Про затвердження результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

22 лютого 2021 р.

      27 вересня 2020 року на вченій раді були розглянуті результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. студентів денної та заочної форм навчання, яка проводилась дистанційно в умовах карантину.

     За результатами визначене зниження (на 0,9%) показника якості знань студентів по університету у порівнянні із літньою сесію минулого навчального року.

  За результатами наданої інформації був запропонований проєкт рішення, який передбачав затвердження результатів сесії та необхідність аналізування деканами факультетів та завідувачами кафедр причин низької якості знань та проведення заходів для поліпшення якості освітнього процесу.

27 вересня 2020 року на вченій раді були детально розглянуті результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. студентів денної та заочної форм навчання.

Аналізуючи результати на денній формі навчання, можна зазначити, що в порівнянні з показниками минулого року, зменшився:

- відсоток студентів-відмінників на 2,2%;

- відсоток студентів, які склали сесію на «задовільно» на 3,3%.

Збільшився відсоток тих студентів, що склали сесію на «відмінно, добре» (на 1,2%) та відсоток студентів, які склали сесію на «змішані» оцінки (на 3,4%). Кількість студентів, з незадовільними оцінками збільшилася на 0,9%.

Для заочної форми навчання можна зазначити, що збільшився:

- відсоток студентів, які склали сесію на «відмінно і добре» на 0,18%;

- відсоток студентів, які склали сесію на «змішані» оцінки на 5,73%.

За результатами літньої сесії якість знань студентів навчання по університету становить на денній формі - 39,37%, заочній - 38,77%. Спостерігається незначне зниження (близько 1%) у порівнянні із літньою сесію минулого навчального року.

Таким чином, на вченій раді був прийнятий проєкт рішення, що містить наступне:

1. Затвердити результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. студентів денної та заочної форм навчання.

2. Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр і гарантами освітніх програм проаналізувати причини низької якості знань, провести заходи для поліпшення освітнього процесу на освітніх програмах, де якість знань здобувачів нижче 25%.

3. Завідувачам кафедр визначити освітні програми з низькою якістю знань та проаналізувати вплив укрупнення освітніх програм на перспективу поліпшення освітнього процесу.

4. Деканам факультетів на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів залучати студентів і науково-педагогічних працівників до обговорення питань якості освіти студентів, навчально-методичного забезпечення та організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті, для визначення напрямів підвищення якості знань здобувачів вищої освіти.

Херсонський державний університет