у міжнародних проектах, конференціях, тренінгах, семінарах, форумах акціях, школах,  як в Україні, так і закордоном.

До подібних видів стажувань долучаються й викладачі нашого університету. За 2015-2016 н.р. більше 20 викладачів перебували у ділових відрядженнях за кордоном, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Білорусі, Болгарії, Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Бельгії та ін. країнах, наприклад: науково-дослідне стажування в рамках проекту SemData  “Схема міжнародного обміну дослідників ім. Марії Кюрі” у Мадридському політехнічному університеті (Іспанія) та стажування в Університеті Вищої школи інформатики WSIiU, м. Лодзь, (Польща) “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”.

Також, наприкінці березня 2016 року 2 співробітників ХДУ пройшли стажування в одному з вишів-партнерів – університеті Альпен-Адріа в Клагенфурті, одним із вагомих результатів обговорення деталей співробітництва, що сприятиме діяльності в різноманітних сферах, починаючи зі студентських і професорсько-викладацьких обмінів, спільних досліджень, і закінчуючи реалізацією спільних проектів і програм, став той факт, що наш університет долучився до програми ERASMUS (КА1. Навчальна мобільність). Для двох студентів ХДУ освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» або «Аспірант» є чудова можливість вже наступного зимового семестру навчатися на базі університету Альпен-Адріа та отримувати стипендію в розмірі 850 євро. А для двох викладачів є прекрасна нагода протягом 45 днів пройти викладацьке стажування там з отриманням добових у розмірі 140 євро.

 

Академічна мобільність студентів та викладачів ХДУ

звіт за 2012-2015 рік

 

     Інтеграція України до Європейської спільноти та розширення контактів на міжнародній арені обумовлює розвиток міжнародних зв’язків ХДУ з провідними освітніми та науковими установами. На базі ХДУ існує відділ міжнародних зв’язків, що сприяє налагодженню контактів із різними закордонними вишами та організаціями.

     Закордонні стажування відрядження викладачів та студентів відіграють дуже важливу роль у міжнародній діяльності університету. Збільшення кількості фахівців, підготовлених для зарубіжних країн з кожним роком, відображає не тільки покращення знань і умінь працівників та студентів, але й посилює важливість та впливовість ХДУ в міжнародному просторі. Метою закордонних відряджень також є: наукова робота, стажування, педагогічна практика, навчання в аспірантурі, повні чи часткові курси навчання, мовні курси, участь у конференціях та міжнародних програмах тощо. Таким чином, за 2009-2013 роки було відправлено на стажування більше 140 викладачів, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Білорусі, КНР, Туреччині, США, Угорщині, ін. За 2014-2015 рр. більше 20 викладачів перебували у ділових відрядженнях за кордоном, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Фінляндії та ін. країнах, серед яких дев’ять виїжджали за межі України на стажування, навчання, підвищення кваліфікації, двоє – на викладацьку роботу та один з метою проведення наукових досліджень. Загалом, відбулося більше 30 виїздів наукових працівників ХДУ за межі України з метою участі в міжнародних семінарах, науково-практичних конференціях тощо за 2014 – 2015 н.р.

    Показники студентської мобільності постійно зростають. Студенти університету  проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх практиках, таборах, міжнародних програмах, обмінах, міжнародних олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки покращувати рівень володіння іноземними мовами, але й отримувати нові знання, уміння та навички, подорожувати країнами та навіть заробляти. Таким чином, якщо у 2009 році наш університет відправив на навчання, стажування та змагання лише 15 студентів, у 2010-2012 рр. – 20-35 студентів кожного року, у 2013 році близько 50 студентів, то за період 2014-2015 н.р. більше 100 студентів, що свідчить про поширення тісних зв’язків між ХДУ та вишами-партнерами та підтримку теплих відносин. Найпоширеніші університети та програми, в яких брали участь студенти та аспіранти ХДУ: 

-    Поморська академія в м.Слупськ (Польща) –двічі на рік: семестрове навчання, двотижневе стажування, навчання за програмою «Подвійний диплом»;

-    Університет Альпен-Адріа, Клагенфурт (Австрія) – семестрове навчання, двотижневе стажування;

-    Академія Яна Длугоша (м.Ченстохова, Польща) – двотижневе стажування (наприклад, 6 студентів ХДУ у 2014 р.);

-    Вища економічна школа в м. Бидгощ (Польща) – навчання за програмою «Подвійний диплом»;

-    програма академічних обмінів DAAD (в якій брали участь 14 студентів у 2013 році);

-    “Work and Travel” - близько 20 студентів за рік.

- Також студенти факультету фізичного виховання та спорту постійно беруть участь в учбово-тренувальних зборах, олімпійських іграх, кубках світу, чемпіонатах Європи та світу, універсіадах та міжнародних турнірах, де займають призові місця та підвищують рівень та статус нашого університету.

- В 2014 і 2015 рр. студенти факультету іноземної філології брали участь у літньому міжнародному молодіжному таборі «Європейський дім у Брандербурзі» на запрошення некомерційної організації «Europahaus» (м. Хайдезе, земля Бранденбург, Німеччина). Координатор групи: начальник відділу міжнародних зв’язків А.І. Кулик.

     Реалізація програм «Подвійний диплом» є пріоритетним напрямом розвитку ХДУ. В 2013 році була підписана угода між ХДУ та Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща) для організації процесу подвійного дипломування за напрямом «Фізичне виховання (управління в спорті)». Співпраця між інститутом здоров’я  і фізичної культури  Університету економіки в м. Бидгощ та факультетом фізичного виховання та спорту ХДУ дає гарну можливість викладачам від’їжджати у короткострокові наукові відрядження та проходити стажування на базі вишу-партнерів.  Для студентів, це можливість навчатися за програмою «Подвійний диплом», проходити навчальні практики, що спрямовані на ознайомлення з особливостями організації та проведення фізкультурно-спортивної робити у регіоні. 

     9 студентів  факультету фізичного виховання та спорту (Афанасьєва Катерина; Всеволодов Всеволод; Гнат Людмила; Кобець Юлія; Короєв Олексій; Патращук Ірина; Сервуля Сергій; Серебреннікова Анна; Фурс Павло) навчалися за програмою подвійного дипломування у  Вищій школі економіки в м Бидгощ (Польща) з 04 липня по 06 серпня 2014 року та з 15 червня по 04 липня 2015 р.

    Тісна співпраця між ХДУ та Поморською академією і підписання Додаткової угоди 2 про реалізацію програми «Подвійний диплом» 13.02.2014 року відкрила багато нових перспектив для студентів нашого вишу. Метою угоди є підвищення якості освіти та наукових досліджень, конкурентоздатності університету на зовнішньому та внутрішньому ринках освітніх послуг, розширення можливостей міжнародного співробітництва, додаткові можливості випускникам на ринку праці. Умови програми «Подвійний диплом» - це унікальна можливість для студентів нашого вишу вчитися та отримати диплом європейського зразка. Впровадження подібної практики для університетів України можна перерахувати на пальцях.

     Ця діяльність дозволить підвищити якість підготовки фахівців шляхом ефективного використання педагогічного, методичного та наукового потенціалу двох університетів та сприятиме розвитку вищої освіти.

     Гарна взаємодія між університетами почалася ще з підписання Угоди про семестровий академічний обмін студентів нашого вишу. Кожного року приблизно 60 студентів з різних факультетів навчаються протягом  2 семестрів в академії, це чудова можливість на власному досвіді переконатися, що європейська освіта – це корисно та цікаво.

     Наразі 11 студентів факультету дошкільної та початкової освіти зараховані до академії та в другому семестрі 2014-2015 н.р. проходили навчання за даною програмою. Також, в другому семестрі 2015-2016 н.р. група знову продовжить навчання за програмою. А нова набрана група із 10 студентів даного факультету цього ж семестру поїде на навчання за програмою  до Поморської академії.

     2 студентки факультету культури і мистецтв ХДУ з 26.09.15 по 30.01.16 також розпочали навчання студентів ХДУ в Поморській академії в Слупську за програмою «Подвійний диплом».

     Перспективою розвитку даного напряму роботи є обговорення можливостей подвійного дипломування з іншими вишами-партнерами ХДУ.