Конкурс з 04.10.2016 р. по 02.11.2016 р.

4 жовтня 2016 р.

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кафедра

Посада

Кількість посад

технологічної освіти та побутового обслуговування

доцент

1

практичної психології

доцент

1

економіки підприємства

доцент

старший викладач

2

1

економічної теорії

старший викладач

2

алгебри, геометрії та математичного аналізу

старший викладач

1

історії та теорії права і держави

старший викладач

1

педагогіки дошкільної та початкової освіти

старший викладач

1

філології

старший викладач

1

здоров’я людини

старший викладач

1

теорії та методики фізичного виховання

викладач

1

соціально-економічної географії

асистент

1

романо-германських мов

викладач

асистент

1

1

 

Вимоги до претендентів на посаду:

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти;

старшого викладача, викладача, асистента – наявність повної вищої освіти; наукового ступеня.

Заяви на участь у конкурсі приймаються до 2 листопада 2016 року.

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська 27, ХДУ, ученому секретареві.

 

Херсонський державний університет