Перелік наукових заходів на базі Херсонського державного університету у 2020 році

Оновлено: 28.04.2020

Наукові конференції з проблем вищої освіти і науки

в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

Херсонського державного університету

 

з/п

Тема конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

Міжнародні та всеукраїнські конференції

1

Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція «Сучасний медіапростір: історія, проблеми, перспективи»

Херсонський державний університет, факультет української філології та журналістики,

кафедра соціальних комунікацій,

завідувачка кафедри О.В. Рембецька,

73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 49-00-86

е-mail

м. Херсон,

17 березня 2020 р.

100

Інститут журналістики Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 

Запорізький національний університет

 

2

Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція «Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях»

Херсонський державний університет,

факультет української філології та журналістики,

кафедра мовознавства,

завідувачка кафедри І.В. Гайдаєнко,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 0506645557 

е-mail

м. Херсон,

19-20 березня 2020 р.

100

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Бердянський державний педагогічний університет,

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

 

3

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів»

Херсонський державний університет,

історико-юридичний факультет,

кафедра галузевого права,

завідувач кафедри О.С. Саінчин,

73000, м. Херсон,

пров. Інженера Корсакова, 47,

тел. 095 040 94 03

е-mail  

м. Херсон,

20 березня 2020 р.

 

70

Міністерство освіти і науки України,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,

Південний регіональний науковий центр Національної академії правових наук України,

Класичний приватний університет,

Запорізький національний університет,

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

4.

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах»

Херсонський державний університет,

факультет економіки і менеджменту,

відповідальна ─ Т.С. Казакова,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 095 64 83 028

е-mail

м. Херсон,

26-27 березня 2020 р.

100

Міністерство освіти і науки України,

Херсонський національний технічний університет (м. Херсон),

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(м. Івано-Франківськ),

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса),

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана (м. Київ),

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв),

Одеський національний економічний університет (м. Одеса)

5.

ІІ тур

ХІV  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури»

Херсонський державний університет, факультет фізичного виховання та спорту,

кафедра олімпійського та професійного спорту,

завідувач кафедри Є.А.Стрикаленко, 

73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32 67 65

е-mail

м. Херсон,

26-27 березня 2020 р.

50

Миколаївський національний університет, Харківська державна академія фізичної культури

6.

ХІ Усеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи»

Херсонський державний університет,

факультет культури і мистецтв,

кафедра культурології,

завідувачка кафедри Л.І. Лимаренко,

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32-67-71,

е-mail

м. Херсон,

27 березня 2020 р.

90

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України,

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

7.

Всеукраїнська науково-практичної конференції

(з міжнародною участю) «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України»

Херсонський державний університет, медичний факультет,

кафедра корекційної освіти,

завідувачка кафедри проф. Яковлева С.Д.,

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32-67-54,

е-mail

м. Херсон,

01-03 квітня 2020 р.

120

Міністерство освіти і науки України,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

8.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верств населення»

Херсонський державний університет,

факультет фізичного виховання та спорту,

кафедра медико-біологічних основ фізичної культури та спорту,

завідувач кафедри С.С. Возний,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32 67 65

е-mail

м. Херсон,

02 квітня 2020 р.

100

Міністерство освіти і науки України,

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту,

Херсонська облдержадміністрація

 

 

9.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференеція «Роль інтеграційних процесів у формуванні національних правових систем»

Херсонський державний університет,

історико-юридичний факультет,

кафедра історії та теорії національного і міжнародного права,

завідувачка кафедри Н.О. Задорожня,

73000, м. Херсон,

пров. Інженера Корсакова, 47,

тел. 0955509309

(Новікова Марія Миколаївна),

е-mail

м. Херсон, 

10-11 квітня 2020 р.

55

Міністерство освіти і науки України,

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,

Греко-католицький теологічний факультет Пряшевського університету (м. Пряшев, Словаччина)

10.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Стратегія і тактика усунення обмежень реалізації соціальних прав людини».

 

Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет,

кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології,

завідувачка кафедри Т.В. Коршун,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32-67-91

е-mail

м. Херсон,

22-23 квітня 2020 р.

50

Чернігівський національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Шевченка»,

Харківська гуманітарно-педагогічна академія,

Ніжинський державний університет імені М. Гоголя,

Старобільський факультет Луганського національного університету імені Т.Шевченка,

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка 

11.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога»

Херсонський державний університет,

педагогічний факультет,

декан факультету Л. Є. Петухова,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32 67 66

е-mail

м. Херсон,

28-29 квітня 2020 р.

100

Міністерство освіти і науки України,

Рівненський державний гуманітарний університет,

Криворізький державний педагогічний університет,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

12.

Усеукраїнська науково-практична конференція «Україна доби модернізації ХІХ-ХХ ст.: соціум, цінності, життєві практики»

Херсонський державний університет,

історико-юридичний факультет,

кафедра історії, археології та методики викладання,

в.о. завідувача кафедри Н.М. Кузовова,

73000, м. Херсон, 

пров. Інженера Корсакова, 47,

тел. 0668488156

e-mail

м. Херсон,

30 квітня 2020 р.

 

60

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

Житомирський державний університет імені Богдана Хмельницького,

Черкаський національний університет імені Івана Франка,

Херсонська обласна наукова бібліотека імені Олеся Гончара

 

13.

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості»

Херсонський державний університет,

соціально-психологічний факультет,

кафедра загальної та соціальної психології,

кафедра практичної психології

завідувачка кафедри загальної та соціальної психології

проф. Блинова О.Є.,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32-67-91

е-mail

м. Херсон,

14 травня 2020 р.

150

Гродненський державний університет імені Янки Купали, (м. Гродно, Республіка Білорусь),

Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (Республіка Узбекистан),

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка,

Дніпровський гуманітарний університет,

Національний університет «Запорізька політехніка»

14.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та  лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи»

Херсонський державний університет,

факультет української  філології та журналістики,

кафедра мовознавства, кафедра української мови,

завідувачка кафедри мовознавства І.В. Гайдаєнко,

завідувачка кафедри української мови С.М. Климович,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 096 32 14 74 (відповідальний секретар Т.Г. Окуневич)

066 24 34 244

(технічний секретар Т.М. Мандич)

е-mail

м. Херсон

14-15 травня,

2020 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Інститут болгарської мови імені Любомира Андрейчина Болгарської Академії наук (м. Софія, Болгарія),

Дослідницький центр асоціації Гельмгольца (м. Гамбург, Німеччина),

Інститут славістики Гамбурзького університету (м. Гамбург, Німеччина),

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Бердянський державний педагогічний університет

 

15

ІV Щорічна студентська науково-практична конференція «Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку»

Херсонський державний університет,

факультет економіки і менеджменту,

відповідальна ─ Т.С. Казакова,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 095 64 83 028

е-mail

м. Херсон,

14 травня 2020 р.

75

Міністерство освіти і науки України

 

16.

Міжвузівська 

студентська науково-практична конференція «Соціальні практики: регіональний вимір»

 

Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет,

кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології,

завідувачка кафедри Т.В. Коршун,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. (0552) 32-67-91,

е-mail

м. Херсон,

15 травня 2020 р.

 

50

Херсонський національний технічний університет,

Херсонський державний аграрний університет

 

17.

ХV (ІV) Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми регіональної історії України»

Херсонський державний університет,

історико-юридичний факультет,

кафедра історії, археології та методики викладання,

в.о. завідувача кафедри Н.М. Кузовова,

73000, м. Херсон, 

пров. Інженера Корсакова, 47,

тел. 0668488156

e-mail  

м. Херсон,

21 травня 2020 р.

50

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Херсонський державний університет,

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

Херсонський обласний краєзнавчий музей

18.

Всеукраїнська наукова-практична конференція

«Проблеми регіональної історії України»

 

Херсонський державний університет

історико-юридичний факультет

кафедра історії, археології та методики викладання,

в.о. завідувача кафедри Н.М. Кузовова,

73000, м. Херсон, 

пров. Інженера Корсакова, 47,

тел. 0668488156

e-mail

м. Херсон,

24 травня 2020 р.

60

Національний музей Меморіал жертв голодомору,

Херсонський обласний краєзнавчий музей,

Херсонська обласна наукова бібліотека ім.. О.Гончара,

Житомирський державний університет імені І. Франка,

Академічний  ліцей імені О.В. Мішукова при ХДУ Херсонської міської ради 

19.

14-та Польова робоча нарада Євразіатської степової групи (EDGG): Українські степи вздовж кліматичного градієнту

(14th EDGG Field Workshop:

Ukrainian steppes along climatic gradients)

Херсонський державний університет,

факультет біології, географії і екології,

кафедра ботаніки,

завідувач кафедри І.І. Мойсеєнко,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 099 01 04 211

е-mail

Херсонська, Запорізька,

Дніпропетровська,

Полтавська області,

25 травня –

03 червня 2020 р.

25

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ,

Євразіатська степова група (EDGG),

Всесвітня Асоціація Науки про Рослинність (IAVS)

20.

ХVI Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI 2020)

Херсонський державний університет,

факультет комп’ютерних наук, фізики, математики та інформатики

кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики,

декан факультету Н.О. Кушнір,

61022, м. Харків, Майдан Свободи, 4,

тел.: 0952794315

м. Харків,

17-20 червня 2020 р.

200

Міністерство освіти  України,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,

Запорізький національний університет,

Національний університет «Львівська політехніка»,

Університет Альпен-Адріа (м. Клагенфурт, Австрія),

DataArt Solutions Inc

21.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичних дисциплін у закладах освіти»

Херсонський державний університет,

факультет комп’ютерних наук, фізики, математики та інформатики,

кафедра фізики та методики її навчання,

завідувачка кафедри

Т.Л. Гончаренко,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 0978320856, 0505945850 (завідувачка навчальних лабораторій Н. В. Куриленко)

е-mail

м. Херсон,

10-11 вересня 2020 р.

60-80

Міністерство освіти і науки України

22.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція-пленер «Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі закладів вищої освіти»

Херсонський державний університет,

факультет культури і мистецтв,

кафедра образотворчого мистецтва і дизайну,

завідувач кафедри В.Г. Чуприна,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел.(0552) 32-67-71

е-mail

м. Херсон,

11-12 вересня 2020 р.

110

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»;

Херсонський національний технічний університет

23.

V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти»

Херсонський державний університет,

факультет економіки і менеджменту,

відповідальна ─ Т.С. Казакова,

73000, м. Херсон,

вул. Університетська, 27,

тел. 095 64 83 028

е-mail

 

м. Херсон,

15-16 жовтня 2020 р.

100

Міністерство освіти і науки України,

Херсонський національний технічний університет (м. Херсон),

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(м. Івано-Франківськ),

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса),

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (м. Київ),

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв),

Одеський національний економічний університет (м. Одеса),

Державний університет штату Колорадо (США, м. Колорадо)

Національний, Державний університет штату Нью-Йорк у Потсдамі (США, м. Потсдам)