Алла Цапів: головне для мене — це любов до лінгвістичних досліджень та натхнення, яке я отримую під час роботи

30 липня 2020 р.

Студенти та викладачі Херсонського державного університету завжди відзначалися плідною науковою, методичною та організаційною діяльністю. Вони ніколи не зупиняються на досягнутому і вдало підкорюють нові вершини освітньо-наукового простору. Наші науковці продовжують дивувати своїми успіхами та перемогами. Завдяки старанням та нескінченній роботі таких людей ХДУ є ким пишатися!

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, докторантка кафедри англійської мови та методики її викладання факультету української й іноземної філології та журналістики Алла Цапів вважає, що під час роботи з англійською мовою важливо мати доступ до оригінальних текстів, представити свої здобутки на міжнародній арені, отримувати feedback від компетентних носіїв мови.

У науковому доробку викладачки понад 40 науково-практичних та понад 30 одноосібних публікацій у наукових фахових виданнях України та матеріалах міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

З 2019 року Аллу Цапів призначено заступницею головного редактора наукового вісника ХДУ (серія «Германістика та міжкультурна комунікація» (категорія «Б»). Також вона є членом редакційної колегії періодичного наукового видання Запорізького національного університету «Нова філологія» (категорія «Б»).

Цей навчальний рік став сприятливим для створення різноманітних публікацій. Зокрема, монографій, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації (за редакцією Adam Wrobel, Joanna Skiba): «Narrative modelling of American and Australian fairy narratives for children in a cultural perspective. Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph» та «Narrative game construing of English fairy narratives. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph».

Статей у наукових фахових виданнях України: «Когнітивна ігрова модель нарації «Квест» у казці Роалда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика». Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics» (у співавторстві з Ларисою Бєлєховою), «Дзеркальна оповідь у казкових наративах via наративний прийом мізанабім (mise en abyme)», «Поетика простоти у художніх текстах для дітей. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації», «Амбівалентна адресатність художніх текстів для дітей: взаємодія наратора і фокалізатора», «Стратегії нарації в художніх текстах для дітей», «Сучасні казкові кінонаративи під мікроскопом наратолога: критичний огляд та дискусії».

Статей у наукових періодичних виданнях інших держав: «Конструювання графічних наративів (коміксів) (на матеріалі графічних текстів циклу Fables)».

Наукових праць апробаційного характеру (тези доповідей на наукових конференціях) за темою дисертації: «Деякі аспекти дослідження художнього наративного тексту», «Ольфакційні персонажні образи у повісті Роальда Дала «The Twits».

З 2018 по 2020 рік Алла Цапів навчалась в докторантурі за спеціальністю 035 Філологія. Протягом двох років доцентка працювала над створенням дисертаційної роботи «Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей» (науковий консультант – докторка філологічних наук, професорка Лариса Бєлєхова), хоча ідеї для статей почали виникати ще у 2015-му.

«Навчання в докторантурі було для мене одним з найкращих періодів життя, коли я могла повністю поринути в улюблену справу, ділитись науковими здобутками, багато читати, публікуватись. Я мала змогу попрацювати у центрі братів Грімм при університеті Гумбольдта, що знаходиться у Берліні, відвідати музей казок Г.-Х.Андерсена у м.Копенгаген, взяти участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема Італії, Португалії, Туреччині, Польщі, Ісландії», зазначила доцентка.

Основні положення й результати дослідження повністю викладено у 32 наукових працях, серед яких 1 публікація у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science, 2 одноосібні публікації у зарубіжних колективних монографіях, 15  статей у фахових виданнях України, 4 статті у закордонних періодичний виданнях, 10 тез у збірках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.  Загальний обсяг публікацій становить 11,07 друкарські аркуші. Дисертаційну роботу рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.27 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

«Міжнародна і наукова співпраця, участь у конференціях, спілкування з українськими та зарубіжними науковцями, щоденна кропітка робота над дисертацією, неймовірна підтримка і турбота наукової керівнички, професорки Лариси Іванівни Бєлєхової – це саме ті пазли, з яких складається моя модель успішної наукової роботи», розповіла Алла Цапів.

Викладачка активно співпрацює зі студентами факультету української й іноземної філології та журналістики. У 2019 році стала керівницею Анастасії Гусак, яка здобула І місце у  II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання). У 2020 році Алла Олексіївна виступила офіційним опонентом дисертації Оксани Скобнікової «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Цьогоріч Алла Цапів брала очну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, на яких виступала із доповідями з теми докторського дисертаційного дослідження, зокрема IALS 2019 Wor(l)ds  (Рейкьявік, 2019).

«На міжнародній конференції у Рейк’явіку, яка проходила у травні 2019 року, я мала можливість обговорити концепцію дисертації із всесвітньо відомим лінгвістом Майклом Берком (Michael Burke), який працює у царині стилістики англійської мови та вивчає художні тексти для дітей, та Яном Албером (Jan Alber), всесвітньо відомим наратологом»,прокоментувала Алла Цапів.

У 2020 році участь у конференції з міжнародною участю Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. (Харків; очна); у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон; дистанційна); у I Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі» (Одеса; дистанційна).

«На конференціях завжди виникають жваві дискусії, з’являються нові ідеї, відкриваються обрії для актуальних досліджень», розповіла викладачка.

Бажаємо натхнення і подальших успіхів Аллі Цапів та її обдарованим студентам! Сподіваємось, що далі буде набагато більше наукових публікацій, конференцій та перемог!

Пресцентр ХДУ

Херсонський державний університет