Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри

31 травня 2019 р.

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кафедра

Посада

Кількість посад

історії, археології та методики викладання

завідувач

1

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Вимоги до претендентів на посаду:

завідувача кафедри – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук та вченого звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри; почесних звань; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти.

Перелік документів для участі у конкурсі:

-                        заява на ім’я в.о. ректора про участь у конкурсі, написана власноруч (заяву візують декан факультету, учений секретар, начальник відділу кадрів, начальник планового відділу, керівник навчально-методичного відділу. Після цього заява реєструється у загальному відділі університету);

-                        особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-                        автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-                        копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене (почесне) звання (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-                        звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ);

-                        список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);

-                        витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;

-                        витяг із протоколу засідання зборів трудового колективу факультету про рекомендацію щодо обрання на посаду

-                        оцінний лист визначення рейтингових балів власної діяльності та додаток до нього.

 Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до 27 червня 2019 року.

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська, 27, ХДУ, аудиторія 406, учений секретар університету.

Херсонський державний університет