На ФДПО акредитують бакалаврів

31 травня 2018 р.

Згідно з Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 зі змінами та відповідно до наказу МОН України про проведення акредитаційної експертизи від 19.04.2018 р. № 480-л, експертна комісія у складі голови комісії - декана факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - доктора педагогічних наук, професора Чайки Володимира Мирославовича та директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидата педагогічних наук, доцента Кондратюк Світлани Миколаївни 16 травня розпочала свою роботу на факультеті дошкільної та початкової світи. На факультеті представники комісії розглянули матеріали акредитаційної справи, перевірили та встановили відповідність поданої інформації щодо можливості акредитації напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта у Херсонському державному університеті.

Херсонський державний університет