13 грудня 2013 р.
Кодекс честі студента ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Високе звання студента ФДПО зобовязує:
•Додержуватись законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку факультету;
•Бути гідним громадянином України, міста, університету, рідного факультету;
•Бути патріотом народу України, свого університету та факультету;
•Докладати максимум зусиль щодо оволодіння теоретичними та спеціальними знаннями, практичними, професійними навичками, необхідними спеціалісту вищої кваліфікації;
•Використовувати знання, що здобув, на благо своєї Вітчизни;
•Виконувати графік навчального процесу, своєчасно складати заліки та іспити;
•Брати активну участь у науковому,  культурному,  спортивному та громадському житті факультету;
•Поважати викладача як людину та особистість;
•Додержуватись правил співіснування, взаємоповаги та взаємодопомоги серед студентів факультету;
•Свято берегти та примножувати славні традиції свого факультету;
•Зберігати та примножувати матеріально-технічну базу факультету.
Основні положення:
Поважай себе і свої знання;
Не принижуй гідності свого товариша – не давай списувати;
Не зловживай чужою працею , цінуй її;
Сприяй процвітанню та консолідації студентського руху;
Дотримуйся здорового способу життя;
Ти – майбутній педагог, тож будь таким студентом, яким хочеш бачити свого майбутнього вихованця;
Прославляй свою Альма-матер;
Залишайся гідним представником факультету навіть за його межами;
ФДПО – твій дім, тож цінуй його і зберігай порядок в ньому;
Пишайся досягненнями факультету і будь безпосереднім  творцем цих досягнень;
Зберігай комфорт на факультеті і примножуй його;
Приходь на заняття по знання, а не по оцінки;
Проживи студентські роки так, щоб було про що розказати дітям, але щоб не було за це соромно!:)
  
Херсонський державний університет