Не працюй на хайп

19 березня 2019 р.

Фактчек – сучасний тренд. Це потужний та дієвий інструмент викриття політичних маніпуляцій та фактичних спекуляцій на болючих соціальних темах, платформа для глибоких розслідувань.

Фактчек перевіряє публічні заяви, обіцянки, суспільні норативи, публікації в ЗМІ, фото, відео, достовірність подій, він націлений на викриття популізму, маніпуляцій, недостовірних фактів у риториці спікерів різного рівня, публікаціях ЗМІ і має таку структуру:

- об’єкт розслідування: публічна заява (рідше резонансний факт) особи, яку можна дослідити;
- суть питання: інформаційна преамбула, що надає додаткову роз’яснювальну інформацію, яка передує доказовим елементам;
- докази та аргументи: факти, статистичні дані, документи та документальні свідчення, отримані тільки з відкритих офіційних джерел; інформація від експертів, підкріплена документальними свідченнями чи посиланнями на відкриті джерела;
- вердикт: висновок-вирок: брехня, правда чи напівправда – з коротким аргументованим поясненням.

Найголовнішою відмінністю фактчеку від звичайних розслідувань є повна відмова, принципове невикористання в доказовій базі інсайдерської та неофіційної інформації. Для побудови дослідження фактчек користується тільки офіційними джерелами інформації, як українськими, так і зарубіжними, відповідями на запити в держоргани та зарубіжні інституції.

Основою для побудови доказу у фактчекінгу є відкриті джерела інформації: різні статистичні ресурси державних установ, фахові експертні платформи, визнані в своїй галузі, міжнародні ресурси, а також відповіді на запити в державні органи та міжнародні організації.

Одне з найважливіших завдань журналіста-фактчекера – «перетворити» специфічну фахову інформацію в загальнозрозумілу, зробити аналітику продуктом масового споживання. Варто пам’ятати, що фактчек-ресурси спрямовані на широку читацьку аудиторію, тож стиль та стилістика подачі текстів повинні бути максимально доступні для сприйняття.

Концепція фактчек використовує докази двох форм:

1. прямі – розгляд аргументів і доведення істинності або хибності тези (використовуються статистичні дані, документи, офіційні відповіді на звернення до державних органів);
2. непрямі – істинність (хибність) висунутої тези обгрунтовується шляхом доказу помилковості висунутої антитези. Цей метод використовується у випадку, коли неможливо здобути аргументи для прямого доказу.
Головні вимоги до стилю написання:
- інформативність;
- точність та стандартизація формулювань;
- цитування першоджерел (за необхідності);
- чітка логіка речень і самого тексту в цілому;
- відсутність емоційності у висловлюваннях;
- уникнення оціночних суджень.
Верифікація – процес перевірки правдивості та точності даних, є інструментом фактчеку; відповідає на питання що? де? коли? В свою чергу фактчек – це процес дослідження факту/даних для встановлення їх правдивості та точності; відповідає на питання що? де? коли? чому? які наслідки?
Фактчек – це елемент медіаграмотності. Його головна мета – пробудити у людини критичне мислення та змусити її АНАЛІЗУВАТИ інформацію, а не сприймати її автоматично.

Марина Азізова, студентка 261 групи

Херсонський державний університет