12 листопада 2015 р.

Конкурс на заміщення вакантних посад

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кафедра

Посада

Кількість посад

алгебри, геометрії та математичного аналізу

завідувач

асистент

1

2

фізики та методики її навчання

професор

1

професійної освіти

професор

доцент

1

1

здоров’я людини

доцент

1

німецької мови

доцент

1

корекційної освіти

доцент

1

світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

доцент

1

теорії та методики фізичного виховання

доцент

старший викладач

1

1

біології людини та імунології

старший викладач

1

слов’янських мов та методик їх викладання

викладач

1

англійської мови та методики її викладання

викладач

1

адміністративного і господарського права

асистент

1

соціально-економічної географії

асистент

1

романо-германських мов

асистент

3

музичного мистецтва і хореографії

концертмейстер

1

 

Вимоги до претендентів на посаду:

завідувача кафедри – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук та вченого звання професора або доцента; почесних звань;

професора – наявність вченого звання професора та/або наукового ступеня доктора наук; почесних звань;

доцента - наявність і рівень наукового ступеня кандидата наук або доктора наук; наявність і рівень вченого звання доцента (старшого наукового співробітника); наявність почесних звань;

старшого викладача, викладача, асистента – наявність освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, наукового ступеня кандидата наук.

Заяви на участь у конкурсі приймаються до 11 грудня 2015 року.

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська 27, ХДУ, тел. 32-67-53, ученому секретареві.

Херсонський державний університет