Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Учать на лікаря тепер і в ХДУ

Мабуть, ніхто не стане сперечатися з твердженням, що здоров’я є найбільшою цінністю людського життя. Але в наш час здоров’я людини знаходиться під постійною загрозою - під впливом багатьох стре­сових чинників, інфекцій, через недотримання гігієнічних вимог, на­пружений темп життя, погіршення екологічних умов тощо. І допомогти людині якнайдовше лишатися здо­ровою навіть в умовах природного старіння може тільки лікар.

18 червня 2018 р.

Обрати цю найгуманнішу про­фесію бажають багато випускників шкіл Херсощини. Але мати щире серце та бути небайдужим до долі людей до недавніх пір було замало. Адже щоб допомагати їм на про­фесійному рівні, треба отримати освіту, оволодіти спеціальністю - а в нашій області не було вишу, який би випускав лікарів.

Тепер ситуація змінилася: відповідно до рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2018 року протокол № 94/2 та наказу МОН України від 15.05.2018 № 666-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Херсонському державному університету надано ліцензію на підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина з ліцензованим обсяг підготовки – 150 осіб.

Проліцензована спеціальність передбачає підготовку лікарів сімейної медицини з отриманням професійної кваліфікації - лікар.

Треба відзначити, що лікар сі­мейної медицини сьогодні - одна з найактуальніших професій. Адже згідно з медичною реформою, яку розпочато в Україні, саме на таких спеціалістів покладається головним чином обов’язок стежи­ти за здоровям населення. Лікар сімейної медицини - це спеціаліст високого рівня, який володіє всією інформацією про ваше здоров'я та здоров'я ваших рідних. Завдяки цьому він бачить взаємозв'язки між поколіннями, що в деяких випадках дає змогу своєчасно та правильно визначити існування хвороби та зрозуміти, чи необхідне втручання профільного спеціаліста. Сімейний лікар гарантує населенню надання консультацій і невідкладної допомоги, ефективну профілактику захворювань у групі ризику та якісну вакцинацію для всіх членів родини.

Головний обов'язок сімейного лікаря – вчасно запобігти або вия­вити захворювання на ранній стадії. А також надати невідкладну допо­могу при гострих станах і раптових погіршеннях здоровя: високій температурі тіла, гострому та рап­товому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, отруєннях і трав­мах, що потребують невідкладної медичної допомоги. І тепер навчи­тися цьому, отримати професійну вищу освіту можна в Херсонському державному університеті.

Підготовку студентів буде здійснювати висококваліфі­кований професорсько-виклада­цький склад, серед якого доктори та кандидати медичних, фармацевтичних, хімічних наук та фахівці з фізичного виховання та спорту, спеціалісти з фізичної реабілітації. Практична підготовка студентів здійснюватиметься в провідних медичних установах Хер­сона та області: в міських та облас­ній клінічних лікарнях (у тому числі дитячій), обласних кардіо- та онко- диспансері, центрах громадського здоров'я та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а саме:

- Херсонська обласна клінічна лікарня;

- Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня;

- Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського;

- Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних;

- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша.

Все це дасть змогу майбутнім лікарям оволодіти теоретичними знаннями та від­повідними практичними вміннями, а в підсумку стати конкурентоздат­ними на динамічному ринку праці в нашій державі.

Після закінчення уні­верситету випускники можуть бути працевлаштовані у медичних установах різного спрямування (лікарні, поліклініки), центри спортивної медицини та реабілітації та санаторно-курортні заклади.

Тож якщо ви бажаєте скориста­тися можливістю отримати спе­ціальність сімейного лікаря, варто поспішати: ліцензований обсяг на спеціальність «Медицина» в Хер­сонському державному універси­теті становить лише 150 осіб.

 

Інформацію до Прес-центру надано

факультетом природознавства, здоров’я людини і туризму

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу