10 квітня 2014 р.

Запрошуємо до участі в конкурсі на проходження безкоштовногосеместрового навчання в Поморській академії у Слупську (Польща) протягом зимового семестру 2014/2015 н.р. згідно Додатку до Угоди про академічний обмін між Херсонським державним університетом (м. Херсон, Україна) та Поморською  академією  у Слупську (Польща). Дата проведення конкурсу: 04 червня 2014 

ордонного паспорту;

- рекомендаційний лист від викладачів відповідного факультету;

- копію залікової книжки (інформація про результати останньої сесії);

-         заяву на ім’я ректора щодо участі в конкурсі;

-         витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію студента для проходження конкурсу;

-         витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію студента для проходження конкурсу.

 Для участі у конкурсі студенти повинні мати середній бал не нижче 4-х балів.

        Усіх зацікавлених осіб, бажаючих взяти участь у конкурсі на проходження семестрового обміну в Поморській академії у Слупську (Польща) протягом зимового семестру 2014/2015 н.р. просимо звертатися до відділу міжнародних зв’язків (402 аудиторія головного корпусу ХДУ), телефон: 326740 та 326741.

Херсонський державний університет