Новий Модуль Документ

Оновлено: 14.09.2018

 

Перелік

міжнародних фондів та фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансування

Перелік міжнародних фондів та фінансових організацій.pdf (486.5 Kb)

Міжнародні освітні проєкти

ЕРАЗМУС+

Україна є країною-партнером програми Еразмус+, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійну підготовку, молодіжну політику та спорт.

Докладно про програму Еразмус+:

Всі напрями мають різні можливості відкриті для країн-партнерів.

У сфері вищої освіти українські вищі навчальні заклади можуть брати участь в таких напрямах міжнародного виміру програми Еразмус+:

 • навчальна мобільність працівників та студентів ВНЗ (проєкти міжнародної кредитної мобільності) на основі між інституційних угод (колишній Еразмус)
 • реалізація спільних магістерських програм та отримання індивідуальних стипендій (ступенева мобільність Еразмус Мундус)
 • розвиток потенціалу вищої освіти – реформування вищої освіти (ех-Темпус)
 • стратегічні партнерства
 • альянси знань
 • напрям Жана Моне з Європейських студій

У всіх вищевказаних напрямах українські інституції можуть бути партнерами, а за напрямами Жан Моне і Розвиток потенціалу вищої освіти, як координаторами так і партнерами.

Щорічно з жовтня по лютий/березень тривають конкурси програми Еразмус+. Детальну інформацію про всі можливості розміщено на сайті програми Еразмус+.

Задля посилення обізнаності, візуальної доступності, актуальності, ефективності та впливу міжнародних компонентів програми Еразмус+ і сфері вищої освіти діє Національний Еразмус+ офіс в Україні.

Національний Еразмус+ офіс в Україні є партнером Міністерства освіти і науки України та здійснює такі заходи:

Про можливості для українських учасників у сфері вищої освіти можна дізнатись на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Про можливості у сфері шкільної освіти можна дізнатись на сайті: http://www.etwinning.com.ua/

РЕЗУЛЬТАТИ проєктІВ ЕРАЗМУС+

Результати проєктів Еразмус+ за різними напрямами

проєкти за участі України: База, статистика, контакти, веб-сайти проєктів

Міжнародні наукові проєкти

Одним із основних пріоритетів є інтеграція України до Європейського дослідницького простору. Цьому сприяє двостороння міжнародна співпраця з країнами-членами ЄС, з країнами східного партнерства, участь у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Зокрема, починаючи з 2014 року і до тепер, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020» передбачено фінансування у сумі 17,232 млн євро для 90 проєктів, 9 з яких координуються українськими організаціями. За цей час 1190 українських установ та організацій підготували та подали на розгляд 915 проєктних пропозицій. Загальна вартість проєктів, у яких беруть участь 117 українських організацій – 465 851 011 євро.

Вітчизняні університети та наукові установи беруть активну участь у двосторонньому науково-технічному співробітництві в рамках міжурядових угод. Кількість проєктів у рамках білатерального співробітництва у 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком. Обсяг фінансування проєктів у 2017 році зріс у 3,5 рази порівняно з минулим роком.

Також Україна бере асоційовану участь у Програмі наукових досліджень та навчання «Євратом», Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA», програмі НАТО «Наука заради миру» тощо. Українські дослідницькі організації і університети співпрацюють з міжнародними організаціями та фондами, серед яких Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН), Український науково-технологічний центр (УНТЦ), Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР) тощо.

 Наукова сфера є однією з найбільш глобалізованих й інформація щодо результатів наукових досліджень має бути доступна українським науковцям. У 2017 році Міністерство забезпечило доступ до найпопулярніших в науковому світі ресурсів Web of Science та Scopus, які стали не просто базами наукових видань і публікацій, а й інформаційними платформами з багатьма додатковими корисними аналітичними сервісами. З цією метою з державного бюджету було виділено 12,8 млн. грн. Важливо й те, що установи не просто отримали доступ до наукометричних ресурсів. Обидві компанії-видавці Elsevier (Scopus) та Clarivate Analytics (Web of Science), на прохання Міністерства, погодилися проводити в Києві та регіонах семінари і тренінги з питань підвищення публікаційної активності науковців, написання якісних наукових статей, пошуку наукових видань для публікацій, планування наукової кар'єри. Окремо ці компанії проведуть роботу з упорядкування профілів українських вищих навчальних закладів та наукових установ, що дозволить підвищити їхні рейтинги та видимість на світовій науковій карті.

ГОРИЗОНТ 2020

У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми.

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:

 • зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
 • сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу;
 • за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства.

Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрямки:

 1. Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та командних дослідницьких проєктів в усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
 2. Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі;
 3. Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проєктів: від поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Українські установи, організації з кожним роком беруть все активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року і дотепер, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020», передбачено фінансування у сумі 17,232 мільйонів євро для 90 проєктів, 9 з яких координуються українськими організаціями. За цей час 1190 українських установ та організацій підготували та подали на розгляд 915 проєктних пропозицій. Загальна вартість проєктів, у яких беруть участь 117 українських організацій – 465.851.011 євро.

Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017 року Європейська Комісія представила нову Робочу програму «Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні роки і передбачає фінансування на рівні близько 30 мільярдів євро.

Детальна інформація щодо Робочої програми «Горизонт 2020» на 2018 – 2020 рр.

Робочі програми на 2018 – 2020 рр. за напрямами

Основні умови участі у проєктах програми «Горизонт 2020» – актуальна дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською мовою об'ємом 10-15 сторінок, залежно від типу проєкту. 

Детальні умови участі, інформація про дедлайни і відкриті конкурси, а також електронна система подачі заявок містяться на Порталі учасників CORDIS. Для подачі заявки кожна організація повинна зареєструватися на Порталі і отримати відповідний ідентифікаційний номер – PIC код.

Конкурси, оголошені у рамках Робочої програми на 2018 – 2020 рр.

НАЦІОНАЛЬНІ КОНТАКТНІ ПУНКТИ

Для надання інформації щодо можливостей програми Горизонт 2020, консультацій потенційних учасників на шляху від ідеї до реалізації проєктів, допомоги у пошуку партнерів, Міністерством освіти і науки створено мережу національних контактних пунктів (НКП) та регіональних контактних пунктів (РКП), що затверджені наказом МОН від 13.03.2015 р. №285. Вони діють, переважно, на базі університетів та наукових установ, і розподілені відповідно до різних конкурсних напрямків програми «Горизонт 2020». Усі консультації надаються безкоштовно.

З метою приведення діяльності НКП до європейських стандартів, МОН затверджено Положення про національний контактний пункт Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» наказом МОН від 08.12.2016 р. №1469.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

НАТО

Співпраця між Україною і НАТО в науковій сфері розпочалася 1991 року. За весь час у ній взяли участь майже 1 тис українських учених.

З 2004 р. Наукова програма НАТО була замінена програмою «Наука заради миру та безпеки» (SPS). Програма збирає разом дослідників та фахівців з України і країн НАТО, які вирішують питання безпеки за допомогою наукового співробітництва. Крім застосування наукових розробок у сфері боротьби з тероризмом і новими загрозами, пріоритетними є розвиток інформаційних технологій, сфери біології клітин і біотехнології, нових матеріалів, захист довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

Міністерство освіти і науки України є головним виконавцем низки основних заходів підпункту «Наука» щорічних національної програм співробітництва Україна – НАТО.

Ключовим механізмом забезпечення координації співробітництва між Україною та НАТО в сфері науки є Спільна робоча група (СРГ) Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля, яка була утворена у 2000 р. Засідання СРГ проходять раз на рік, по черзі в Брюсселі та Києві відповідно.

 Станом на листопад 2017 р. виконуються 39 багаторічних проєктів за участю українських науково-дослідних установ загальною сумою близько 10 млн. дол. США.

EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA-UA)

Наразі Міністерством освіти і науки формується Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), затвердження якої заплановано до кінця 2017 року. Затвердження Дорожньої карти забезпечить виконання статті 375 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України у європейському науковому середовищі, а також посилить науковий потенціал країни для вирішення національних і глобальних викликів.

 Інтеграція українських учених у Європейський дослідницький простір допоможе створити критичну масу вчених у багатьох сферах науки та технологій, а також сприятиме ефективному трансферу знань між державними та приватними структурами (з урахуванням охорони прав інтелектуальної власності).

ДВОСТОРОННІ НАУКОВІ КОНКУРСИ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Продовжено прийом заявок на конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів

У квітні-червні триватиме конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2019-2020 роки

У квітні-червні триватиме конкурс українсько-індійських науково-дослідних проєктів на 2019-2021 роки

Конкурс українсько-австрійських науково-дослідних проєктів на 2019-2020 роки

Конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів на 2019-2020 роки

Стартує конкурс українсько-чеських науково-дослідних проєктів на 2019-2020 роки

Конкурс спільних українсько-американських науково-дослідних проєктів за програмою «Спільні наукові проєкти»

Конкурс спільних українсько – литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2018 – 2019 роках

Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2018 – 2019 роках

Короткострокові стипендії для науковців з досвідом, які співпрацюють з французькими університетськими та науковими закладами

Продовжено конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на період 2017 – 2018 років

Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2017 – 2018 років

Конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на період 2017 – 2018 років

Конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проєктів

Конкурс спільних українсько-молдовських науково-дослідних проєктів

Конкурс спільних українсько-білоруських науково-дослідних проєктів на період 2016 – 2017 років

ЄВРАТОМ

Дослідницька та навчальна програма «Євратом» компліментарна до програми Європейського Союзу з досліджень та інноваційної діяльності «Горизонт 2020», яка об’єднує усі програми ЄС з фінансування науки та інновацій.

Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) підписана 27 червня 2016 року в м. Брюссель.

 Набуття Україною статусу асоційованого члена Програми наукових досліджень та навчання Євратом окрім того, що відкриває шляхи для участі українських науково-дослідних установ та організацій, університетів, вітчизняних вчених у перспективних проєктах сфери ядерної енергетики, також сприяє імплементації державою стандартів ядерної безпеки Європейського Союзу.

ЄВРОПЕЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ЦЕРН)

Угоду між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) вчинено 03 жовтня 2013 року у м. Женеві та ратифіковано Верховною Радою України 02 вересня 2014 року. 05 жовтня 2016 року Україна стала асоційованим членом Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН).

Набуття Україною статусу асоційованого члена в ЦЕРН надає унікальну можливість для українських учених отримувати досвід участі у передових дослідженнях, працювати в ЦЕРН у якості співробітників та брати участь у програмах розвитку кар’єри. Також це розширює доступ до проєктів та освітніх програм ЦЕРН, сприяє підвищенню ефективності наукових розробок і підготовки наукових працівників вищої кваліфікації.

Асоційоване членство України в Європейській організації ядерних досліджень (ЦЕРН) сприяє активізації наукового потенціалу України для здійснення фундаментальних досліджень з фізики та ядерної фізики та створює сприятливі умови на шляху інтеграції України до європейського наукового простору.

Міністерством освіти і науки розроблено такі нормативно-правові акти:

 1. Наказ «Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)» від 14 вересня 2016 року № 1104/580
 2. Наказ «Про Міжвідомчу координаційну раду МОН та НАН України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)» від 31.03.2017 р. № 515/140.
 3. Постанова КМУ від 16 грудня 2016 р. № 1061 «Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях».

Співпраця з міжнародними організаціями

ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/spivpracya-z-mizhnarodnimi-organizaciyami/chlenstvo-ukrayini-u-mizhnarodnih-organizaciyah

МІЖНАРОДНІ проєкти

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/spivpracya-z-mizhnarodnimi-organizaciyami/mizhnarodni-proekti

Стипендійні можливості

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronni-ugodi-u-sferi-osviti-ta-stipendijni-mozhlivosti

Інформація з сайту Міністерства освіти та науки України

 

 

                                                                              Шукай нас у Facebook!

Відтепер за новинами та діяльністю відділу міжнародних зв’язків та Інформаційного центру ЄС при ХДУ можна слідкувати і в соціальній мережі «Facebook».

Кожного дня для вас тільки найактуальніші міжнародні освітні програми, гранти, стипендії, стажування, конкурси, тренінги, літні табори, освітні поїздки тощо.

https://m.facebook.com/IROUKRAINEKSU 

 

 

 

 

 

Стипендії DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2016/2017 рік

 Німецька служба академічних обмінів (DAAD) рада поінформувати про оголошення конкурсу на стипендійні  програми DAAD.

 Нижче представлений інформаційний буклет з переліком всіх програм для студентів, аспірантів та наукових співробітників на 2016/2017 рр.

Докладну інформацію про програми, а також аплікаційні форми можна також знайти на сторінці www.daad.org.ua.

Заяви на більшість стипендійних програм подаються до Інформаційного центру DAAD у Києві. Документи можна подавати особисто або надсилати поштою.

 

Image1.tif (3.1 Mb)Image2.tif (5.1 Mb)

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців

Оновлено: 09.09.2016

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців DAAD 

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.

Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Хто може подавати заяву?

Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.

Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Олександра фон Гумбольдта звертатися в першу чергу до Фонду ім. Гумбольдта.

На що надається підтримка?

 • Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове стажування може проходити і у різних інституціях.
 • Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
 • Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.

Тривалість фінансування

 • Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану.
 • Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?

 • Щомісячні виплати в розмірі:
  - 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
  - 2.150 євро для професорів.
 • Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина пошукача або інша сторона
 • Інші виплати не надаються.

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія.

Основними критеріями відбору є:

 • наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій
 • переконливий та добре спланований науковий проєкт

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе на батьківщині
 • Науковий проєкт потрібно узгодити з німецьким науковим партнером. Має гарантуватися надання робочого місця.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD (коротка інструкція). Крім того, необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська)

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

  • формуляр-заява онлай
  • повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки
  • список наукових публікацій (максимум 3 сторінки
  • докладний опис наукового проєкту (максимум 10 сторінок
  • календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути / наукові партнери) запланованого наукового стажування
  • письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується надання робочого місця

2. Документи, які надсилаються поштою:

 • зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.

Вимоги до документів Ви знайдете тут

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Стипендії можуть починатися не раніше 1 липня 2017 року.
31.05.2017
Стипендії можуть починатися не раніше 1 грудня 2017 року.

Місце прийому заяв

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

Місце отримання інформації та консультації

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація

Наукові річні стипендії від Служби академічного обміну DAAD

Оновлено: 09.09.2016

Наукові річні стипендії від Служби академічного обміну DAAD

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Основною метою цієї програми є підтримка наукових проєктів в рамках написання дисертацій.

Хто може подавати заяву?

Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію.

На що надається підтримка?

Науковий проєкт або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.

Тривалість фінансування

 • Від 7 місяців до, як правило, 10 місяців; період виплати стипендії встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого планування.
 • Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?

 • щомісячні виплати, залежно від попередньої освіти, в розмірі
  750 євро для випускників,
  1.000 євро для аспірантів
 • виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
 • допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона

Крім того, за певних умов можуть надаватися наступні додаткові виплати:

 • щомісячна допомога на оренду житла
 • щомісячні доплати на супроводжуючих членів сім´ї

Для мовної підготовки до перебування у Німеччині DAAD пропонує наступні виплати:

 • Покриття вартості мовного онлайн-курсу „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) протягом 6 місяців з моменту отримання підтвердження про надання стипендії.
 • За необхідності: мовний курс (2, 4 або 6 місяців) перед початком навчання; рішення щодо участі та тривалості приймає DAAD залежно від рівня володіння німецькою мовою та намірів. Участь у мовному курсі є обов´язковою, якщо мовою викладання або робочою мовою у німецькій приймаючій інституції буде німецька.
 • Допомога на участь у самостійно обраному курсі німецької мови під час навчання.
 • Повернення витрат на складання іспиту TestDaF на батьківщині стипендіата після отримання підтвердження про надання стипендії або у Німеччині до завершення виплати стипендії.
 • Як альтернатива тесту TestDaF для стипендіатів, яким призначено мовний курс: повернення коштів за складений під час отримання стипендії іспит DSH або GI (Гете-Інституту).

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з фахових науковців.

Основними критеріями відбору є

 • переконливий та добре спланований науковий проєкт або підвищення кваліфікації
 • академічні досягнення

Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу позафахову діяльність.

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 2 років. В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
 • Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.

Примітка:
Для пошукачів в галузі медицина, ветеринарна медицина та стоматологія діють додаткові положення, які ви знайдете у пам´ятці „Додаткова інформація до наукових стипендій DAAD для пошукачів в галузі медицини“. Додаткова інформація для лікарів (українською мовою)

Знання мов

Вимоги до рівня володіння мовою залежать від намірів та фаху пошукача: для гуманітарних та соціальних наук, а також юриспруденції очікується, як правило, принаймні добре володіння німецькою мовою. Для природничих та інженерних наук, а також якщо у приймаючому інституті спілкування може відбуватися англійською мовою, допускається також підтвердження доброго володіння англійською мовою.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD (коротка інструкція). Крім того, необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 1 екземпляр роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська, українські документи подаються з перекладом)

Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

  • формуляр-заява онлай
  • повна автобіографія у табелярній формі (CV)
  • за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
  • докладний та точний опис наукового проєкту (Proposal), узгодженого з науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт (максимум 10 сторінок) Корисна інформація щодо змісту
  • календарний план передбачених досліджен
  • підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця, з посиланням на плани пошукача, де зазначається згода приймаючого інституту щодо надання робочого місц
  • всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками, включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді української копії та перекладу
  • підтвердження про зарахування до аспірантури на батьківщині, якщо там планується захист дисертації - копія та перекла
  • атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та перекла
  • інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та переклад
  • підтвердження знань іноземної мови (німецької або англійської). 
   Німецька мова: onDaF, TestDaF, Гете-Сертифікати, DSH, DSD-II, telc Deutsch; вимагається також і від германістів.
   Англійська мова: onSET, TOEFL або IELTS. При наявності інших мовних сертифікатів слід спочатку з´ясувати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, чи підходять вони для подання заяви. 

2. Документи, які надсилаються поштою:

  • Зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв.


 • свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська). Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після реєстрації. Корисна інформація щодо змісту рекомендації

Вимоги до документів Ви знайдете тут

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Початок стипендії: 01.10.2017

Місце прийому заяв

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

Місце отримання інформації та консультації

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація

Магістерська програма від Міжнародного Вишеградського фонду

Оновлено: 03.11.2015

Пропонуємо Вашій увазі програму «Магістр міжнародних відносин»: Європа з точки зору  Вишеградської Четрівки. Це нова престижна програма, що проводиться Міжнародним Вишеградським Фондом спільно з чотирма провідними університетами Центральної Європи.

Міжнародний Вишеградський фонд був заснований у червні 2000 року державами так званих "країн Вишеградської Четрівки" (Чеської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки) з метою підтримки проєктів у галузі культури, освіти і науки,  туризму та транскордонного співробітництва.

Студенти, які беруть участь у програмі, отримають унікальну можливість познайомитися із культурою Центральної Європи та поглибити свої знання про сучасні напрямки міжнародних відносин та європейської інтеграції. Займаючись дослідженнями на базі провідних факультетів університетів Вишеградської Четвірки, а також відвідуючи змістовні та цікаві лекції визнаних іноземних професорів, учасники програми матимуть змогу дізнатися про новітні досягнення  в галузі міжнародного права, економіки, політології та європейської культури.

На 2014-15 навчальний рік Фондом передбачено 19 стипендій. Стипендія для громадян Східної Європи складає 8000 євро. Стипендії надаються учасникам, які наберуть найбільшу кількість балів при поданні заявки.

Всі кандидати повинні подати он-лайн заявку, що розміщена на сайті Ягеллонського університету (Краків, Польща): https://www.erk.uj.edu.pl

Детальніше про  реєстрацію та необхідні документи Ви можете дізнатися за посиланням: http://visegradstudies.eu/admissions/required-application-documents/ та у відділі міжнародних зв’язків (ауд. 402, головного корпуса, тел. 32-67-40).

Міжнародна літня школа у Норвегії

Оновлено: 27.01.2014

 

Міжнародна Літня школа приймає студентів раз на рік для проходження літньої програми протягом 6 тижнів. Ви одночасно обираєте вашу програму навчання та подаєте заявку на участь у Міжнародній Літній школі. Ми також запрошуємо до участі студентів, які навчаються  в Університеті Осло а також всіх студентів, які отримують вчену ступінь в Норвегії та Скандинавії.

 

1. Чи підходиш ти для участі у програмі Літня школа?

Перевір чи підходиш ти для участі у  Міжнародній Літній школі. Вимоги до вступу різні для курсів «Магістр» та «Бакалавр».

(http://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/admission-requirements/index.html).

2. Як фінансується ваша участь?

Перед поданням заявки на участь, ознайомтеся із інформацією щодо внесення плати за учать у програмі Літня школа (http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/index.html) та  щодо інформації про стипендію (http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/index.html).

3. Попередня он-лайн реєстрація

Очікуйте на відповідь через 2-3 робочих дні.

Заповніть, будь-ласка, цю форму для отримання заявки для курсу «Бакалавр» (https://nettskjema.uio.no/answer/56045.html).

Заповніть, будь-ласка, цю форму для отримання заявки для курсу «Магістр» (https://nettskjema.uio.no/answer/56046.html).

 

4. Заявка на учать буде надіслана електронною поштою.

Ми вивчимо інформацію з попередньої реєстрації та відправимо вам відповідь електронною поштою.

 

5. Підготовка документів.

Підготуйте всі документи, що вимагає Міжнародна Літня школа та додайте їх до заявки на участь. Ознайомтеся із необхідними документами перед поданням заявки (http://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/required-documents/index.html).

 

6. Внесення плати за участь.

Якщо  ви відправляєте ваші заявки до Офісу в Осло, не забудьте внести плату за участь. якщо ви відправляєте ваші заявки до регіонального офісу в США , не забудьте додати ваш рахунок чи грошовий переказ.

 

7. Відправте вашу заявку.

Заповніть вашу заявку на участь, підготуйте ваші документи, необхідні для участі та відправте вашу заявку поштою до Офісу Літньої школи (http://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/required-documents/index.html#send). Кандидати, які претендують на стипендію, повинні відправити свої заявки не пізніше, ніж 01 лютого. Кандидати від Університету Соло та кандидати, які готові внести необхідну плату, можуть подати заявки про участь до 01 травня.

Зверніть увагу: До участі не приймаються заявки, надіслані електронною поштою та факсом.

 

Міжнародна Програма Обміну AIESEC

Оновлено: 13.01.2014

Чому AIESEC організовує Міжнародну Програму Обміну?

AIESEC змінює світ через створення небайдужих, сильних лідерів. Найефективнішим інструментом для цього є міжнародний досвід, який ми пропонуємо. Адже волонтерська поїздка в іншу країну вимушує тебе бути сильним, це випробування, яке ти пам’ятатимеш все життя. Людина, яка повертається з Міжнародної програми обміну, разом із набутими знаннями та навичками, своїм власним розвитком, привозить позитивний вплив на нашу суспільство. Адже вона неодмінно буде ділитись ідеями і цінностями із своїми друзями, знайомими, родичами. Це створює суспільство, якому не все одно. Не все одно на соціальні проблеми, не все одно на світ, на інших людей. Набувши досвіду волонтерства, люди стають тими лідерами, яких так потребує сучасний світ.

 Для чого це тобі?

 Міжнародна програма обміну представляє собою участь у соціальних проєктах AIESEC або інших громадських організаціях, що пов'язана з широким колом питань розвитку суспільства. Тривалість програми: 6 – 8 тижнів.

 Програма націлена на розвиток особистісних та професійних якостей молоді.

 Програма полягає в короткостроковому обміні, під час якого ви будете мати змогу познайомитися зі студентами приймаючої країни, роботою навчальних закладів, в яких молодь як учасник програми проводить тренінги на різні соціальні теми, або вплинути на життя різних шарів населення.

 Міжнародна програма обміну AIESEC дає тобі змогу подорожувати, отримувати новий досвід, та покращувати свій рівень англійської мови, культурної обізнаності та адаптивності. Також протягом програми ти неодмінно познайомишся з новими цікавими людьми з усього світу.

 

Умови програм:

 Під час міжнародної програми обміну тобі забезпечується місце проживання та в багатьох країнах харчування.

 Ціна участі у міжнародній програмі обміну становить 1500 грн.

 Витрати на переліт/переїзд покриваються учасником.

Критерії відбору на участь у Міжнародній програмі обміну AIESEC:

 • вік — 18-27 років;;
 • студент 1-6 курсу денної або заочної форми навчання, випускник або молодий спеціаліст
 • рівень англійської мови — не нижче середнього;
 • презентаційні навички;
 • наявність закордонного паспорту.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу міжнародних звязків (402 ауд., г.к.) або на сайт http://aiesec.ua/ru/exchange/exchangeprogramme

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда

Оновлено: 11.01.2014

Польсько-Американський Фонд Свободи

і

Фонд Освіта для Демократії

оголошують відкритий конкурс для кандидатів

з України, Білорусі, Росії, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану,

Казахстану і Киргизстану

на отримання Стипендій ім. Лейна Кіркланда у 2014/2015 навчальному році.

 

 

Програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу освіту, які зацікавлені у розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні. Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань у державних або приватних установах і організаціях.

 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

• економіка і менеджмент;

• адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона навколишнього середовища,

охорона здоров’я);

• державне управління (органи державної влади і самоврядування);

• право;

• суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);

• політологія і міжнародні відносини;

• політика розвитку та гуманітарна допомога.

 

КАНДИДАТИ:

У 2014/2015 навчальному році Програма Кіркланда адресована представникам таких професійних

груп:

• експерти, політики, працівники органів державної влади і самоврядування;

• підприємці, менеджери;

• лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі;

• викладачі вузів;

• журналісти.

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

• громадянство і постійне проживання в одній із вищевказаних держав (особи, які мають карту

постійного проживання в Польщі, не можуть претендувати на отримання стипендії Кіркланда);

• повна вища освіта (ступінь магістра);

• вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);

• знання польської мови (на рівні, достатньому для участі в лекціях та семінарських заняттях, а

також для написання дипломної роботи) або знання англійської мови – у випадку обрання

кандидатом конкретного навчального курсу на цій мові (в такій ситуації достатнім вважається

пасивне знання польської мови);

• досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки.

 В Програмі обов’язковую є взаємна повага, незалежно від країни походження

 

ПЕРЕВАГА надаватиметься кандидатам, які:

• активно працюють у сфері своєї професійної або громадської діяльності;

• мають значні досягнення у сфері своєї діяльності;

• раніше не навчалися в Польщі.

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Заповнена он-лайн заявка на участь в програмі:

а) анкета;

б) проєкт перебування (мотиваційний лист) – обґрунтування намірів кандидата стосовно участі

в Програмі Кіркланда, в т.ч. пропозиції щодо навчання у Польщі та плани на майбутнє (4000-

6000 знаків з урахуванням пробілів).

2. Два рекомендаційних листи з переліком досягнень та кваліфікацій кандидата, а також описом

перспектив його подальшого розвитку і роботи у сфері професійної або громадської діяльності

(польською, російською або англійською мовою), надіслані електронною поштою.

3. Копія диплому про вищу освіту (при наявності – також диплому кандидата наук), надіслана

електронною поштою.

 

НАБІР КАНДИДАТІВ: 

Відбір 45 найкращих кандидатів буде проводитись в три етапи: 

I етап – оцінка на предмет відповідності обов’язковим вимогам;

II етап – оцінка анкет кандидатів по суті;

 III етап – кваліфікаційна співбесіда (запланована в датах 1.04-30.04.2014).

Кандидати, відібрані для участі в III етапі, будуть повідомлені про це електронною поштою

наприкінці березня. Інформація про остаточні результати конкурсу буде надіслана також

електронною поштою в червні 2014 року.

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВОК:

Аплікаційну форму необхідно заповнити он-лайн, її

можна отримати на сайті: www.kirkland.edu.pl

Після заповнення аплікаційної форми он-лайн необхідно роздрукувати видану системою сторінку з

інформацією, яка підтверджує отримання заявки. Підписану сторінку та актуальну фотокартку

кандидата потрібно надіслати звичайною поштою на адресу Комісії Фулбрайта.

Рекомендаційні листи та копію диплому потрібно відсканувати і надіслати на електронну адресу:

Заявки мають бути надіслані до:

1 березня 2014 р.

Аплікаційні форми, які надійдуть після закінчення вищевказаного терміну, розглядатися

не будуть.

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ:

Стипендія: oк. 1800 PLN на місяць. Додатково програма покриває такі витрати: вартість навчання,

проживання в Польщі, страхування, білет до Польщі і на повернення, візові витрати, купівлю

матеріалів і навчальних посібників. Стипендіатам видаються у тимчасове користування

комп’ютери, які можуть стати їхньою власністю лише після повного виконання всіх умов програми

навчання.

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ:

1. Урочисте відкриття Програми (середина вересня 2014 р.).

2. Підготовчо-інформаційний курс (10 днів).

3. Заняття у вищих навчальних закладах (два семестри) в провідних польських науково-

академічних центрах: Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін.

4. Підготовку семестрових і дипломних робіт.

5. Чотири інтеграційно-дидактичні зустрічі всіх стипендіатів.

6. Заняття з тематики анімації лідерів та індивідуального розвитку.

7. Професійне стажування (2-4 тижні), як правило після завершення програми навчання.

8. Урочисте завершення програми і церемонія вручення дипломів (наприкінці червня 2015 року у

Варшаві).

 

Контакти:

Фонд Освіта для Демократії

http://www.edudemo.org.pl

Програма Кіркланда

ul. Hoża59 m. 1A, 00-681 Warszawa

E-mail:

www.kirkland.edu.pl

 

Fulbright - програма для студентів останніх курсів та для випускників університетів

Оновлено: 21.11.2013

Fulbright Graduate Student Program

УВАГА! Конкурс на 2015-2016 академічний рік буде оголошено на початку 2014 року.

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master's program); навчання за суміжною спеціальністю; річне/півторарічне навчання без отримання диплому з метою поглиблення знань з певної наукової дисципліни (non-degree study program); підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни
*За винятком спеціальностей: бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.

Вимоги до кандидатів:

 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу
 • володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі
 • мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2014 р.)
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів

* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в Україні; Програми імені Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та обмінів, що фінансовані Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях.

** Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США; студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.

*** Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не раніше 2-х  років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до візи).

Умови гранту:

 • оплата навчання в університеті
 • щомісячна стипендія
 • медичне страхування
 • квиток в обидва боки

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів до якого входять:

 • анкета (завантажується з сайту http://www.fulbright.org.ua)
 • обов'язкові додаткові форми
 • три рекомендаційні листи
 • копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману кваліфікацію, ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або копія залікової книжки для студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу. Документи мають бути завірені тільки тією установою, яка їх видала (нотаріально завірені копії не приймаються). Фіналісти програми повинні будуть подати завірені переклади документів про освіту англійською мовою.
 • портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків)

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи:

 • перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників вимогам конкурсу(травень 2013)
 • рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб, які вийшли до півфіналу (червень - липень 2013)
 • співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів американсько-українською комісією (середина вересня 2013)
 • затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів програми (січень - квітень 2014)
 • початок навчання/гранту – серпень - вересень 2014 року.

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record Examination) у жовтні-листопаді 2013 року. Кандидати з права складатимуть лише TOEFL.

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу витрати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; оплачує комп'ютерне тестування для фіналістів програми; надає візову підтримку стипендіатам.

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США). Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити університети у відповідності до академічних або наукових інтересів кандидатів.

Документи приймають до 16 травня щороку.

Координатор програми — Інна Бариш 
Асистент програми — Оксана Парафенюк 

Офіційний сайт програми - http://www.fulbright.org.ua

 

Освітні курси за програмою МАШАВ (Ізраїль)

Оновлено: 18.11.2013

Шановні студенти! Пропонуємо Вашій увазі наступні курси і програми, в яких Ви можете взяти участь. Інформація про програми надана першим секретарем Посольства Ізраїль в Україні, координатором програми МАШАВ, Гаєм Гіладі.

1) Програма МАШАВ - ізраїльське Агентство міжнародного співробітництва в цілях розвитку при Міністерстві Закордонних Справ Ізраїлю - відповідає за розробку, координацію та реалізацію державної програми Ізраїлю щодо співпраці в цілях розвитку. МАШАВ зосереджує зусилля на розвитку людського та інституційного потенціалу, шляхом обміну досвідом та передачі знань, ноу - хау та інноваційних технологій, а також перевірених методик адаптації до потреб країн, що розвиваються . Підхід МАШАВ полягає в забезпеченні сталого розвитку в сферах соціальних послуг, економіки та екології, та об'єднання зусиль міжнародної спільноти щодо реалізації цілей розвитку  до 2015 року. У разі стихійних лих, МАШАВ також надає гуманітарну допомогу і бере участь у роботах з реконструкції та відновлення.

2 ) Міжнародний курс «Інноваційні технології в рослинництві і збереженні продукції». Курс буде проходити: 13.01-04.02.2014 і висвітлює такі теми:

- Культури: томати, огірки, болгарський перець, зелень, полуниця, виноград, листопадні і баштанні;

- Технології вирощування саджанців;

- Агротехнічні прийоми вирощування промислового врожаю;

- Зрошення та внесення добрив;

- Інтегрований метод боротьби з шкідниками - Integrated Pest Management ( IPM );

- Прибирання, сортування, калібрування і інтегрований підхід до дотримання якості продукції;

- Інструкторські служби Ізраїлю в сільському господарстві;

- " Know- how " і виробники обладнання інноваційних технологій.

Курс відбудеться у Міжнародному Навчальному Центрі МАШАВ - CINADCO в кібуці Шфаїм, розташованому між Тель - Авівом і Натаном.

3 ) Міжнародний симпозіум: «Творче мислення в спеціальній освіті» 03.02.2014-27.02.2014. Курс спрямований на розширення розмаїття моделей і методів вирішення питання освіти для дітей з особливими потребами та їх інтеграцію в нормативне середовище; баланс між потребами дітей з особливими потребами і «нормативних дітей». Курс спрямований на те, щоб навчити педагогів мислити творчо і заохотити розвиток у собі здібності і готовність ініціювати нові проєкти і моделі у сфері спеціальної освіти та інтеграції дітей з особливими потребами.

4 ) R and D Division Course On: «Продовольча безпека та зберігання зерна - технології та управління». Курс відбудеться : 02-17 листопада, 2013 року. Курс спрямований на удосконалення знань, розгляд інноваційної методики в області продовольчої безпеки і зберігання зерна з акцентом на використання методів, які замінять використання бромистого метилу.

5 ) Курс «Управління та використання територіальних водних ресурсів у сільському господарстві і в повсякденному житті». Курс відбудеться: з 2 грудня 2013 по 17 грудня 2013 року. Курс спрямований на підготовку фахівців приватного сектора, неприбуткових організацій, сільськогосподарського і публічного сектора з метою підвищення знань у галузі водних ресурсів у сільськогосподарському та повсякденному використанні.

6 ) Курс « Інтеграційний підхід до дошкільного розвитку і освіти дитини». Курс пройде з 2 грудня 2013 по 19 грудня 2013 року. Курс спрямований на порівняння методик раннього розвитку дитини в Ізраїлі та Україні, пріоритети в ранньому розвитку дитини, способи розвитку дитини з народження і до 6 років, основні психологічні теорії розвитку та навчання, діти з особливими потребами.

7) «Прогресивні методи підвищення виробництва молочних продуктів: маленькі і великі жуйні тварини». Курс пройде з 6 січня 2014 по 30 січня 2014 року. Метою курсу є забезпечення учасників останнім досягненнями у сфері молочного виробництва.

 

Перелік усіх курсів , які проводяться англійською і російською мовами, можна дізнатися у відділі міжнародних зв'язків.

Будь-яку інформацію про програму МАШАВ також можна дізнатися за тел .: +38 044 5861531

Анкету на участь у курсах можна заповнити у відділі міжнародних зв'язків ХДУ ауд.402 г.к. Курси проходитимуть на території Ізраїлю. Розміщення і харчування оплачує ізраїльська сторона.

Гранти для навчання в магістратурі Бернського університету (Швейцарія)

Оновлено: 28.10.2013

Гранти для навчання в магістратурі Бернського університету (Швейцарія)

Бернський Університет (Universität Bern) повідомляє про проведення конкурсу грантів для навчання в магістратурі університету студентів-іноземців з вересня 2014 року.

Університет планує виділити шість грантів іноземним студентам , які проявили неабиякі здібності в навчанні в бакалавраті в рідній країні. Гранти надаються для навчання в магістратурі будь-якого факультету Бернського університету, крім напрямків, пов'язаних з біомедицини. Список магістерських програм і факультетів можна знайти на сайті університету: http://www.zib.unibe.ch/content/master/i

Щомісячні виплати стипендіату складуть 1600 швейцарських франків. Слід взяти до уваги, що вартість життя в Швейцарії вище, ніж в інших європейських країнах. Мінімальні щомісячні витрати студента в середньому складають близько 2000 швейцарських франків. Орієнтовна деталізація витрат наведена в розділі FAQs : http://www.int.unibe.ch/content/incoming

Спочатку грант виділяється на 13 місяців навчання, починаючи з 1 вересня 2014 року. Фінансування буде продовжено після закінчення зазначеного строку за умови академічної успішності стипендіата.

Претендувати на участь у програмі можуть іноземні фахівці, які проживають на момент подачі заявки за межами Швейцарії, які отримали диплом бакалавра в університеті ПОЗА Швейцарії. Диплом бакалавра повинен бути отриманий не пізніше липня 2014 року. Спеціальність в дипломі повинна збігатися з магістерської програмою , обраної для вивчення в Бернському університеті.

Відбір кандидатів на участь у програмі проходить кілька етапів. На першому етапі комісія розглядає надіслані заявки з урахуванням відповідності всім формальним вимогам до документів. На наступному етапі зі списку претендентів відбираються кандидати, кваліфікація , академічна успішність, мотивація і потенціал яких з точки зору відбіркової комісії робить їх найбільш перспективними кандидатами на участь в програмі.

Пакет документів, необхідних для участі в Конкурсі, необхідно надіслати до Університету до 30 листопада 2013 року.

Детальна інформація про участь у Конкурсі опублікована на сайті Університету :

Гранти Міжнародного стипендіального фонду Хоньо (Honjo International Scholarship Foundation)

Оновлено: 25.10.2013

Гранти Міжнародного стипендіального фонду Хоньо ( Honjo International Scholarship Foundation ) призначені студентам- іноземцям для навчання на післядипломному рівні (магістратура, аспірантура) в японських університетах. За підсумками конкурсу гранти отримають від 15 до 20 студентів .

Вимоги до учасників програми :

1 . До участі в конкурсі запрошуються студенти- іноземці, які зареєстровані для навчання на післядипломному рівні в японських вузах, що демонструють академічні успіхи і високі моральні якості, та потребують фінансової допомоги.

2 . Претенденти на участь в програмі повинні бути зареєстровані для навчання або прийняті на післядипломний рівень навчання в японському ВНЗ з (після ) 1 квітня 2014 . Для підтвердження цього факту необхідно представити будь-який з наступних документів: свідоцтво про зарахування, лист про прийом або лист, що підтверджує , що студент прийнятий на навчання.

3 . Студенти, зараховані до аспірантури ( PhD Program), повинні мати дату народження не раніше 31 березня 1978. Студенти, зараховані до магістратури - не раніше 31 березня 1983.

4 . Необхідно переконати членів комісії у тому, що стипендіат має можливість працевлаштування після повернення в рідну країну після закінчення курсу навчання в Японії.

5 . Учасник програми повинен продемонструвати відбіркової комісії вміння і бажання бути «послом доброї волі» , внести свій внесок у встановлення добрих міжнаціональних відносин .

6 . Студент повинен бути в змозі підтримати просту розмову на японській мові, оскільки співбесіду проводитиметься на японському.

Стипендія становить від ¥ 150,000 до ¥ 200,000 на місяць залежно від тривалості навчання. Тривалість навчання - від 1 до 5 років - залежить від програми навчання. Для участі в наукових конференціях надається додаткове фінансування.

Заявки на участь у конкурсі приймаються з 1 вересня по 30 листопада 2013 року.

Детальна інформація про конкурс опублікована на сайті Фонду : http://hisf.or.jp/english/sch-f/

Інститут біомедичних досліджень імені Фрідріха Мішера ( Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research ) оголошує набір молодих фахівців для навчання за програмою міжнародної аспірантури ( FMI International PhD Program )

Оновлено: 25.10.2013

Інститут біомедичних досліджень імені Фрідріха Мішера ( Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research ) оголошує набір молодих фахівців для навчання за програмою міжнародної аспірантури ( FMI International PhD Program ) з отриманням ступеня PhD університету м. Базеля .

До участі в конкурсі запрошуються молоді фахівці, що мають академічну ступінь ( магістр, спеціаліст, тощо), яка дає можливість вступу до аспірантури в рідній країні претендента. У конкурсному відборі можуть брати участь студенти, які планують отримати таку ступінь до початку програми FMI.

Основні наукові напрями, представлені в FMI:

infection biology

neurobiology

cell biology

developmental biology

biophysical chemistry

structural biology

systems biology

bioinformatics .

Звичайна тривалість PhD програми в Базельському університеті - 4 роки. Формально наукове керівництво здійснює керівник наукової групи , однак аспірант має можливість додатково вибрати наукового керівника з професорів і експертів Університету .

 Програма фінансується Швейцарським науковим фондом ( Swiss National Science Foundation ) .

Заявки на участь у програмі приймаються два рази на рік. Зазвичай прийом заявок закінчується в травні і грудні. Шортліст кандидатів , яких запрошують на співбесіду , публікується в січні і червні відповідно.

Найближчий крайній термін прийому заявок - 30 ноября2013 р. Інтерв'ю з успішними кандидатами проводитиметься 29 та 30 січня 2014 року.

Заявки подаються онлайн . До заявки необхідно додати копію диплома та CV (максимальний об'єм - 1 сторінка ) . Рекомендаційний лист (хоча б одне) , написане у відповідності із зразком , представленим на сайті , має бути відправлено особою, яка дає рекомендацію , безпосередньо до конкурсної комісії до крайньої дати прийому заявок.

 Детальна інформація опублікована на сайті програми : http://www.fmi.ch/training/phd/organization/

Стипендії Ваньє ( Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier CGS )

Оновлено: 25.10.2013

На сайті програми канадських стипендій Ваньє повідомляється про початок конкурсного відбору для отримання грантів                2014-2016 рр. .

 Стипендії Ваньє ( Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier CGS ) , учрежденнние Урядом Канади , надають можливість успішним дипломованим фахівцям ( громадянам Канади та іноземцям ) продовжити освіту в канадських університетах. Програма передбачає післядипломне навчання ( аспірантура , PhD ) у гуманітарних, соціальних , природничих , технічних науках і медицині.

Для участі у конкурсі на отримання стипендій претендентам слід в першу чергу звернутися в один з канадських університетів , якому Уряд Канади через уповноважені організації виділив кошти за даною програмою . Список університетів , що беруть участь в програмі в 2013 , 2014 і 2015 роках , представлений на сайті Vanier Canada Graduate Scholarships : http://www.vanier.gc.ca/eng/pdf/allocations-attribution.pdf

У відділ післядипломної освіти ( graduate studies office ) відповідного факультету обраного університету необхідно направити лист з висловленням зацікавленості в подачі заяви на участь у програмі стипендій Vanier Canada Graduate Scholarship в цьому університеті . Претенденти повинні відповідати вимогам до вступу в обраний університет , включаючи вимоги до знання мови . Перелік вимог, що пред'являються до вступників до університету , можна отримати у відділах післядипломної освіти.

Лист з виразом зацікавленості бажано відправити до університету якомога раніше. Заявки від претендентів на стипендію з доданням усіх необхідних документів приймаються університетами у вересні- жовтні місяці , в цей же час в університетах формуються списки кандидатів на отримання стипендії.

6 листопада 2013 - кінцевий термін для висунення університетами кандидатів на стипендію ; університети направляють сформовані списки в організації , що розподіляють кошти за програмою .

Остаточний список стипендіатів програми Ваньє оголошується у квітні - червні наступного року. Виплата стипендій починається в травні або вересні після оголошення результатів конкурсу.

Брати участь у програмі можуть як фахівці , тільки планують навчання в аспірантурі , так і є аспірантами , за умови , що тривалість навчання в аспірантурі не перевищує 20 місяців на 1 травня 2014 року. Стипендія становить $ 50,000 на рік як для громадян Канади , так і для іноземців; тривалість навчання за програмою - 3 роки.

Детальна інформація про програму опублікована на сайті Vanier Canada Graduate Scholarships

Щорічна програма грантів імені Фредеріка Бантінга ( The Banting Postdoctoral Fellowships )

Оновлено: 25.10.2013

Щорічна програма грантів імені Фредеріка Бантінга ( The Banting Postdoctoral Fellowships ) заснована Урядом Канади для підтримки участі в науково- дослідних постдокторських програмах видатних молодих фахівців, громадян Канади і іноземців.

За результатами конкурсу щорічно відбирається 70 кращих претендентів. Стипендіати отримують по $ 70,000 ( неоподатковуваних ) на рік протягом двох років. Повторне участь у програмі не допускається. У разі виділення додаткових коштів кількість грантів може бути збільшено.

Учасниками Конкурсу можуть бути молоді фахівці, які отримали вчений ступінь у галузі охорони здоров'я, природничих, технічних, гуманітарних або соціальних дисциплінах, що демонструють видають дослідні та лідерські якості. Гранти приблизно порівну розподіляються між трьома основними напрямками, представленими в програмі - медициною, природними і технічними, гуманітарними та соціальними науками .

Приймаючою організацією для стипендіата програми може бути канадський або закордонний університет, дослідницький інститут, клініка, некомерційна організація з потужною дослідницькою базою. Стипендіати, які мають канадське громадянство і отримали освіту в Канаді, в якості приймаючої сторони повинні вибрати закордонний університет або організацію; іноземні фахівці та громадяни Канади, які отримали освіту в зарубіжних університетах, приймаючою стороною вибирають університет (підприємство ) у Канаді .

Прийом заявок на участь у програмі 2013-2014 року розпочинається 9 липня і закінчується 1 листопада

Гранти імені Амелії Ерхарт ( Amelia Earhart fellowships)

Оновлено: 25.10.2013

На гранти (премії ) імені Амелії Ерхарт ( Amelia Earhart fellowships ) можуть претендувати дослідники - жінки, які працюють над дисертаціями ( Ph.D . / Doctoral ) в області аерокосмічних досліджень та інженерії .

Міжнародний фонд Zonta International Foundation щорічно присуджує 35 грантів по US $ 10,000. Одержувачами гранту можуть стати жінки будь-якої національності, громадянства та місця проживання, що проходять навчання в аспірантурі будь-якого університету світу, в якому акредитована PhD- програма аерокосмічного профілю.

Премія може бути використана для оплати навчання, придбання навчальних посібників, придбання необхідного обладнання, проведення досліджень.

Основними критеріями при відборі кандидатів на отримання премії є видатні академічні результати претенденток.

Пост- докторанти НЕ можуть брати участь у Конкурсі. Необхідною умовою участі є навчання в аспірантурі з вересня 2013 по квітень 2015 року.

Заявки на участь у Конкурсі приймаються до 15 листопада 2013 року.

Інформація про Премію та формою подачі заявок опублікована на сайті http://www.zonta.org/

Конкурс проєктів від Міжнародної академії туризму в Анталії

Оновлено: 01.10.2013

УВАГА ! КОНКУРС проєктІВ
ВІД МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ТУРИЗМУ В Анталії!

У рамках програми для підтримки і реалізації молодіжних туристичних ініціатив Міжнародна Академія Туризму в Анталії оголошує конкурс проєктів на тему «Розвиток туризму в сучасному світі: історія та перспективи» . До участі запрошуються студенти та школярі з країн Європи, СНД, Росії, Африки і Азії віком від 13 до 25 років.
Якщо Ви мрієте отримати освіту у сфері туризму та готельної справи в Турецькій Республіці, розширити свій кругозір через призму історико-культурної спадщини різних країн і стати частиною захоплюючого заходу, тоді цей проєкт для Вас.
В проєктних роботах вітаються Новизна, Нестандартність, Актуальність, Самостійність з урахуванням умов свого регіону. Від Вас чекають оригінальне бачення проблем туристичного ринку, інноваційні пропозиції та цікаві ідеї в сфері регіонального туризму.
Переможців конкурсу чекають цінні призи та подарунки: безкоштовне навчання по 2 - річній програмі « Готельний менеджмент » в Академії Туризму в Анталії, безкоштовний відпочинок у літньому мовному таборі від Академії Туризму в Анталії, а також знижки на навчання в Академії. Крім того всі конкурсанти отримають сертифікати учасників.
Учасникам конкурсу, які не стали переможцями, але представили оригінальні проєкти, надається право на навчання в Міжнародному Коледжі Туризму в Анталії за пільговою вартістю.
Подібні проєкти сприяють поширенню позитивного досвіду у сфері туризму, створюючи умови для підтримки та реалізації молодіжних туристичних ініціатив.
Зверніть увагу, що Ви повинні зареєструватися в проєкті до 20 листопада 2013 р!

Студентська виставка у Празі, 12-13 листопада 2013

Оновлено: 19.09.2013

Прага, 12-13 листопада 2013
Студентська виставка
 

5 ° виставка у Празі

Програма:
- Відвідування місцевої середньої школи (презентація)
з 08:00 до 9:30
- Студентська ярмарка у Празі з 10:00 до 14:30
- Виступ перед студентами

 

Відвідайте нашу галерею 2012
Дізнайтеся більше про наше минуле експонентів 2012
Минулі події доповіді 2013 (лютий)

Вікова група: + 16 - 19 років

  

Детальна інформація: Edu Виставки - Прага,

Телефон: + 41 79 730 34 73

 

Школа європейських студій (EU Study Days)

Оновлено: 11.09.2013

 

Представництво ЄС оголошує набір на наступну сесію Школи європейських студій (EU Study Days)   

                                                                  

Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром реформ оголошують про набір учасників на

п’яту сесію Школи європейських студій в Україні (EU Study Days in Ukraine).

П’ята сесія відбудеться 5-9 жовтня 2013 року в Дніпропетровську та буде зорієнтована на учасників зі східних регіонів України. Школа дасть

можливість українським студентам та випускникам ВНЗ:

- дізнатися більше про Європейський Союз від найкращих європейських та українських фахівців;

- глибоко вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в усіх ключових сферах (політика, економіка, енергетика, право, цінності, візові питання, перспективи майбутньої Угоди про асоціацію тощо);

- дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу, провідними експертами та науковцями;

- створити мережу активних освічених молодих людей, що підтримують європейську інтеграцію України.

Хто може взяти участь?

Участь можуть взяти студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ (які закінчили університет не більше, ніж три роки тому) з самого Дніпропетровська, а також Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей (цільові області 5-ї сесії).

Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські студії, право, політологія, економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, філософія, філологія.

Як взяти участь?

Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно заповнити онлайн-анкету, яку Ви знайдете за цим посиланням.

Кінцева дата подання заявок – 15 вересня 2013 року, 23.00.

Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з цільових областей. Відбір учасників відбуватиметься на основі поданої заявки та за такими критеріями: а) освітній рівень студента чи випускника, б) представлення якнайбільшої кількості регіонів, в) володіння англійською мовою.

Про проєкт EU Study Days

EU Study Days (Школа європейських студій в Україні) дає можливість українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій сфері.

Участь у Школі є безкоштовною для відібраних студентів. Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування учасників з інших міст.

Робочі мови Школи – українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити та читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі у Школі.

У 2013 році в Києві вже відбулися чотири перші сесії EU Study Days. Сесії відбулися в березні, квітні, травні та червні 2013 року.

У 2013-2014 навчальному році в регіонах України відбудуться чотири п’ятиденні навчальні сесії. Дві сесії відбудуться на сході України, одна – на півдні, одна – в центрі або на заході України.

Більше інформації про Школу, інформацію про минулі сесії та відео і конспекти деяких лекцій ви знайдете на сайті Школи (www.eustudydays.com) чи на її Facebook-сторінці.

 

Більше інформації

Контактна особа: Ірина Мовчан, Український освітній центр реформ,

Більше інформації можна дізнатися у координаційної групи проєкту:
email: ,
тел.: 097 321 47 30

або на сайті школи: www.eustudydays.com

чи на її Facebook-сторінці

проєкт здійснюється в рамках інформаційної програми Представництва Європейського Союзу в Україні

СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: МІЖНАРОДНА КАР’ЄРА

Оновлено: 11.09.2013

Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці

запрошує Вас прийняти участь в семінарі

 

«СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: МІЖНАРОДНА КАР’ЄРА»

 

 Відень, Австрія

23.10.2013 – 26.10.2013

Мета проєкту – сприяння залучення українських спеціалістів до процесів підтримання миру і міжнародної безпеки та ознайомлення учасників з можливостями стажуваннями в міжурядових організаціях.

Програма семінару передбачає робочі зустрічі, воркшопи та презентації щодо процесу аплікації і проходження стажування та працевлаштування, а також кар’єрних можливостей в міжнародних міжурядових організаціях.

Місце проведення:

1)  Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ).

2)  Штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН);

3)  Представництві Європейської Комісії у Відні.

Цільова аудиторія:

студенти, дослідники та спеціалісти з України, зацікавленні у проходженні стажування у міжнародних міжурядових організаціях.

Організатори забезпечують: проїзд автобусом євро-класу за маршрутом Львів–Відень–Львів; проживання у готелі (категорія 3***) із сніданками шведський стіл, візову підтримку, методологічно-навчальну програму та роздаткові матеріали, інтеграційно-розважальні заходи, диплом, що засвідчує участь у проєкті.

Організаційний внесок: 175 Євро + 500 грн.

Останній термін реєстрації: 29 вересня 2013 р.

Контактна інформація: e-mail: ,

тел.:+38 063 7886291 - Яновська Інна, менеджер проєкту.

Детальна інформація щодо семінару та реєстрація учасників на сайті: www.imans.com.ua

 

 

Стипендії від Японського товариства підтримки наукових досліджень

Оновлено: 11.09.2013

Японське товариство підтримки наукових досліджень - Japan Society for the Promotion of Science ( JSPS ) - оголошує конкурс грантів 2014-2015 року для молодих фахівців з Північної Америки ( США і Канади), країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії і Росії для участі в короткострокових стажуваннях. Стипендіати отримають можливість брати участь у дослідницьких проєктах в університетах і дослідницьких інститутах Японії.

Фондом планується виділити близько 60 стипендій тривалістю від 1 до 12 місяців. Початок оголошеного стипендіального періоду - з 1 квітня 2014 до 31 березня 2015. Брати участь у програмі можуть дипломовані фахівці ( pre-/post-doctoral researchers ) усіх напрямів у гуманітарних, соціальних і природничих науках. Наукове керівництво роботою стипендіатів будуть здійснювати керівники дослідницьких груп у приймаючих організаціях.

Учасниками програми можуть стати громадяни перерахованих країн, що працюють на постійній основі в університетах чи дослідницьких організаціях країн, що входять до списку. Стипендія може бути присуджена тільки один раз. Іноземні дослідники, що працюють в Японії на момент оголошення конкурсу, не можуть претендувати на отримання стипендії Obei - Tanki Fellowship .

Гранти, що присуджуються в рамках програми, включають:

Транспортні витрати стипендіата на проїзд до Японії і на повернення до країни проживання;
Щомісячні виплати:
для PhD - фахівців - ¥ 362,000 ,

для фахівців , які не мають PhD ступеня , - ¥ 200,000 .

За умовами програми, заявки в JSPS про намір взяти іноземного дослідника повинні подавати представники приймаючої організації, тому організатори рекомендують іноземним фахівцям, що бажають взяти участь у програмі, якомога раніше встановити відносини з дослідницькими групами, які можуть виступити в якості приймаючої сторони.

Детальна інформація про вимоги до таких організацій опублікована на сайті програми : http://www.jsps.go.jp

Останній термін для подання заявок в JSPS:

1 термін: 7-11 жовтня 2013 ;
2 термін: 6-10 січня 2014 ;
3 термін: 7-11 квітня 2014 ;
4 термін: 7-11 липня 2014 .
Інформація про програму на сайті JSPS : http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html

Гранти від Софійського центру післядипломної освіти

Оновлено: 11.09.2013

Софійський центр післядипломної освіти ( the Centre for Advanced Study Sofia CAS Sofia ) оголошує прийом заявок для участі у конкурсі на отримання стипендій ( грантів ) для роботи над фундаментальними дослідницькими проєктами з гуманітарних і соціальних дисциплінах в Болгарії.

CAS Sofia - незалежний міжнародний міждисциплінарний інститут, розташований у столиці Болгарії - Софії. Інститут запрошує видатних вчених для роботи над індивідуальними дослідницькими проєктами в Центрі на строк до п'яти місяців.

У 2014-2015 н.р. CAS Sofia пропонує зарубіжним вченим гранти тривалістю від двох до п'яти місяців для роботи в резиденції Центру. Брати участь у конкурсі для отримання стипендій можуть як молоді, так і авторитетні вчені. Стипендіатам надається можливість обрати час початку роботи над проєктом і його тривалість в двох періодах:

з 1 березня по 31 липня 2014 року;
з 1 жовтня 2014 по 28 лютого 2015 року.
Щомісячна стипендія становить 700 євро та включає оплату проживання, вільний доступ до бібліотеки і до баз даних CAS, компенсацію транспортних витрат (400 євро), витрат на проведення досліджень (100 євро  щомісяця).

Останній термін подачі заявок на участь у програмі - 1 жовтня 2013 року.

Детальна інформація про умови участі в конкурсі опублікована на сайті: http://www.cas.bg/

Увага! Нові Степендіальні програми Human Frontier Science Program, Long-Term Fellowships та Cross-Disciplinary Fellowships для молодих науковців ХДУ.

Оновлено: 08.08.2013

Human Frontier Science Program (HFSP, Страсбург, Франція) пропонує стипендіальні програми для дослідників зі ступенем PhD в рамках фундаментальних транснаціональних і міждисциплінарних досліджень у сфері наук про життя. Пропоновані стипендіальні програми дозволять вченим, які мають ступінь кандидата наук, здійснити дослідження в новій для себе науковій галузі.

 

Стипендіальна програма довгострокових досліджень (Long-Term Fellowships) орієнтована на заявників, що мають ступінь кандидата наук в області біології, які, спираючись на вже існуючий науковий досвід, хотіли б відкрити для себе нові  області дослідження.

 

Міждисциплінарна стипендіальна програма (Cross-Disciplinary Fellowships) розрахована на дослідників, які мають ступінь кандидата наук в інших наукових галузях: фізика, хімія, математика, інформатика, та які, однак, мають обмежені пізнання в області біології.

 

Обидві стипендіальні програми пропонують фінансову підтримку тривалістю три роки для роботи за кордоном з наступним поверненням на батьківщину.

 

29 серпня 2013 - закінчення терміну прийому заявок.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі міжнародних зв'язків в 402 ауд. або за телефоном 32-67-40.

Міжнародні грантові програми та стипендії

Оновлено: 11.01.2013

  

 

 

Одним з основних напрямів роботи відділу міжнародних зв’язків є підготовка та реалізація міжнародних проєктів у сфері науки та освіти, залучення коштів міжнародних фондів та організацій для фінансування проєктів

   На сьогоднішній день у фокусі міжнародних зв'язків - довгострокові програми і проєкти, покликані забезпечити підвищення ефективності навчальної,  наукової діяльності та якості освіти до рівня світових стандартів.

   Так, у рамках міжнародних проєктів за останні 5 років університет отримав  інвестицій у вигляді грантів Єврокомісії на суму понад півтора мільйона євро та грант Держдепартаменту США у розмірі понад двісті тисяч доларів. Більш ніж 50 викладачів, науковців та фахівців університету підвищили кваліфікацію у партнерських навчальних закладах та організаціях. Було проведено біля десяти міжнародних наукових конференцій, що фінансувалися за кошти грантів і в яких взяли участь майже 30 науковців з ВНЗ Європи та США.

                                                                                             

 

п/п

Назва

Хто може брати участь

Короткий опис

Термін дії

Програми

1

DAAD     www.daad.org.ua   

Наукові стажування для викладачів ВНЗ

Викладачі ВНЗ

Підтримка міжнародної співпраці в галузі вищої освіти. Проведення програм обміну.

1-3 місяці

Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців

Пошукачі з усіх спеціальностей

До 10 місяців

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ

Бакалаври та спеціалісти

10-24 місяці

Стипендії DAAS/OSI

Випускники, аспіранти та молоді викладачі ВНЗ

В галузі гуманітарних та суспільних наук

3 місяці – 3 роки

Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів

Студенти останнього року навчання

 

1-3 місяці

Стипендії для митців та архітекторів

випускники

Стипендії на навчання  - для випускників з метою підвищення кваліфікації без отримання диплому

10 місяців

Стипендії на робоче перебування для викладачів ВНЗ

1-3 місяці

Стипендії університету Віадріна

студенти

Студенти за спеціальностями право, культурознавчі науки та економіка

10-24 місяці

Стипендії на навчання для випускників в галузі економіки

Студенти-випускники

Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам в галузі економіки навчатися на післядипломних магістерських програмах в німецьких університетах та отримати в Німеччині диплом магістра

10-24 місяці

Стипендії на семестр

студенти

Студенти, які на початку програми будуть навчатися на 3-4 курсі за фахом германістика/німецька мова як іноземна в українському ВНЗ

5 місяців: жовтень-лютий

Літні курси

Студенти або молоді викладачі (від 18 років)

Наявність володіння німецькою мовою

3-4 тижні

2

IREX   http://irex.ua/ua/education/ugrad

 

студенти

Система освіти підтримує економічний розвиток, соціальні реформи, й закладає основу для діяльності наступних лідерів.

 

3

Еразмус Мундус

Студенти і вчені, ВНЗ, організовані у консорціуми

Спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів і ВНЗ третіх країн. Ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

 

2009-2013

4

Темпус

www.tempus.org.ua

 

ВНЗ, науково-дослідні інституції, міністерства, незалежні агенції із забезпечення якості освіти, асоціації ректорів, викладачів, студентів, та ін.організації, що працюють у сфері освіти.

Мета – сприяти модернізації системи вищої освіти в країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між ВНЗ держав-членів ЄС і країн-партнерів.

2007-2013

5

Програма Жана Моне

 

ВНЗ (університети) з акредитацією. Асоціації викладачів і дослідників з питань європейської інтеграції.

Метою програми є поширення знань з питань євроінтегрційних процесів шляхом заохочення ВНЗ, об’єднань викладачів і дослідників до запровадження навчальних, дослідницьких, інформаційних заходів з питань європейської інтеграції у різних сферах суспільної діяльності.

Щорічно,зазвичай у лютому.

6

Fulbright   www.fulbright.org.ua    тел: (044) 279 18 50, 279 23 24

Fulbright Graduate Student Program

Студенти старших курсів, випускники ВНЗ, аспіранти

Кандидати повинні мати диплом спеціаліста, магістра або бакалавра

1-2 роки

Стипендії на проведення наукових досліджень у ВНЗ США

Кандидати та доктори наук, діячі культури, фахівці з бібліотекарства, аспіранти

Гуманітарні спеціалізації:

4-9 місяці

Запрошення американського фахівця

ВНЗ

ВНЗ можуть запросити американських науковців з будь-якого фаху для читання лекцій або проведення досліджень

До 31 жовтня

Учбові поїздки до Німеччини

Групи студентів

 

До 2 тижнів

Фонд Конрада Аденауера

 

Важливою складовою роботи фонду є підтримка молодих політиків та обдарованих студентів.

 

http://www.kas.de/ukraine/ukr

Fulbright Faculty Development Program

Викладачі ВНЗ та дослідники віком до 35 років, молоді кандидати наук (не пізніше 3 років після захисту)

 

До 16 травня щороку приймають документи

7

Work and Travel

Вимоги до учасників: вік 18-28 років; учасник має бути студентом денної форми навчання; володіти англійською мовою на рівні Upper-Intermediate.

Програма міжнародного обміну WorkandTravelнадає студенту можливість легально працювати в США на протязі 4 місяців, а ще 1 місяць подорожувати.

4 місяці: травень-жовтень