15 березня 2019 р.

Шановні науковці!

Для отримання цифрових ідентифікаторів DOI для наукових періодичних видань університету необхідно оформити замовлення, яке подається до Наукової бібліотеки в друкованому та електронному вигляді. Електронне замовлення надсилати на адресу ().

Для отримання цифрових ідентифікаторів DOI поточних чисел журналів необхідно звернутись до Наукової бібліотеки університету в інформаційно-бібліографічний відділ.

Контакти: Блінова Оксана Миколаївна. тел. 293

ЗРАЗОК_Замовлення на отримання цифрових ідентифікаторів DOI.

Після надання науковим виданням грифа вченої ради ХДУ необхідно заповнити таблицю та надіслати на адресу ().

 

Приклад оформлення наукової статті для списку літератури, якій присвоєно цифровий ідентифікатор DOI:

Скуратовська Д.В. Ways ti improve management costs // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" - 2016 -№ 6. DOI 10.21267/IN.2016.6.2294

 

Херсонський державний університет