New Document Module

Updated: 9/14/2018

Перелік

міжнародних фондів та фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансування

Перелік міжнародних фондів та фінансових організацій.pdf (486.5 Kb)

Міжнародні освітні проекти

ЕРАЗМУС+

Україна є країною-партнером програми Еразмус+, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійну підготовку, молодіжну політику та спорт.

Докладно про програму Еразмус+:

Всі напрями мають різні можливості відкриті для країн-партнерів.

У сфері вищої освіти українські вищі навчальні заклади можуть брати участь в таких напрямах міжнародного виміру програми Еразмус+:

 • навчальна мобільність працівників та студентів ВНЗ (проекти міжнародної кредитної мобільності) на основі між інституційних угод (колишній Еразмус)
 • реалізація спільних магістерських програм та отримання індивідуальних стипендій (ступенева мобільність Еразмус Мундус)
 • розвиток потенціалу вищої освіти – реформування вищої освіти (ех-Темпус)
 • стратегічні партнерства
 • альянси знань
 • напрям Жана Моне з Європейських студій

У всіх вищевказаних напрямах українські інституції можуть бути партнерами, а за напрямами Жан Моне і Розвиток потенціалу вищої освіти, як координаторами так і партнерами.

Щорічно з жовтня по лютий/березень тривають конкурси програми Еразмус+. Детальну інформацію про всі можливості розміщено на сайті програми Еразмус+.

Задля посилення обізнаності, візуальної доступності, актуальності, ефективності та впливу міжнародних компонентів програми Еразмус+ і сфері вищої освіти діє Національний Еразмус+ офіс в Україні.

Національний Еразмус+ офіс в Україні є партнером Міністерства освіти і науки України та здійснює такі заходи:

Про можливості для українських учасників у сфері вищої освіти можна дізнатись на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Про можливості у сфері шкільної освіти можна дізнатись на сайті: http://www.etwinning.com.ua/

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТІВ ЕРАЗМУС+

Результати проектів Еразмус+ за різними напрямами

Проекти за участі України: База, статистика, контакти, веб-сайти проектів

Міжнародні наукові проекти

Одним із основних пріоритетів є інтеграція України до Європейського дослідницького простору. Цьому сприяє двостороння міжнародна співпраця з країнами-членами ЄС, з країнами східного партнерства, участь у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Зокрема, починаючи з 2014 року і до тепер, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020» передбачено фінансування у сумі 17,232 млн євро для 90 проектів, 9 з яких координуються українськими організаціями. За цей час 1190 українських установ та організацій підготували та подали на розгляд 915 проектних пропозицій. Загальна вартість проектів, у яких беруть участь 117 українських організацій – 465 851 011 євро.

Вітчизняні університети та наукові установи беруть активну участь у двосторонньому науково-технічному співробітництві в рамках міжурядових угод. Кількість проектів у рамках білатерального співробітництва у 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком. Обсяг фінансування проектів у 2017 році зріс у 3,5 рази порівняно з минулим роком.

Також Україна бере асоційовану участь у Програмі наукових досліджень та навчання «Євратом», Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA», програмі НАТО «Наука заради миру» тощо. Українські дослідницькі організації і університети співпрацюють з міжнародними організаціями та фондами, серед яких Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН), Український науково-технологічний центр (УНТЦ), Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР) тощо.

 Наукова сфера є однією з найбільш глобалізованих й інформація щодо результатів наукових досліджень має бути доступна українським науковцям. У 2017 році Міністерство забезпечило доступ до найпопулярніших в науковому світі ресурсів Web of Science та Scopus, які стали не просто базами наукових видань і публікацій, а й інформаційними платформами з багатьма додатковими корисними аналітичними сервісами. З цією метою з державного бюджету було виділено 12,8 млн. грн. Важливо й те, що установи не просто отримали доступ до наукометричних ресурсів. Обидві компанії-видавці Elsevier (Scopus) та Clarivate Analytics (Web of Science), на прохання Міністерства, погодилися проводити в Києві та регіонах семінари і тренінги з питань підвищення публікаційної активності науковців, написання якісних наукових статей, пошуку наукових видань для публікацій, планування наукової кар'єри. Окремо ці компанії проведуть роботу з упорядкування профілів українських вищих навчальних закладів та наукових установ, що дозволить підвищити їхні рейтинги та видимість на світовій науковій карті.

ГОРИЗОНТ 2020

У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми.

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:

 • зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
 • сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу;
 • за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства.

Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрямки:

 1. Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
 2. Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі;
 3. Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Українські установи, організації з кожним роком беруть все активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року і дотепер, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020», передбачено фінансування у сумі 17,232 мільйонів євро для 90 проектів, 9 з яких координуються українськими організаціями. За цей час 1190 українських установ та організацій підготували та подали на розгляд 915 проектних пропозицій. Загальна вартість проектів, у яких беруть участь 117 українських організацій – 465.851.011 євро.

Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017 року Європейська Комісія представила нову Робочу програму «Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні роки і передбачає фінансування на рівні близько 30 мільярдів євро.

Детальна інформація щодо Робочої програми «Горизонт 2020» на 2018 – 2020 рр.

Робочі програми на 2018 – 2020 рр. за напрямами

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» – актуальна дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською мовою об'ємом 10-15 сторінок, залежно від типу проекту. 

Детальні умови участі, інформація про дедлайни і відкриті конкурси, а також електронна система подачі заявок містяться на Порталі учасників CORDIS. Для подачі заявки кожна організація повинна зареєструватися на Порталі і отримати відповідний ідентифікаційний номер – PIC код.

Конкурси, оголошені у рамках Робочої програми на 2018 – 2020 рр.

НАЦІОНАЛЬНІ КОНТАКТНІ ПУНКТИ

Для надання інформації щодо можливостей програми Горизонт 2020, консультацій потенційних учасників на шляху від ідеї до реалізації проектів, допомоги у пошуку партнерів, Міністерством освіти і науки створено мережу національних контактних пунктів (НКП) та регіональних контактних пунктів (РКП), що затверджені наказом МОН від 13.03.2015 р. №285. Вони діють, переважно, на базі університетів та наукових установ, і розподілені відповідно до різних конкурсних напрямків програми «Горизонт 2020». Усі консультації надаються безкоштовно.

З метою приведення діяльності НКП до європейських стандартів, МОН затверджено Положення про національний контактний пункт Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» наказом МОН від 08.12.2016 р. №1469.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

НАТО

Співпраця між Україною і НАТО в науковій сфері розпочалася 1991 року. За весь час у ній взяли участь майже 1 тис українських учених.

З 2004 р. Наукова програма НАТО була замінена програмою «Наука заради миру та безпеки» (SPS). Програма збирає разом дослідників та фахівців з України і країн НАТО, які вирішують питання безпеки за допомогою наукового співробітництва. Крім застосування наукових розробок у сфері боротьби з тероризмом і новими загрозами, пріоритетними є розвиток інформаційних технологій, сфери біології клітин і біотехнології, нових матеріалів, захист довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

Міністерство освіти і науки України є головним виконавцем низки основних заходів підпункту «Наука» щорічних національної програм співробітництва Україна – НАТО.

Ключовим механізмом забезпечення координації співробітництва між Україною та НАТО в сфері науки є Спільна робоча група (СРГ) Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля, яка була утворена у 2000 р. Засідання СРГ проходять раз на рік, по черзі в Брюсселі та Києві відповідно.

 Станом на листопад 2017 р. виконуються 39 багаторічних проектів за участю українських науково-дослідних установ загальною сумою близько 10 млн. дол. США.

EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA-UA)

Наразі Міністерством освіти і науки формується Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), затвердження якої заплановано до кінця 2017 року. Затвердження Дорожньої карти забезпечить виконання статті 375 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України у європейському науковому середовищі, а також посилить науковий потенціал країни для вирішення національних і глобальних викликів.

 Інтеграція українських учених у Європейський дослідницький простір допоможе створити критичну масу вчених у багатьох сферах науки та технологій, а також сприятиме ефективному трансферу знань між державними та приватними структурами (з урахуванням охорони прав інтелектуальної власності).

ДВОСТОРОННІ НАУКОВІ КОНКУРСИ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Продовжено прийом заявок на конкурс українсько-французьких науково-дослідних проектів

У квітні-червні триватиме конкурс українсько-французьких науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

У квітні-червні триватиме конкурс українсько-індійських науково-дослідних проектів на 2019-2021 роки

Конкурс українсько-австрійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

Конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

Стартує конкурс українсько-чеських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

Конкурс спільних українсько-американських науково-дослідних проектів за програмою «Спільні наукові проекти»

Конкурс спільних українсько – литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 роках

Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 роках

Короткострокові стипендії для науковців з досвідом, які співпрацюють з французькими університетськими та науковими закладами

Продовжено конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів на період 2017 – 2018 років

Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2017 – 2018 років

Конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів на період 2017 – 2018 років

Конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів

Конкурс спільних українсько-молдовських науково-дослідних проектів

Конкурс спільних українсько-білоруських науково-дослідних проектів на період 2016 – 2017 років

ЄВРАТОМ

Дослідницька та навчальна програма «Євратом» компліментарна до програми Європейського Союзу з досліджень та інноваційної діяльності «Горизонт 2020», яка об’єднує усі програми ЄС з фінансування науки та інновацій.

Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) підписана 27 червня 2016 року в м. Брюссель.

 Набуття Україною статусу асоційованого члена Програми наукових досліджень та навчання Євратом окрім того, що відкриває шляхи для участі українських науково-дослідних установ та організацій, університетів, вітчизняних вчених у перспективних проектах сфери ядерної енергетики, також сприяє імплементації державою стандартів ядерної безпеки Європейського Союзу.

ЄВРОПЕЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ЦЕРН)

Угоду між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) вчинено 03 жовтня 2013 року у м. Женеві та ратифіковано Верховною Радою України 02 вересня 2014 року. 05 жовтня 2016 року Україна стала асоційованим членом Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН).

Набуття Україною статусу асоційованого члена в ЦЕРН надає унікальну можливість для українських учених отримувати досвід участі у передових дослідженнях, працювати в ЦЕРН у якості співробітників та брати участь у програмах розвитку кар’єри. Також це розширює доступ до проектів та освітніх програм ЦЕРН, сприяє підвищенню ефективності наукових розробок і підготовки наукових працівників вищої кваліфікації.

Асоційоване членство України в Європейській організації ядерних досліджень (ЦЕРН) сприяє активізації наукового потенціалу України для здійснення фундаментальних досліджень з фізики та ядерної фізики та створює сприятливі умови на шляху інтеграції України до європейського наукового простору.

Міністерством освіти і науки розроблено такі нормативно-правові акти:

 1. Наказ «Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)» від 14 вересня 2016 року № 1104/580
 2. Наказ «Про Міжвідомчу координаційну раду МОН та НАН України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)» від 31.03.2017 р. № 515/140.
 3. Постанова КМУ від 16 грудня 2016 р. № 1061 «Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях».

Співпраця з міжнародними організаціями

ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/spivpracya-z-mizhnarodnimi-organizaciyami/chlenstvo-ukrayini-u-mizhnarodnih-organizaciyah

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/spivpracya-z-mizhnarodnimi-organizaciyami/mizhnarodni-proekti

Стипендійні можливості

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronni-ugodi-u-sferi-osviti-ta-stipendijni-mozhlivosti

Інформація з сайту Міністерства освіти та науки України

 

                                                                              Шукай нас у Facebook!

 

Відтепер за новинами та діяльністю відділу міжнародних зв’язків та Інформаційного центру ЄС при ХДУ можна слідкувати і в соціальній мережі «Facebook». 

Кожного дня для вас тільки найактуальніші міжнародні освітні програми, гранти, стипендії, стажування, конкурси, тренінги, літні табори, освітні поїздки тощо.

https://m.facebook.com/IROUKRAINEKSU 

 

 

Стипендії DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2016/2017 рік

 Німецька служба академічних обмінів (DAAD) рада поінформувати про оголошення конкурсу на стипендійні  програми DAAD.

 Нижче представлений інформаційний буклет з переліком всіх програм для студентів, аспірантів та наукових співробітників на 2016/2017 рр.

Докладну інформацію про програми, а також аплікаційні форми можна також знайти на сторінці www.daad.org.ua.

Заяви на більшість стипендійних програм подаються до Інформаційного центру DAAD у Києві. Документи можна подавати особисто або надсилати поштою.

Image1.tif (3.1 Mb)Image2.tif (5.1 Mb)

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців

Updated: 9/9/2016

 Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців DAAD

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.

Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Хто може подавати заяву?

Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.

Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Олександра фон Гумбольдта звертатися в першу чергу до Фонду ім. Гумбольдта.

На що надається підтримка?

 • Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове стажування може проходити і у різних інституціях.
 • Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
 • Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.

Тривалість фінансування

 • Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану.
 • Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?

 • Щомісячні виплати в розмірі:
  - 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
  - 2.150 євро для професорів.
 • Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина пошукача або інша сторона
 • Інші виплати не надаються.

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія.

Основними критеріями відбору є:

 • наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій
 • переконливий та добре спланований науковий проект

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе на батьківщині
 • Науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером. Має гарантуватися надання робочого місця.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD (коротка інструкція). Крім того, необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська)

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

  • формуляр-заява онлайн

 

  • повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки
  • список наукових публікацій (максимум 3 сторінки
  • докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок
  • календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути / наукові партнери) запланованого наукового стажування
  • письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується надання робочого місця

2. Документи, які надсилаються поштою:

 • зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.

Вимоги до документів Ви знайдете тут

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Стипендії можуть починатися не раніше 1 липня 2017 року.
31.05.2017
Стипендії можуть починатися не раніше 1 грудня 2017 року.

Місце прийому заяв

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

Місце отримання інформації та консультації

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація

Наукові річні стипендії від Служби академічного обміну DAAD

Updated: 9/9/2016

Наукові річні стипендії від Служби академічного обміну DAAD

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Основною метою цієї програми є підтримка наукових проектів в рамках написання дисертацій.

Хто може подавати заяву?

Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію.

На що надається підтримка?

Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.

Тривалість фінансування

 • Від 7 місяців до, як правило, 10 місяців; період виплати стипендії встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого планування.
 • Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?

 • щомісячні виплати, залежно від попередньої освіти, в розмірі
  750 євро для випускників,
  1.000 євро для аспірантів
 • виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
 • допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона

Крім того, за певних умов можуть надаватися наступні додаткові виплати:

 • щомісячна допомога на оренду житла
 • щомісячні доплати на супроводжуючих членів сім´ї

Для мовної підготовки до перебування у Німеччині DAAD пропонує наступні виплати:

 • Покриття вартості мовного онлайн-курсу „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) протягом 6 місяців з моменту отримання підтвердження про надання стипендії.
 • За необхідності: мовний курс (2, 4 або 6 місяців) перед початком навчання; рішення щодо участі та тривалості приймає DAAD залежно від рівня володіння німецькою мовою та намірів. Участь у мовному курсі є обов´язковою, якщо мовою викладання або робочою мовою у німецькій приймаючій інституції буде німецька.
 • Допомога на участь у самостійно обраному курсі німецької мови під час навчання.
 • Повернення витрат на складання іспиту TestDaF на батьківщині стипендіата після отримання підтвердження про надання стипендії або у Німеччині до завершення виплати стипендії.
 • Як альтернатива тесту TestDaF для стипендіатів, яким призначено мовний курс: повернення коштів за складений під час отримання стипендії іспит DSH або GI (Гете-Інституту).

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з фахових науковців.

Основними критеріями відбору є

 • переконливий та добре спланований науковий проект або підвищення кваліфікації
 • академічні досягнення

Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу позафахову діяльність.

Умови участі

Які передумови слід виконати?

 • На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 2 років. В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
 • Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.

Примітка:
Для пошукачів в галузі медицина, ветеринарна медицина та стоматологія діють додаткові положення, які ви знайдете у пам´ятці „Додаткова інформація до наукових стипендій DAAD для пошукачів в галузі медицини“. Додаткова інформація для лікарів (українською мовою)

Знання мов

Вимоги до рівня володіння мовою залежать від намірів та фаху пошукача: для гуманітарних та соціальних наук, а також юриспруденції очікується, як правило, принаймні добре володіння німецькою мовою. Для природничих та інженерних наук, а також якщо у приймаючому інституті спілкування може відбуватися англійською мовою, допускається також підтвердження доброго володіння англійською мовою.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD (коротка інструкція). Крім того, необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 1 екземпляр роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська, українські документи подаються з перекладом)

Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!

1. Документи для завантаження на портал DAAD:

  • формуляр-заява онлай
  • повна автобіографія у табелярній формі (CV)
  • за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
  • докладний та точний опис наукового проекту (Proposal), узгодженого з науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт (максимум 10 сторінок) Корисна інформація щодо змісту
  • календарний план передбачених досліджен
  • підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця, з посиланням на плани пошукача, де зазначається згода приймаючого інституту щодо надання робочого місц
  • всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками, включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді української копії та перекладу
  • підтвердження про зарахування до аспірантури на батьківщині, якщо там планується захист дисертації - копія та перекла
  • атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та перекла
  • інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та переклад
  • підтвердження знань іноземної мови (німецької або англійської). 
   Німецька мова: onDaF, TestDaF, Гете-Сертифікати, DSH, DSD-II, telc Deutsch; вимагається також і від германістів.
   Англійська мова: onSET, TOEFL або IELTS. При наявності інших мовних сертифікатів слід спочатку з´ясувати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, чи підходять вони для подання заяви. 

2. Документи, які надсилаються поштою:

  • Зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв.


 • свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська). Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після реєстрації. Корисна інформація щодо змісту рекомендації

Вимоги до документів Ви знайдете тут

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Початок стипендії: 01.10.2017

Місце прийому заяв

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація щодо подання заяв

 • Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 • Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього дня прийому заяв.
 • Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
 • Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.

Місце отримання інформації та консультації

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ 
Україна 
E-Mail:
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація

Магістерська програма від Міжнародного Вишеградського фонду

Updated: 11/3/2015

Пропонуємо Вашій увазі програму «Магістр міжнародних відносин»: Європа з точки зору  Вишеградської Четрівки. Це нова престижна програма, що проводиться Міжнародним Вишеградським Фондом спільно з чотирма провідними університетами Центральної Європи.

Міжнародний Вишеградський фонд був заснований у червні 2000 року державами так званих "країн Вишеградської Четрівки" (Чеської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки) з метою підтримки проектів у галузі культури, освіти і науки,  туризму та транскордонного співробітництва.

Студенти, які беруть участь у програмі, отримають унікальну можливість познайомитися із культурою Центральної Європи та поглибити свої знання про сучасні напрямки міжнародних відносин та європейської інтеграції. Займаючись дослідженнями на базі провідних факультетів університетів Вишеградської Четвірки, а також відвідуючи змістовні та цікаві лекції визнаних іноземних професорів, учасники програми матимуть змогу дізнатися про новітні досягнення  в галузі міжнародного права, економіки, політології та європейської культури.

На 2014-15 навчальний рік Фондом передбачено 19 стипендій. Стипендія для громадян Східної Європи складає 8000 євро. Стипендії надаються учасникам, які наберуть найбільшу кількість балів при поданні заявки.

Всі кандидати повинні подати он-лайн заявку, що розміщена на сайті Ягеллонського університету (Краків, Польща): https://www.erk.uj.edu.pl

Детальніше про  реєстрацію та необхідні документи Ви можете дізнатися за посиланням: http://visegradstudies.eu/admissions/required-application-documents/ та у відділі міжнародних зв’язків (ауд. 402, головного корпуса, тел. 32-67-40).

International Summer School in Norway

Updated: 1/27/2014

How to apply to the International Summer School

The International Summer School admits students once a year to its six-week summer programme. You do not have to be a current student to apply. You will simultaneously choose your classes and apply for admission to the ISS. Course changes are possible, but limited. We welcome also UiO students and all students  in degree programmes in Norway and Scandinaviato apply! 

1. Are you qualified to apply?

See if you are qualified to apply to the International Summer School. Admission requirements are different for Master's and Bachelor's courses.

2. How to finance your participation

Before applying, review the ISS program fees and scholarship information. 

3. Online Pre-Application 

You can expect a response within 2 - 3 working days. 

Fill out this form to receive an application for Bachelor's courses
Fill out this form to receive an application for a Master's course.

4. Application sent to you by e-mail

We will review the information in the Pre- Application Form and send you a response by email.

5. Gather documents

Gather all the documents that the ISS requires and include them with the application form. See required documents for more information.

6. Pay the application fee

If you are sending your application to the  Oslooffice, remember to pay the application fee. If you are sending your application to the US Branch office. Remember to enclose your check or money order.

7. Post your application

Complete your application form, compile your required documents and send your application by post to the correct ISS Office. Scholarship-seeking candidates must mail their application no later than 1 February. Current UiO students and other self-paying candidates can apply until 1 May

Note: We do NOT accept applications sent by email or fax.

For the references please contact The International Relation Office (room 402)

Міжнародна Програма Обміну AIESEC

Updated: 1/13/2014

Чому AIESEC організовує Міжнародну Програму Обміну?

AIESEC змінює світ через створення небайдужих, сильних лідерів. Найефективнішим інструментом для цього є міжнародний досвід, який ми пропонуємо. Адже волонтерська поїздка в іншу країну вимушує тебе бути сильним, це випробування, яке ти пам’ятатимеш все життя. Людина, яка повертається з Міжнародної програми обміну, разом із набутими знаннями та навичками, своїм власним розвитком, привозить позитивний вплив на нашу суспільство. Адже вона неодмінно буде ділитись ідеями і цінностями із своїми друзями, знайомими, родичами. Це створює суспільство, якому не все одно. Не все одно на соціальні проблеми, не все одно на світ, на інших людей. Набувши досвіду волонтерства, люди стають тими лідерами, яких так потребує сучасний світ.

 Для чого це тобі?

 Міжнародна програма обміну представляє собою участь у соціальних проектах AIESEC або інших громадських організаціях, що пов'язана з широким колом питань розвитку суспільства. Тривалість програми: 6 – 8 тижнів.

 Програма націлена на розвиток особистісних та професійних якостей молоді.

 Програма полягає в короткостроковому обміні, під час якого ви будете мати змогу познайомитися зі студентами приймаючої країни, роботою навчальних закладів, в яких молодь як учасник програми проводить тренінги на різні соціальні теми, або вплинути на життя різних шарів населення.

 Міжнародна програма обміну AIESEC дає тобі змогу подорожувати, отримувати новий досвід, та покращувати свій рівень англійської мови, культурної обізнаності та адаптивності. Також протягом програми ти неодмінно познайомишся з новими цікавими людьми з усього світу.

 

Умови програм:

 Під час міжнародної програми обміну тобі забезпечується місце проживання та в багатьох країнах харчування.

 Ціна участі у міжнародній програмі обміну становить 1500 грн.

 Витрати на переліт/переїзд покриваються учасником.

Критерії відбору на участь у Міжнародній програмі обміну AIESEC:

 • вік — 18-27 років;;
 • студент 1-6 курсу денної або заочної форми навчання, випускник або молодий спеціаліст
 • рівень англійської мови — не нижче середнього;
 • презентаційні навички;
 • наявність закордонного паспорту.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу міжнародних звязків (402 ауд., г.к.) або на сайт http://aiesec.ua/ru/exchange/exchangeprogramme

The Lane Kirkland Program

Updated: 1/11/2014

Polish-American Freedom Foundation

Founder of the Program

 and

 Education for Democracy Foundation

Program Administrator – since August 2013

 announce an open competition for candidates from

 Ukraine,Belarus,Russia,Moldova,Georgia,Armenia,Azerbaijan,

 Kazakhstan and Kyrgyz Republic

 for

 THE LANE KIRKLAND SCHOLARSHIPS in the 2014-15 academic year

 

 The Program is addressed to young leaders with higher education who are interested in the development of democracy, economy and civil society in their countries and in the region.

The Program is realized in the form of a two-semester project course with Polish universities and 2-4-week professional internships with public or private institutions.

 

FIELDS:

 • Economics and management
 • Administration / management (business, NGO, culture, environmental protection, health care)
 • Public administration (government and local government)
 • Law
 • Social science (social psychology, sociology)
 • Political science and international relations
 • Journalism
 • Development policy

CANDIDATES:

 In the 2014/2015 academic year the Kirkland Program is addressed to the following persons:

 •  experts, politicians, employees at government and local government institutions
 • entrepreneurs and managers
 • leaders of non-governmental organizations, cultural organizers and promoters of active citizenship
 • academic teachers
 • journalists.

ELIGIBILITY CRITERIA:

 • Citizenship and permanent residence in one of the targeted countries (holders of permanent residence card inPolandare ineligible)
 • Master's degree
 • Up to 35 years of age (in special cases up to 40)

Polish language proficiency adequate to effectively attend lectures and seminars as well as to prepare a diploma project or, alternatively, English in case of those candidates who select a specific study program with English as the language of instruction (in such cases, only basic Polish is required)

Professional experience of at least 2 years

Our Program’s philosophy is based on the mutual respect, regardless of the country of origin.

 

PREFERENCES:

Candidates actively working in their professional and social fields

Candidates who have significant achievements

Candidates who have not studied inPolandbefore

REQUIRED DOCUMENTS:

1.    Application form on-line

       a)    detailed personal questionnaire

       b)    proposed program of study inPolandexplaining

the purpose of participation in the Kirkland Program and including the future plans connected with its completion (not exceeding 4,000-6,000 characters with spaces)

2.    Two letters of reference (in Polish, English or Russian), describing the achievements and qualifications of the candidate as well as the expectations connected with the candidate’s further development and work in her/his professional or social field – to be submitted

by e-mail

3.    Copy of Master’s degree diploma (or PhD diploma) – to be submitted by e-mail

 

SELECTION PROCESS:

 Approximately 45 best applicants will be selected in a 3-stage evaluation process of candidates:

 Stage 1 - formal assessment of applications

Stage 2 - substantive assessment of applications

Stage 3 - interviews (April 1 - April 30, 2014).

 The candidates who have qualified by passing all 3 stages are informed via e-mail at the end of March. The information of the final results will be sent via e-mail in June 2014.

 

APPLICATION PROCEDURE:

 The application form is available at: http://kirkland.edu.pl

Application forms should be filled out on-line. 

After the on-line application is completed, the system will generate a confirmation document that needs to be printed. The signed document should then be sent to the Program Office by regular mail with the candidate's current photograph attached thereto.

 The letters of satisfaction and copies of diploma should be scanned and sent to:

 

The deadline for submitting applications for the Kirkland Scholarship Program is:

 March 1, 2014

 The applications received after the above-mentioned date shall not be examined.

 FINANCIAL CONDITIONS:

Scholarship: approx. PLN 1,800 per month. Additionally, the following costs are covered: educational fees, accommodation in Poland, insurance, travel to and from Poland, visa fees, purchase of educational materials and equipment. The computers rented by students during the scholarship program may become their property, free of charge, after the scholarship requirements have been fully satisfied.

Fulbright Graduate Student Program

Updated: 11/21/2013

Fulbright Graduate Student Program

УВАГА! Конкурс на 2015-2016 академічний рік буде оголошено на початку 2014 року.

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master's program); навчання за суміжною спеціальністю; річне/півторарічне навчання без отримання диплому з метою поглиблення знань з певної наукової дисципліни (non-degree study program); підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни
*За винятком спеціальностей: бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.

Вимоги до кандидатів:

 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу
 • володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі
 • мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2014 р.)
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів

* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в Україні; Програми імені Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та обмінів, що фінансовані Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях.

** Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США; студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.

*** Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не раніше 2-х  років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до візи).

Умови гранту:

 • оплата навчання в університеті
 • щомісячна стипендія
 • медичне страхування
 • квиток в обидва боки

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів до якого входять:

 • анкета (завантажується з сайту http://www.fulbright.org.ua)
 • обов'язкові додаткові форми
 • три рекомендаційні листи
 • копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману кваліфікацію, ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або копія залікової книжки для студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу. Документи мають бути завірені тільки тією установою, яка їх видала (нотаріально завірені копії не приймаються). Фіналісти програми повинні будуть подати завірені переклади документів про освіту англійською мовою.
 • портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків)

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи:

 • перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників вимогам конкурсу(травень 2013)
 • рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб, які вийшли до півфіналу (червень - липень 2013)
 • співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів американсько-українською комісією (середина вересня 2013)
 • затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів програми (січень - квітень 2014)
 • початок навчання/гранту – серпень - вересень 2014 року.

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record Examination) у жовтні-листопаді 2013 року. Кандидати з права складатимуть лише TOEFL.

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу витрати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; оплачує комп'ютерне тестування для фіналістів програми; надає візову підтримку стипендіатам.

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США). Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити університети у відповідності до академічних або наукових інтересів кандидатів.

Документи приймають до 16 травня щороку.

Координатор програми — Інна Бариш 
Асистент програми — Оксана Парафенюк 

Офіційний сайт програми - http://www.fulbright.org.ua

Освітні курси за програмою МАШАВ (Израиль)

Updated: 11/18/2013

Уважаемые студенты! Предлагаем Вашему вниманию следующие курсы и программы, в которых Вы можете принять участие. Информация о программах предоставлена первым секретарем Посольства Израиль в Украине, координатором программы МАШАВ, Гаем Гилади.

1)     Программа МАШАВ – израильское Агентство международного сотрудничества в целях развития при Министерстве Иностранных Дел Израиля и отвечает за разработку, координацию и реализацию государственной программы Израиля по сотрудничеству в целях развития. МАШАВ сосредотачивает усилия на развитии человеческого и институционального потенциала, путем обмена опытом и передачи знаний, ноу-хау и инновационных технологий, а также проверенных методик адаптации к потребностям развивающихся стран. Подход МАШАВ заключается в обеспечении устойчивого развития в сферах социальных услуг, экономики и экологии, и объединения усилий международного сообщества по реализации целей развития тысячелетия к 2015 году. В случае стихийных бедствий, МАШАВ также оказывает гуманитарную помощь и участвует в работах по реконструкции и восстановлению.

2)     Международный курс «Инновационные технологии в растениеводстве и сохранении продукции». Курс будет проходить: 13.01-04.02.2014 и освещает следующие темы:

- культуры: томаты, огурцы, болгарский перец, зелень, клубника, виноград, листопадные и бахчевые;

- технологии выращивания саженцев;

- агротехнические приемы выращивания промышленного урожая;

- орошение и внесение удобрений;

- интегрированный метод борьбы с вредителями – Integrated Pest Management (IPM);

- уборка, сортировка, калибровка и интегрированный подход к соблюдению качества продукции;

- инструкторские службы Израиля в сельском хозяйстве;

- “Know-how” и производители оборудования инновационных технологий.

Курс состоится в Международном Учебном Центре МАШАВ-CINADCO в кибуце Шфаим, расположенном между Тель-Авивом и Натанией.

3)     Международный симпозиум: «Творческое мышление в специальном образовании» 03.02.2014-27.02.2014    Курс направлен на расширение разнообразия моделей и методов решения вопроса образования для детей с особыми потребностями и их интеграцию в нормативную среду; баланс между потребностями детей с особыми нуждами и «нормативных детей». Целью курса является так же научить педагогов мыслить творчески и поощрить развитие в себе способности и готовности инициировать новые проекты и модели в области специального образования и интеграции детей с особыми потребностями.  

4)     R and D Division Course On: «Продовольственная безопасность и хранение зерна – технологии и управление». Курс состоится: 02-17 декабря, 2013 года. Курс направлен на усовершенствование знаний, рассмотрение инновационной методики в области продовольственной безопасности и хранения зерна с акцентом на использование методов, которые заменят использование бромистого метила.

5)     Курс «Управление и использование территориальных водных ресурсов в сельском хозяйстве и в повседневной жизни». Курс состоится: 02 декабря 2013 по 17 декабря 2013. Курс направлен на подготовку специалистов частного сектора, неприбыльных организаций, сельскохозяйственный и публичный сектора с целью повышения знаний в области водных ресурсов в сельскохозяйственном и повседневном использовании.

6)     Курс «Интеграционный подход к дошкольному развитию и образованию ребенка», курс пройдет с 02 декабря 2013 по 19 декабря 2013. Курс направлен на сравнение раннего развития ребенка в Израиле и Украине, приоритеты в раннем развитии ребенка, способы развития ребенка с рождения и до 6 лет, основные психологические теории развития и обучения, дети с особыми потребностями.

7)     «Прогрессивные методы повышения производства молочных продуктов: маленькие и большие жвачные животные». Курс пройдет с 06 января 2014 по 30 января 2014. Целью курса является обеспечение участников последним достижениями в сфере  молочного производства.

 

Перечень всех курсов, которые проводятся на английском и на русском языках, можно узнать в отделе международных связей.

Любую информацию о программе МАШАВ также можно узнать по тел.: +38 044 5861531

Анкету на участие в курсах можно заполнить в отделе международных связей ХГУ ауд.402 г.к. Курсы будут проходить на территории Израиля. Размещение и питание оплачивает израильская сторона.

Гранты для обучения в магистратуре Бернского университета (Швейцария)

Updated: 10/28/2013

Гранты для обучения в магистратуре Бернского университета (Швейцария)

Бернский Университет ( Universität Bern ) сообщает о проведении конкурса грантов для обучения в магистратуре университета студентов-иностранцев с сентября 2014 года.

Университет планирует выделить шесть грантов иностранным студентам, проявившим незаурядные способности в обучении в бакалавриате в родной стране. Гранты предоставляются для обучения в магистратуре любого факультета Бернского университета, кроме направлений, связанных с биомедициной. Список магистерских программ и факультетов можно найти на сайте университета:http://www.zib.unibe.ch/content/master/i...

Ежемесячные выплаты стипендиату составят 1600 швейцарских франков. Следует принять во внимание, что стоимость жизни в Швейцарии выше, чем в других европейских странах. Минимальные ежемесячные расходы студента в среднем составляют около 2000 швейцарских франков. Примерная детализация расходов приведена в разделе FAQs:http://www.int.unibe.ch/content/incoming....

Изначально грант выделяется на 13 месяцев обучения, начиная с 1 сентября 2014 года. Финансирование будет продолжено по окончании указанного срока при условии академической успешности стипендиата.

Претендовать на участие в программе могут иностранные специалисты, проживающие на момент подачи заявки за пределами Швейцарии, получившие диплом бакалавра в университете ВНЕ Швейцарии. Диплом бакалавра должен быть получен не позднее июля 2014 года. Специальность в дипломе должна совпадать с магистерской программой, выбранной для изучения в Бернском университете. 

Отбор кандидатов на участие в программе проходит несколько этапов. На первом этапе комиссия рассматривает присланные заявки с учетом соответствия всем формальным требованиям к документам. На следующем этапе из списка претендентов отбираются кандидаты, квалификация, академическая успешность, мотивация и потенциал которых с точки зрения отборочной комиссии делает их наиболее перспективными кандидатами на участие в программе.

Пакет документов, необходимых для участия в Конкурсе, должен быть прислан в Университет до 30 ноября 2013 года.

Детальная информация об участии в Конкурсе опубликована на сайте Университета:http://www.int.unibe.ch

Гранты Международного стипендиального фонда Хоньо (Honjo International Scholarship Foundation)

Updated: 10/25/2013

Гранты Международного стипендиального фонда Хоньо ( Honjo International Scholarship Foundation ) предназначены студентам-иностранцам для обучения на последипломном уровне (магистратура, аспирантура) в японских университетах. По итогам конкурса гранты получат от 15 до 20 студентов. 

Требования к участникам программы: 

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты-иностранцы, зарегистрированные для обучения на последипломном уровне в японских вузах, демонстрирующие академические успехи и высокие моральные качества, нуждающиеся в финансовой помощи. 

2. Претенденты на участие в программе должны быть зарегистрированы для обучения либо приняты на последипломный уровень обучения в японском вузе с (после) 1 апреля 2014 года. Для подтверждения этого факта необходимо представить любой из следующих документов: свидетельство о зачислении, письмо о приеме или письмо, подтверждающее, что студент принят на обучение. 

3. Студенты, зачисленные в аспирантуру (PhD Program), должны иметь дату рождения не ранее 31 марта 1978 года. Студенты, зачисленные в магистратуру – не ранее 31 марта 1983 года. 

4. Необходимо убедить членов комиссии в том, что стипендиат имеет возможность трудоустройства по возвращении в родную страну после окончания курса обучения в Японии. 

5. Участник программы должен продемонстрировать отборочной комиссии умение и желание быть «послом доброй воли», внести свой вклад в установление добрых межнациональных отношений. 

6. Студент должен быть в состоянии поддержать простую беседу на японском языке, поскольку собеседование будет проводиться на японском. 

Стипендия составляет от ¥150,000 до ¥200,000 в месяц в зависимости от продолжительности обучения. Продолжительность обучения – от 1 до 5 лет - зависит от программы обучения. Для участия в научных конференциях предоставляется дополнительное финансирование. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 30 ноября 2013 года

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Фонда: http://hisf.or.jp/english/sch-f/ 

Институт биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research ) объявляет набор молодых специалистов для обучения по программе международной аспирантуры (FMI International PhD Program)

Updated: 10/25/2013

Институт биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research ) объявляет набор молодых специалистов для обучения по программе международной аспирантуры (FMI International PhD Program) с получением степени PhD университета г. Базеля. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты, имеющие академическую степень (магистр, специалист, и др.), которая дает возможность поступления в аспирантуру в родной стране претендента. В конкурсном отборе могут участвовать студенты, которые планируют получить такую степень к началу программы FMI.

Основные научные направления, представленные в FMI:

infection biology

neurobiology

cell biology

developmental biology

biophysical chemistry

structural biology

systems biology

bioinformatics.

Обычная продолжительность PhD программы в Базельском университете – 4 года. Формально научное руководство осуществляет руководитель научной группы, однако аспирант имеет возможность дополнительно выбрать научного руководителя из профессоров и экспертов Университета.

 Программа финансируется Швейцарским научным фондом ( Swiss National Science Foundation ).

Заявки на участие в программе принимаются два раза в год. Обычно прием заявок заканчивается в мае и декабре. Шортлист кандидатов, приглашаемых на собеседование, публикуется в январе и июне соответственно.

Ближайший крайний срок приема заявок – 30 ноября2013 г. Интервью с успешными кандидатами будет проводиться 29 и 30 января 2014 года.

Заявки подаются онлайн. К заявке необходимо приложить копию диплома и CV (максимальный объем – 1 страница). Рекомендательное письмо (хотя бы одно), написанное в соответствии с образцом, представленным на сайте, должно быть отправлено лицом, дающим рекомендацию, непосредственно в конкурсную комиссию до крайней даты приема заявок.

 Подробная информация опубликована на сайте программы: http://www.fmi.ch/training/phd/organization/

Стипендии Ванье (Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier CGS)

Updated: 10/25/2013

На сайте программы канадских стипендий Ванье сообщается о начале конкурсного отбора для получения грантов 2014-2016 гг.

 Стипендии Ванье (Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier CGS), учрежденнные Правительством Канады, предоставляют возможность успешным дипломированным специалистам (гражданам Канады и иностранцам) продолжить образование в канадских университетах. Программа предполагает последипломное обучение (аспирантура, PhD) в гуманитарных, социальных, естественных, технических науках и медицине.

Для участия в конкурсе на получение стипендий претендентам следует в первую очередь обратиться в один из канадских университетов, которому Правительство Канады через уполномоченные организации выделило средства по данной программе. Список университетов, участвующих в программе в 2013, 2014 и 2015 годах, представлен на сайте Vanier Canada Graduate Scholarships:http://www.vanier.gc.ca/eng/pdf/allocations-attribution.pdf 

В отдел последипломного образования (graduate studies office) соответствующего факультета выбранного университета необходимо направить письмо с выражением заинтересованности в подаче заявления на участие в программе стипендий Vanier Canada Graduate Scholarship в этом университете. Претенденты должны соответствовать требованиям к поступлению в выбранный университет, включая требования к знанию языка. Перечень требований, предъявляемых к поступающим в университет, можно получить в отделах последипломного образования.

Письмо с выражением заинтересованности желательно отправить в университет как можно раньше. Заявки от претендентов на стипендию с приложением всех необходимых документов принимаются университетами в сентябре-октябре месяце, в это же время в университетах формируются списки кандидатов на получение стипендии.

6 ноября 2013 года – конечный срок для выдвижения университетами кандидатов на стипендию; университеты направляют сформированные списки в организации, распределяющие средства по программе.

Окончательный список стипендиатов программы Ванье объявляется в апреле – июне следующего года. Выплата стипендий начинается в мае или сентябре после объявления результатов конкурса.

Участвовать в программе могут как специалисты, только планирующие обучение в аспирантуре, так и являющиеся аспирантами, при условии, что длительность обучения в аспирантуре не превышает 20 месяцев на 1 мая 2014 года.  Стипендия составляет $50,000 в год как для граждан Канады, так и для иностранцев; продолжительность обучения по программе - 3 года.

Подробная информация о программе опубликована на сайте Vanier Canada Graduate Scholarships 

Ежегодная программа грантов имени Фредерика Бантинга ( The Banting Postdoctoral Fellowships )

Updated: 10/25/2013

Ежегодная программа грантов имени Фредерика Бантинга ( The Banting Postdoctoral Fellowships ) учреждена Правительством Канады для поддержки участия в научно-исследовательских постдокторских программах выдающихся молодых специалистов, граждан Канады и иностранцев.

 По результатам конкурса ежегодно отбирается 70 лучших претендентов. Стипендиаты получают по $70,000 (облагаемых налогом) на год в течение двух лет. Повторное участие в программе не допускается. В случае выделения дополнительных средств количество грантов может быть увеличено.

 Участниками Конкурса могут быть молодые специалисты, получившие ученую степень в области здравоохранения, естественных, технических, гуманитарных или социальных дисциплинах, демонстрирующие выдающие исследовательские и лидерские качества. Гранты примерно поровну распределяются между тремя основными направлениями, представленными в программе - медициной, естественными и техническими, гуманитарными и социальными науками.

 Принимающей организацией для стипендиата программы может быть канадский или зарубежный университет, исследовательский институт, клиника, некоммерческая организация с мощной исследовательской базой. Стипендиаты, имеющие канадское гражданство и получившие образование в Канаде, в качестве принимающей стороны должны выбрать зарубежный университет или организацию; иностранные специалисты и граждане Канады, получившие образование в зарубежных университетах, принимающей стороной выбирают университет (организацию) в Канаде.

 Прием заявок на участие в программе 2013-2014 года начинается 9 июля и заканчивается 1 ноября

Гранты имени Амелии Ерхарт (Amelia Earhart fellowships)

Updated: 10/25/2013

На гранты (премии) имени Амелии Эрхарт (Amelia Earhart fellowships) могут претендовать исследователи-женщины, работающие над диссертациями (Ph.D./doctoral) в области аэрокосмических исследований и инженерии.

Международный фонд Zonta International Foundation ежегодно присуждает 35 грантов по US$10,000. Получателями гранта могут стать женщины любой национальности, гражданства и места проживания, проходящие обучение в аспирантуре любого университета мира, в котором аккредитована PhD-программа аэрокосмического профиля.

Премия может быть использована для оплаты обучения, покупки учебных пособий, приобретения необходимого оборудования, проведения исследований.

Основными критериями при отборе кандидатов на получение премии являются выдающиеся академические результаты претенденток.

Пост-докторанты НЕ могут принимать участие в Конкурсе. Необходимым условием участия является обучение в аспирантуре с сентября 2013 по апрель 2015 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 ноября 2013 года.

Информация о Премии и форме подачи заявок опубликована на сайте http://www.zonta.org/ 

Конкурс проектов от Международной академии туризма в Анталии

Updated: 10/1/2013

УВАГА ! КОНКУРС ПРОЕКТІВ
ВІД МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ТУРИЗМУ В Анталії!

У рамках програми для підтримки і реалізації молодіжних туристичних ініціатив Міжнародна Академія Туризму в Анталії оголошує конкурс проектів на тему «Розвиток туризму в сучасному світі: історія та перспективи» . До участі запрошуються студенти та школярі з країн Європи, СНД, Росії, Африки і Азії віком від 13 до 25 років.
Якщо Ви мрієте отримати освіту у сфері туризму та готельної справи в Турецькій Республіці, розширити свій кругозір через призму історико-культурної спадщини різних країн і стати частиною захоплюючого заходу, тоді цей проект для Вас.
В проектних роботах вітаються Новизна, Нестандартність, Актуальність, Самостійність з урахуванням умов свого регіону. Від Вас чекають оригінальне бачення проблем туристичного ринку, інноваційні пропозиції та цікаві ідеї в сфері регіонального туризму.
Переможців конкурсу чекають цінні призи та подарунки: безкоштовне навчання по 2 - річній програмі « Готельний менеджмент » в Академії Туризму в Анталії, безкоштовний відпочинок у літньому мовному таборі від Академії Туризму в Анталії, а також знижки на навчання в Академії. Крім того всі конкурсанти отримають сертифікати учасників.
Учасникам конкурсу, які не стали переможцями, але представили оригінальні проекти, надається право на навчання в Міжнародному Коледжі Туризму в Анталії за пільговою вартістю.
Подібні проекти сприяють поширенню позитивного досвіду у сфері туризму, створюючи умови для підтримки та реалізації молодіжних туристичних ініціатив.
Зверніть увагу, що Ви повинні зареєструватися в проекті до 20 листопада 2013 р!

Student Fairs in Prague, 12-13 November 2013

Updated: 9/19/2013

  

Prague , 12-13 November 2013
Student Fairs 
 
  

5° Edition in Prague 

Programme;
- Visit of local high schools ( presentation )
from 08:00 a.m till 09:30 
- Student Fairs in Prague from 10:00 a.m till 14:30 pm 
- Presentation in front of the students 

Visit our gallery of 2012
Learn about our
past exhibitors 2012
Past
event report 2013 ( February ) 

Age group : + 16 year till 19 year 

 

The most students are looking for do a Bachelors abroad or summer programs / A Level 

 

For the references: Edu Fairs - Prague,

Phone: + 41 79 730 34 73

 

 

 

EU Study Days

Updated: 9/11/2013

EU Delegation opens a call for applications for the next EU Study Days’ session

The Delegation of the European Union to Ukraine, in cooperation with the Centre for Ukrainian Reform Education, announces a call for applications for the 5th session of the EU Study Days project.

The fifth session will be conducted from 5 to 9 October in Dnipropetrovsk, and will target students and graduates from Ukraine’s Eastern regions. The EU Study Days will create an opportunity for Ukrainian university students and graduates to:

 • get more information about the European Union and EU-Ukraine relations from key experts in the field;
 • comprehensively study major issues in EU-Ukraine relations in all key fields (politics, economy, energy, law, values, visa issues, Association Agreement);
 • gain the opportunity to get in touch with representatives from the EU institutions, key experts and researchers;
 • develop a network of young people in Ukraine, which will be able to exchange their experience and implement joint initiatives in the future.

Who is eligible to apply?

The project is open to Ukrainian university students in their last years or recent graduates (who graduated max. three years ago) from Chernihivska, Sumska, Poltavska, Kharkivska, Luhanska, Donetska and Dnipropetrovska oblasts (target regions of the 5th session).

Priority will be given to students and graduates who obtained (or are obtaining) education in the following fields: international relations, European studies, law, political science, economy, finance, business, sociology, journalism, history, cultural studies, philosophy, philology.

How to apply?

Applications can be submitted online through a special questionnaire available here.

Deadline for applications: September 15th, 2013, 23.00.

40 persons from the target regions will be selected to participate in the session. The selection will be made on the basis of the submitted application upon the following criteria: a) competence of the applicant; b) coverage of the biggest possible number of regions; c) applicant’s proficiency in English (knowledge of English is required to participate in the project).

About the project

The EU Study Days is an education project initiated by the Delegation of the European Union to Ukraine. It provides the opportunity for Ukrainian university students and graduates to gain deeper and wider knowledge about the European Union and EU-Ukraine relations from key experts in the field and from different viewpoints. The project also facilitates the establishment of a network of young Ukrainians who will be able to share their experiences and implement joint initiatives in the future.

Participation is free of charge. The project covers travel, accommodation and meals of participants from other cities.

Ukrainian and English are the two official languages of the EU Study Days series.

Four sessions of the EU Study Days took place in Kyiv in 2013: in March, April, May та June 2013. In 2013-2014 academic year, the EU Study Days project will conduct 4 more sessions in different Ukrainian regions.

More information about the EU Study Days series (exact dates, selection procedures, locations) are available on the websites of the EU Study Days (eustudydays.com), EU Delegation (http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm) and on the EU Study Days’ Facebook page (www.facebook.com/EUStudyDays).

Contact persons:

Iryna Movchan, director of the Centre for Ukrainian Reform Education,

EU Study Days coordinating group: email: , phone: 097 321 47 30.

Web: eustudydays.com, facebook.com/EUStudyDays.

The project is run in the frameworks of the EU Delegation’s information programme.

 

СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: МІЖНАРОДНА КАР’ЄРА

Updated: 9/11/2013

Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці

запрошує Вас прийняти участь в семінарі

 

«СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: МІЖНАРОДНА КАР’ЄРА»

 

 Відень, Австрія

23.10.2013 – 26.10.2013

Мета проекту – сприяння залучення українських спеціалістів до процесів підтримання миру і міжнародної безпеки та ознайомлення учасників з можливостями стажуваннями в міжурядових організаціях.

Програма семінару передбачає робочі зустрічі, воркшопи та презентації щодо процесу аплікації і проходження стажування та працевлаштування, а також кар’єрних можливостей в міжнародних міжурядових організаціях.

Місце проведення:

1)  Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ).

2)  Штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН);

3)  Представництві Європейської Комісії у Відні.

Цільова аудиторія:

студенти, дослідники та спеціалісти з України, зацікавленні у проходженні стажування у міжнародних міжурядових організаціях.

Організатори забезпечують: проїзд автобусом євро-класу за маршрутом Львів–Відень–Львів; проживання у готелі (категорія 3***) із сніданками шведський стіл, візову підтримку, методологічно-навчальну програму та роздаткові матеріали, інтеграційно-розважальні заходи, диплом, що засвідчує участь у проекті.

Організаційний внесок: 175 Євро + 500 грн.

Останній термін реєстрації: 29 вересня 2013 р.

Контактна інформація: e-mail: ,

тел.:+38 063 7886291 - Яновська Інна, менеджер проекту.

Детальна інформація щодо семінару та реєстрація учасників на сайті: www.imans.com.ua

Grants of Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Updated: 9/11/2013

Японське товариство підтримки наукових досліджень - Japan Society for the Promotion of Science ( JSPS ) - оголошує конкурс грантів 2014-2015 року для молодих фахівців з Північної Америки ( США і Канади), країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії і Росії для участі в короткострокових стажуваннях. Стипендіати отримають можливість брати участь у дослідницьких проектах в університетах і дослідницьких інститутах Японії.

Фондом планується виділити близько 60 стипендій тривалістю від 1 до 12 місяців. Початок оголошеного стипендіального періоду - з 1 квітня 2014 до 31 березня 2015. Брати участь у програмі можуть дипломовані фахівці ( pre-/post-doctoral researchers ) усіх напрямів у гуманітарних, соціальних і природничих науках. Наукове керівництво роботою стипендіатів будуть здійснювати керівники дослідницьких груп у приймаючих організаціях.

Учасниками програми можуть стати громадяни перерахованих країн, що працюють на постійній основі в університетах чи дослідницьких організаціях країн, що входять до списку. Стипендія може бути присуджена тільки один раз. Іноземні дослідники, що працюють в Японії на момент оголошення конкурсу, не можуть претендувати на отримання стипендії Obei - Tanki Fellowship .

Гранти, що присуджуються в рамках програми, включають:

Транспортні витрати стипендіата на проїзд до Японії і на повернення до країни проживання;
Щомісячні виплати:
для PhD - фахівців - ¥ 362,000 ,

для фахівців , які не мають PhD ступеня , - ¥ 200,000 .

За умовами програми, заявки в JSPS про намір взяти іноземного дослідника повинні подавати представники приймаючої організації, тому організатори рекомендують іноземним фахівцям, що бажають взяти участь у програмі, якомога раніше встановити відносини з дослідницькими групами, які можуть виступити в якості приймаючої сторони.

Детальна інформація про вимоги до таких організацій опублікована на сайті програми : http://www.jsps.go.jp

Останній термін для подання заявок в JSPS:

1 термін: 7-11 жовтня 2013 ;
2 термін: 6-10 січня 2014 ;
3 термін: 7-11 квітня 2014 ;
4 термін: 7-11 липня 2014 .
Інформація про програму на сайті JSPS : http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html

Grants of the Centre for Advanced Study Sofia

Updated: 9/11/2013

Софийский центр последипломного образования ( the Centre for Advanced Study Sofia CAS Sofia) объявляет прием заявок для участия в конкурсе на получение стипендий (грантов) для работы над фундаментальными исследовательскими проектами в гуманитарных и социальных дисциплинах в Болгарии. 

CAS Sofia – независимый международный междисциплинарный институт, расположенный в столице Болгарии, Софии. Институт приглашает выдающихся ученых для работы над индивидуальными исследовательскими проектами в Центре на срок до пяти месяцев. 

В 2014-2015 г CAS Sofia предлагает зарубежным ученым гранты продолжительностью от двух до пяти месяцев для работы в резиденции Центра. Участвовать в конкурсе стипендий могут как молодые, так и авторитетные ученые. Стипендиатам предоставляется возможность выбрать время начала работы над проектом и его продолжительность в двух временных интервалах: 

 • с 1 марта по 31 июля 2014 года;
 • с 1 октября 2014 по 28 февраля 2015.

Ежемесячная стипендия составляет 700 евро, оплата проживания, свободный доступ в библиотеку и к базам данных CAS, компенсация транспортных расходов (400 евро), расходов на проведение исследований (100 евро в месяц). 

Крайний срок подачи заявок на участие в программе – 1 октября 2013 года

Attention! New grant programs Human Frontier Science Program, Long-Term Fellowships and Cross-Disciplinary Fellowships for young scientists of KSU.

Updated: 8/8/2013

Human Frontier Science Program (HFSP, Strasbourg, France) offers scholarships for researchers with PhD within the fundamental transnational and interdisciplinary research in the life sciences. The proposed scholarship programs will allow  PhD scientists  to carry out the research in a new scientific field.

 

The scholarship program of long-term studies (Long-Term Fellowships) is aimed to the applicants with a Ph.D. in biology, who have already the scientific experience, and who would like to discover a new research area.

 

Interdisciplinary Scholarship Program (Cross-Disciplinary Fellowships) is addressed to PhD researchers  in other branches of science: physics, chemistry, mathematics, computer science, which, however, have limited knowledge at biology.

 

Both scholarship programs offer financial support for a period of three years to carry out the researches abroad succeeded by repatriation. 

August 29th, 2013 -  the application deadline.

For detailes, please contact  the  International Relations Office, room  402 or by phone 32-67-40.

International Grants and Scholarships

Updated: 1/11/2013

 

One of the main missions of International Relations Department is preparation and realization of international scientific and educational projects, attraction of funds of international organizations for financing of these projects.

KSU International Projects


 

п/п

Назва

Хто може брати участь

Короткий опис

Термін дії

Програми

1

DAAD     www.daad.org.ua   

Наукові стажування для викладачів ВНЗ

Викладачі ВНЗ

Підтримка міжнародної співпраці в галузі вищої освіти. Проведення програм обміну.

1-3 місяці

Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців

Пошукачі з усіх спеціальностей

До 10 місяців

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ

Бакалаври та спеціалісти

10-24 місяці

Стипендії DAAS/OSI

Випускники, аспіранти та молоді викладачі ВНЗ

В галузі гуманітарних та суспільних наук

3 місяці – 3 роки

Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів

Студенти останнього року навчання

 

1-3 місяці

Стипендії для митців та архітекторів

випускники

Стипендії на навчання  - для випускників з метою підвищення кваліфікації без отримання диплому

10 місяців

Стипендії на робоче перебування для викладачів ВНЗ

1-3 місяці

Стипендії університету Віадріна

студенти

Студенти за спеціальностями право, культурознавчі науки та економіка

10-24 місяці

Стипендії на навчання для випускників в галузі економіки

Студенти-випускники

Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам в галузі економіки навчатися на післядипломних магістерських програмах в німецьких університетах та отримати в Німеччині диплом магістра

10-24 місяці

Стипендії на семестр

студенти

Студенти, які на початку програми будуть навчатися на 3-4 курсі за фахом германістика/німецька мова як іноземна в українському ВНЗ

5 місяців: жовтень-лютий

Літні курси

Студенти або молоді викладачі (від 18 років)

Наявність володіння німецькою мовою

3-4 тижні

2

IREX   http://irex.ua/ua/education/ugrad

 

студенти

Система освіти підтримує економічний розвиток, соціальні реформи, й закладає основу для діяльності наступних лідерів.

 

3

Еразмус Мундус

Студенти і вчені, ВНЗ, організовані у консорціуми

Спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів і ВНЗ третіх країн. Ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

 

2009-2013

4

Темпус

www.tempus.org.ua

 

ВНЗ, науково-дослідні інституції, міністерства, незалежні агенції із забезпечення якості освіти, асоціації ректорів, викладачів, студентів, та ін.організації, що працюють у сфері освіти.

Мета – сприяти модернізації системи вищої освіти в країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між ВНЗ держав-членів ЄС і країн-партнерів.

2007-2013

5

Програма Жана Моне

 

ВНЗ (університети) з акредитацією. Асоціації викладачів і дослідників з питань європейської інтеграції.

Метою програми є поширення знань з питань євроінтегрційних процесів шляхом заохочення ВНЗ, об’єднань викладачів і дослідників до запровадження навчальних, дослідницьких, інформаційних заходів з питань європейської інтеграції у різних сферах суспільної діяльності.

Щорічно,зазвичай у лютому.

6

Fulbright   www.fulbright.org.ua    тел: (044) 279 18 50, 279 23 24

Fulbright Graduate Student Program

Студенти старших курсів, випускники ВНЗ, аспіранти

Кандидати повинні мати диплом спеціаліста, магістра або бакалавра

1-2 роки

Стипендії на проведення наукових досліджень у ВНЗ США

Кандидати та доктори наук, діячі культури, фахівці з бібліотекарства, аспіранти

Гуманітарні спеціалізації:

4-9 місяці

Запрошення американського фахівця

ВНЗ

ВНЗ можуть запросити американських науковців з будь-якого фаху для читання лекцій або проведення досліджень

До 31 жовтня

Учбові поїздки до Німеччини

Групи студентів

 

До 2 тижнів

Фонд Конрада Аденауера

 

Важливою складовою роботи фонду є підтримка молодих політиків та обдарованих студентів.

 

http://www.kas.de/ukraine/ukr

Fulbright Faculty Development Program

Викладачі ВНЗ та дослідники віком до 35 років, молоді кандидати наук (не пізніше 3 років після захисту)

 

До 16 травня щороку приймають документи

7

Work and Travel

Вимоги до учасників: вік 18-28 років; учасник має бути студентом денної форми навчання; володіти англійською мовою на рівні Upper-Intermediate.

Програма міжнародного обміну WorkandTravelнадає студенту можливість легально працювати в США на протязі 4 місяців, а ще 1 місяць подорожувати.

4 місяці: травень-жовтень