ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

11 березня 2020 р.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2020 РОКУ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ (згідно розпорядження № 17 від 28.02.2020 р.)

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2019 РОКУ

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Соціології

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на 2 курс

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
та попереднього здобутого рівня вищої освіти

 (денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З СОЦІОЛОГІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР НА 2 КУРС.doc (376 Kb)


 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з «Психології»

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на 2 курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА Ф.В.В. З ПСИХОЛОГІЇ (БАЛАКАВР, 2 КУРС).docx (331.7 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування 

зі «Вступу до спеціальності»

для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» на 2 курс

 на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та попереднього здобутого рівня вищої освіти  (за неспорідненим напрямом) 

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (БАКАЛАВР, 2 КУРС).doc (391.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з «Психології»

для здобуття ступеня вищої освіти  магістра на основі базової
або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ МАГІСТР.docx (409 Kb)


 

 

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з «Психології»

для здобуття ступеня вищої освіти  магістра на основі базової
або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ (МАГ).docx (386.6 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

з «Теорії соціальної роботи. Технологій соціальної роботи»

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти  

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ФАХОВ.ВСТУП.ВИПРОБУВАННЯ (МАГІСТР) СОЦ.РОБОТА.doc (208.5 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) 

зі «Вступу до спеціальності»

для здобуття рівня вищої освіти магістр

 на основі базової або повної вищої освіти

(за неспорідненим напрямом) 

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ДОДАТ.ВСТУП.ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДА, МАГІСТР).doc (375.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

з «Теорії соціальної роботи. Технологій соціальної роботи»

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти  

для вступу на неспоріднений напрям підготовки

(денна, заочна форми навчання)

19-ПРОГРАМА ФАХОВ.ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ МАГІСТР НЕСПОР.СПЕЦ..doc (432.5 Kb)

Херсонський державний університет