Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Захист дисертацій

08-09 грудня 2011 року в Херсонському державному університеті ( ауд. № 256) у спеціалізованій вченій раді
К 67.051.02 відбудеться прилюдний захист дисертацій на здобуття наукового ступіння кандидата педагогічних наук

5 грудня 2011 р.

08 грудня 2011, ауд 256
 
11:30
 
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шахматова Тамара Володимирівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, директор Нікопольської філії ПВН «Європейський університет»
Назва дисертації – «Формування ділових якостей фахівців економічного профілю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 67.051.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – у Херсонському державному університеті МОНмолодьспорту України (73000, м. Херсон, вул. Університетська 27; т.32-67-06)
Науковий керівник – Барбіна Є.С., д.пед.н., професор (Херсонський державний університет)
Офіційний опонент – Амєліна С.М., д.пед.н., проф., завідувач кафедри філології (Дніпропетровський державний аграрний університет)
Офіційний опонент – Артюшина М.В., к.пед.н., доц. (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана)
 
15:00
 
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сокол Ігор Васильович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник начальника з навчальної роботи Морського коледжу Херсонської державної морської академії
Назва дисертації – «Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 67.051.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – у Херсонському державному університеті МОНмолодьспорту України (73000, м. Херсон, вул. Університетська 27; т.32-67-06)
Науковий керівник – Шарко В.Д., д.пед.н., професор (Херсонський державний університет)
Офіційний опонент – Павленко А.І., д.пед.н., проф., завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
Офіційний опонент – Гуренкова О.В., к.пед.н., доц. кафедри природничих і технічних дисциплін, в.о. декана факультету судноводіння (Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного)
 
09 грудня 2011, ауд 256
 
11:30

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сніжко Микола Васильович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач Центру мистецтв, методист Науково-методичного центру зовнішнього незалежного оцінювання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Назва дисертації – «Методична система організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 67.051.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – у Херсонському державному університеті МОНмолодьспорту України (73000, м. Херсон, вул. Університетська 27; т.32-67-06)
Науковий керівник – Співаковський О.В., д.пед.н., професор (Херсонський державний університет)
Офіційний опонент – Гуржій А.М., д.тех.н., професор, академік НАПН України, радник Президії НАПН України
Офіційний опонент – Саган О.В., к.пед.н., доц., завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін і логопедії (Херсонський державний університет)
 
14:30

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Щедролосьєв Дмитро Євгенович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри інформатики Херсонського державного університету
Назва дисертації – «Методична система навчання дискретної математики майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційних технологій»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 67.051.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – у Херсонському державному університеті МОНмолодьспорту України (73000, м. Херсон, вул. Університетська 27; т.32-67-06)
Науковий керівник – Співаковський О.В., д.пед.н., професор (Херсонський державний університет)
Офіційний опонент – Морзе Н.М., д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України, директор українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
Офіційний опонент – Таточенко В.І., к.пед.н., доц., кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу (Херсонський державний університет)

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу