З 3 по 7 грудня на факультеті проходили акредитаційні експертизи освітнього професійних програм за СВО «магістр»

1 лютого 2019 р.

(014 «Середня освіта» (Історія), 032 «Історія та археологія», 262 «Правоохоронна діяльність»; 081 «Право») .

Експерти з’ясували інфраструктуру факультету та університету, ознайомилися з кадровим забезпеченням, інформаційним забезпеченням, роботою центральної сторінки сайту нашого факультету, організацією освітнього процесу, а також експерти провели комплексні контрольні роботи, оформили експертні висновки, які містяться на сайті університету. Висновки експертів позитивні, отже факультет може продовжувати підготовку за цими спеціальностями і далі.

Херсонський державний університет