15 травня 2017 р.

10 травня 2017 року з ініціативи кафедри української мови відбулася Студентська науково-практична конференція "Вклад українських мовознавців у розвиток лінгвістичної науки".

 

           10 травня 2017 року з ініціативи кафедри української мови відбулася Студентська науково-практична конференція "Вклад українських мовознавців у розвиток лінгвістичної науки". Студенти 411 та 412 груп підготували змістовні доповіді щодо діяльності провідних учених і висвітлили основні здобутки сучасної вітчизняної лінгвістики. На плідну роботу учасників конференції налаштували декан факультету філології та журналістики, доктор філологічних наук, професор В.П. Олексенко та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови В.І. Тихоша, які звернули увагу на роль видатних лінгвістів сьогодення в науковому прогресі.

          Особливістю цієї конференції стало те, що в поле зору студентів  потрапили здобутки винятково сучасних мовознавців – тих, хто продовжує розвиток галузі, бореться за українську мову за несприятливих соціально-політичних умов, чиї відкриття по-справжньому на часі. Завдяки широкому тематичному спектру доповідей вдалося систематизовано простежити розвиток вітчизняної філології, схарактеризувати персоналії, провести паралелі.

          До уваги присутніх представлено виступи з таких тем: "Внесок Городенської К.Г. у розвиток граматики української мови" (О. Дашнікова), "Проблеми словотвору у працях Олексенка В.П."(Т. Штепенко), "Словотвір сучасної української мови – основна проблема мовознавчих праць Клименко Н.Ф. і Климович С.М." (А. Ляшкевич), "Дослідження із синтаксису в працях Матвіяса І.Г. та Шульжука К.Ф." (О. Ляшкова, Г. Довга), "Стилістика і культура мови як коло інтересів Мацько Л.І. та Пентилюк М.І." (Д. Гнідаш), "Теоретичні проблеми граматики в працях Загнітка А.П. (А. Кобернюк), "Внесок у розвиток українського термінознавства, лексикології Кочан І.М. і  Кочергана М.П." (А. Колоусова), "Праці із синтаксису та граматики Вихованця І.Р." (І. Стаднік), "Дослідження з історії синтаксису Слинька І.І." (В.Новікова), "Лексикологія, мовна семантика – коло інтересів Тараненка О.О." (К. Волощук).

          Студенти всебічно висвітлили досягнення сучасних науковців і повідомили про нові, найпопулярніші тенденції в розвитку мовознавства. Тим робота доповідачів і мала подвійну користь, адже присутні ознайомилися не лише з окремими постатями, але й дізналися про точки зору лінгвістів, що реалізуються у практичній діяльності. Отже, робота студентської науково-практичної конференції засвідчила, що в української науки є майбутнє.

         

                                                                     Студентка 412 групи

                                                                     Мандич Тамара

Херсонський державний університет