Напрямки роботи відділу

Оновлено: 22.12.2017

 Сучасний університет світового рівня немислимий без інтенсивної міжнародної співпраці та інтеграції в глобальний освітній і науково-дослідний простір. Тому розвиток двосторонніх і всебічних міжнародних зв'язків, освітніх і наукових проєктів належить до пріоритетних завдань Херсонського державного університету.

     Співпраця із зарубіжними партнерами реалізується за змістовними напрямами з використанням різних організаційних форм – від студентських і професорсько-викладацьких обмінів і участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації сумісних комплексних освітніх програм і діяльності в рамках різних міжнародних наукових і освітніх організацій. Встановлення та розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв'язків з провідними навчальними закладами світу, посольствами, консульствами та іншими дипломатичними установами, підготовка багатосторонніх програм співробітництва в галузі науки, освіти і культури.

     На сьогоднішній день у фокусі міжнародних зв'язків – довгострокові програми і проєкти, покликані забезпечити підвищення ефективності учбово-освітньої і науково-аналітичної діяльності до рівня світових стандартів.

Основні напрямки роботи відділу :

1.   Розширення співробітництва з закордонними вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими центрами, урядовими/неурядовими установами, асоціаціями, фондами, суспільними організаціями.

2    Надання інформаційно-консультативних послуг студентам, аспірантам та викладачам з питань:

      - отримання грантів;

      - стипендії;

      - навчання;

      - стажування за кордоном.

3.    Підготовка й укладання угод про наукове, академічне та культурне співробітництво з іноземними вищими навчальними закладами й міжнародними організаціями.

4.    Розробка та сприяння реалізації міжнародних проєктів у сфері науки та освіти, залучення коштів міжнародних фондів   та організацій для фінансування проєктів.

5.    Забезпечення факультетів та кафедр університету інформаційними матеріалами про міжнародні форуми, конференції, семінари, презентації, виставки.

6.    Прийом делегацій і окремих представників зарубіжних партнерів, прийом на навчання іноземних студентів в рамках програм студентських обмінів з вузами-партнерами ХДУ.

7.    Координування та сприяння роботі міжнародних культурних центрів на базі університету.

8.    Організація та сприяння академічній мобільності студентів, аспірантів та викладачів університету.

9.    Проведення консультацій з питань оформлення відповідних документів для відрядження закордон викладачів, студентів, аспірантів та інших співробітників ХДУ.

10.   Запрошення та прийом іноземних студентів, вчених і викладачів в університет,  координація їх роботи / навчання та перебування в Україні.

11.  Членство в міжнародних асоціаціях і співпраця з ними у галузі вищої освіти.